Comitetul Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) s-a întrunit astăzi, 21 februarie 2020, într-o nouă ședință. Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației:
– cu privire la convocarea ședinței Consiliului Federației SINDASP;
– cu privire la delegare;
– cu privire la mersul pregătirii către Congresul VI al Federației.
Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte cu referire la activitatea Federației SINDASP, care urmează a fi realizate.