Comitetul executiv

Comitetul Executiv – este organul executiv al Federației, subordonat Consiliului. Este ales din 11 membri, inclusiv, în virtutea funcției, președintele Federației.