Yearly Archives

34 Articole

În numele membrilor de sindicat SINDASP!

Postat de Inna la
Evenimente
În numele membrilor de sindicat SINDASP!

În contextul disperat de sărăcie, în plină criză de pandemie cu efecte imprevizibile, în vâltoarea mizerabilă de electorală sufocată de povara ofertelor aburite și false, scoase de pe vatra strămoșească, Vă cerem ce ne aparține conform cadrului legal!

Președinte Vlad Canțîr

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale ,,Ziua juristului”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale ,,Ziua juristului”

Anual, la data de 19 octombrie, este marcată ,,Ziua juristului”.
Cu acest prilej, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) Vă adresează sincere urări tuturor celor care cu onoare, profesionalism și demnitate exercită misiunea față de actul de justiție.
A fi jurist înseamnă a avea o profesie nobilă și plină de responsabilitate, rezultatul activității trebuie să fie Adevărul, Dreptatea și Echitatea.
Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

The gallery was not found!

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,,Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,,Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației”

Stimați colegi,
Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației, în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), felicit cordial toți angajații din aceast domeniu deosebit de important pentru societate, activitatea fiind exercitată cu înalt profesionalism, responsabilitate și dedicație.
Federația SINDASP va susține și în continuare angajații – membri de sindicat ai Casei Naționale de Asigurări Sociale, precum și a tuturor angajaților din sfera protecției sociale a populației din toată țara, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale.
Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale a lucrătorului serviciului vamal

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale a lucrătorului serviciului vamal

Stimați colaboratori!
Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Serviciului Vamal, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) transmite tuturor colaboratorilor un mesaj de profundă gratitudine pentru activitatea eficientă, dedicația și efortul depus zi de zi.
Federația SINDASP va susține și în continuare colaboratorii – membri de sindicat, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților.
Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua Armatei Naționale”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua Armatei Naționale”
Ziua Armatei Naţionale este marcată anual la data de 3 septembrie. Este o zi cu o rezonanță specială în istoria poporului nostru. Creată la cîteva zile de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Armata Naţională a fost și continuă să fie unul dintre pilonii statalităţii noastre. Astăzi, după 29 de ani, misiunea armatei a rămas aceeaşi, apărarea independenţei, suveranităţii și integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
Cu prilejul Zilei profesionale, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) transmite tuturor colaboratorilor un mesaj de profundă gratitudine pentru activitatea eficientă și efortul depus zi de zi.
Vă adresez sincere felicitări, realizări în activitatea profesională, putere și capacitate pentru continuarea lucrului făcut cu competență și dăruire. Sănătate, prosperare, linişte sufletească și bunăstare familiilor Dumneavoastră.
 
Cu aleasă considerație,
 
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii naționale „Limba noastră”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii naționale „Limba noastră”
Dragi concetățeni,
Cu ocazia sărbătorii naționale „Limba noastră”, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) Vă adresează sincere felicitări, urări de sănătate, prosperare, înțelepciune, noi culmi atinse în activitatea de dezvoltare și consolidare a statului nostru.
Limba stă la baza fiecărei culturi, este caracteristica fiecărui popor. Nu există cultură sau istorie a unui popor fără limbă. Să prețuim deci, limba pe care o vorbim și să o transmitem urmașilor noștri cu demnitate!
 
Cu deosebită considerație,
Vlad Canțîr, Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii naționale – Ziua Independenței Republicii Moldova

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii naționale – Ziua Independenței Republicii Moldova

Stimați concetățeni,
Ziua Independenței Republicii Moldova este una dintre principalele sărbători de stat pentru afirmarea statalității, independenței și suveranității țării noastre. Astăzi, 27 august 2020, marcăm cea de-a 29-a aniversare de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
Cu acest prilej, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) Vă adresează sincere felicitări și urări de bine, bunăstare şi prosperitate în fortificarea ţării.

