Yearly Archives

35 Articole

Membrii Comitetului Executiv al Federației SINDASP s-au întrunit în ședință

Postat de Inna la
Evenimente
Membrii Comitetului Executiv al Federației SINDASP s-au întrunit în ședință
Comitetul Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) s-a întrunit astăzi, 21 februarie 2020, într-o nouă ședință. Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației:
– cu privire la convocarea ședinței Consiliului Federației SINDASP;
– cu privire la delegare;
– cu privire la mersul pregătirii către Congresul VI al Federației.
Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte cu referire la activitatea Federației SINDASP, care urmează a fi realizate.

Conferința de dare de seamă și alegeri a asociației sindicale a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Postat de Inna la
Evenimente
Conferința de dare de seamă și alegeri a asociației sindicale a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Miercuri, 18 februarie 2020, în incinta Institutului Muncii a avut loc conferința de dare de seamă și alegeri a asociației sindicale a Casei Naționale de Asigurări Sociale. La conferință au participat dl Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, dl Vlad Canțîr, președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) și 53 de delegați.
Dna Liuba Rotaru, președintele asociației sindicale CNAS a prezentat raportul de activitate pe perioada 2015 – 2020 și a trasat câteva obiective ce au stat la baza activității asociației sindicale, și anume: asigurarea și promovarea drepturilor profesionale, economice, sociale și de muncă a membrilor de sindicat.
Conform ordinii de zi a fost aleasă noua componență a Consiliului asociației sindicale, comisia de cenzori, biroul executiv, președintele, vicepreședinții, trezorierul asociației sindicale CNAS pentru următorii 5 ani de activitate. În funcția de președinte a asociației sindicale a fost votată unanim dna Liuba Rotaru, vicepreședinții sunt dna Ludmila Bectoraș și dna Maia Moraru, iar trezorier dna Vera Melentii.
Dna Liuba Rotaru, a ținut să mulțumească și să le ureze succese în activitatea sindicală tuturor delegaților prezenți la conferință.

Conferința de dare de seamă și alegeri în asociația sindicală Căușeni

Postat de Inna la
Evenimente
Conferința de dare de seamă și alegeri în asociația sindicală Căușeni

     

Asociația sindicală Căușeni a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri. La conferință au participat președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr, președintele AS Căușeni, dl Victor Bodeanu și 52 de delegați, membri de sindicat ai organizațiilor sindicale primare.
Raportul cu privire la activitatea asociației sindicale pentru perioada 2014-2019 a fost prezentat de către preşedintele asociației, dl Victor Bodeanu.
Obiectivele prioritare ce au stat la baza activității asociației sindicale au fost: asigurarea și promovarea drepturilor sociale și de muncă a membrilor de sindicat; consolidarea organizatorică a asociației și recrutarea noilor membri de sindicat.
În urma discuțiilor delegaților la conferință, activitatea Consiliului asociației sindicale Căușeni a fost bine apreciată.
Conform ordinii de zi aprobată, a fost aleasă noua componență a Consiliului asociației sindicale, comisia de cenzori, biroul executiv, vicepreședintele și trezorierul asociației sindicale Căușeni pentru următorii 5 ani de activitate, iar în funcția de președinte a asociației sindicale Căușeni fost reales dl Victor Bodeanu.
Dumnealui a ținut să mulțumească și să le ureze succese în activitatea sindicală liderilor organizațiilor sindicale primare din instituții și a dat citire obiectivelor sindicale trasate pe viitor, astfel încât sa fie generată o stare de mai bine a angajaților din serviciile publice.

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,, Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală ”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,, Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală ”

STIMAȚI COLEGI,

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală” adresez, în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) cele mai alese cuvinte de felicitare, sincere urări de sănătate și prosperitate tuturor angajaților din cadrul administrației publice locale, exprimând înalta apreciere a activității Dumneavoastră pe tărâmul profesional în soluționarea problemelor cetățenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităților locale. Federația SINDASP va asigura și în continuare protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților-membri de sindicat din cadrul APL. Multă sănătate, succes și realizări frumoase în activitate!

Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr, Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua Lucrătorului Procuraturii”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua Lucrătorului Procuraturii”

În numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, cu prilejul Zilei Lucrătorului Procuraturii, adresez sincere felicitări colaboratorilor Procuraturii Republicii Moldova, asigurându-Vă de respectul nostru pentru munca depusă în apărarea intereselor societății și ordinii de drept, activitate exercitată cu înalt profesionalism și responsabilitate.
Federația SINDASP va susține și în continuare colaboratorii-membri de sindicat, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților.
Felicitări, sănătate, succes în activitatea nobilă de edificare a statului de drept, bucurii cotidiene și prosperare!

Cu aleasă considerație,
Vlad CANȚÎR, Președintele Federației SINDASP