Cu deosebită considerație,
Vlad Canțîr, Președintele Federației SINDASP

Vizită de lucru

Postat de Inna la
Evenimente
Vizită de lucru

Vineri, 14 august, curent, domnul Vlad Canțîr, Președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), a întreprins o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. În cadrul ședinței, cu respectarea tuturor rigorilor impuse de regimul  pandemic, au participat Vicepreședinții raionului doamna Valentina Barbei și domnul Vladimir Baligari, primarii și secretarii consiliilor locale, dar și liderii de sindicat a Asociației Sindicale Ștefan Vodă  din cadrul Federației SINDASP, în frunte cu domnul Președinte Ion Mustafenco. Motivul intervenției sindicatului  în raion a fost determinat de necesitatea stringentă de reactualizare a conținuturilor contractelor colective de muncă, de formele de organizare și desfășurare a unor seminare de formare în contextul modificărilor normative din cadrul legal, de situația tensionantă produsă de efectele unor forme de control al unor instituții de stat abilitate cu capacitate de control în primăriile din raion, precum și de consecințele și efectele produse de răspândirea virusului Covid-19. Participanții la ședință s-au expus asupra necesităților urgente de modificare și actualizare a unor elemente de conținut din CCM la nivel de unitate, în contextul modificărilor din legislația moldovenească, dar determinate și de realitățile pandemice specifice și deosebit de pronunțate prin care trece fiecare primărie și întregul raion. Concomitent, primarii și secretarii consiliilor locale și-au exprimat nedumerirea și indignarea, legate de faptul că raionul Ștefan Vodă este la moment unicul raion din țară, cu majoritatea primăriilor, care este supus unui control exagerat de riguros și nepotrivit pentru  această perioadă de pandemie, răspândită pronunțat în regiune. De menționat că aceste verificări de corectitudine legală în activitățile unor primării din raion se face tendențios pe doar anumite subiecte, iar rezultatele, pe alocuri nemotivate legal cu suficientă consistență, produc efecte de instabilitate morală și, în mod special,  de tulburare psihologică pronunțată a angajaților din administrația publică de nivelul întâi. În plus, primarii, secretarii de consilii locale au expus doleanța, conform căreia angajații instituțiilor de stat abilitate cu capacitate de control pe diferite domenii să aibă o atitudine comportamentală adecvată, mai umană și mai tolerantă.

În final, participanții la întrevedere au solicitat Președintelui SINDASP, Vlad Canțîr să facă un apel public către instituțiile centrale ale statului și către conducătorii instituțiilor de control, expunând doleanțele lor și punctul de vedere asupra problemelor abordate în cadrul ședinței.

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Financiarului

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Financiarului

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua financiarului, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) adresează sincere felicitări tuturor celor care sunt implicaţi în dezvoltarea continuă a sistemului financiar.
Orice sector al economiei înregistrează succese doar atunci cînd este administrat de oameni competenţi şi capabili. În acest context, graţie profesionalismului, sistemul financiar al Republicii Moldova a reuşit să se dezvolte rapid şi va continua munca activă pe segmentul evolutiv ulterior.
Fie ca în această zi de august să aveţi parte doar de cele ce vă doriţi, iar aprecierile să nu mai contenească în a vă fi călăuză pe tot parcursul activităţii profesionale. Sănătatea, prosperarea, liniştea sufletească şi succesul să Vă însoţească mereu pentru a Vă da noi impulsuri spre o muncă calitativă şi eficientă.

Cu deosebită considerație,
Vlad Canțîr, Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu ocazia ,,Zilei Internaționale a Tineretului”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu ocazia ,,Zilei Internaționale a Tineretului”
Dragi tineri,
Ziua Internațională a Tineretului este un prilej deosebit de a Vă adresa vouă, celor tineri, energici și curajoși, sincere urări de bine. Tânăra generație este resursa cea mai valoroasă a societății, voi sunteți prezentul și viitorul țării, care avansează și se impune ca un fenomen inedit, privește cu multă speranță și optimism în viitor. Federația Sindicatelor Anagajaților din Serviciile Publice (SINDASP) Vă dorește multă sănătate, perseverență, energie inepuizabilă, avânt tineresc pentru a cuceri noi orizonturi.
Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!
Cu deosebită considerație,
Președintele Federației SINDASP
Vlad Canțîr