Arhive de categorii

49 Articole

În atenția președinților organizațiilor sindicale primare!!! Contractul colectiv de muncă – principala activitate a organizaţiei sindicale la nivel de unitate cu privire la protecția socială a membrilor de sindicat

Postat de Inna la
Categories
În atenția președinților organizațiilor sindicale primare!!! Contractul colectiv de muncă – principala activitate a organizaţiei sindicale la nivel de unitate cu privire la protecția socială a membrilor de sindicat

Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice consideră de actualitate de a Vă aminti despre includerea pe agenda organizaţiei sindicale primare a activităţilor sindicaliste cu privire la contractul colectiv de muncă.
Or, Federaţia SINDASP atrage atenţia Dvs. asupra diverselor situaţii la capitolul „contractele colective de muncă” şi anume:
– lipsa contractelor colective de muncă în multe organizaţii, instituţii, în cadrul cărora există organizaţie sindicală primară;

– contracte colective de muncă cu termen de acţiune expirat cu mult timp în urmă sau de curând;

– contracte colective de muncă cu prevederi care fac referință la acte legislative și normative abrogate;

– contracte colective de muncă cu clauze care contravin legislaţiei în vigoare;

– contracte colective de muncă fără semnăturile părților, etc.

În acest context, conducerea organizaţiei sindicale primare:

– se va documenta în privinţa motivelor şi cauzelor de neîncheiere a contractelor colective în scopul înlesnirii promovării rolului şi importanţei negocierilor colective, a contractului colectiv;

– va verifica conţinutul contractului colectiv de muncă, inclusiv în partea ce ţine de termenul de acţiune, actualizarea acestuia în conformitate cu modificările operate în legislaţia în vigoare, pentru a spori calitatea şi eficienţa lor;

– va iniţia negocieri colective: cu privire la încheierea contractului colectiv de muncă, modificarea şi/sau completarea contractului colectiv, prolongarea termenului de acţiune a acestuia, după caz.

De asemenea, este necesar de amintit că, potrivit Legii nr.188 din 21.09.2017, alin. 6) din articolul 33 ”Acţiunea contractului colectiv de muncă” din Codul muncii în redacţia ” La expirarea termenului contractului colectiv de muncă, acesta continuă să-şi producă efectele pînă la momentul încheierii unui nou contract sau pînă cînd părţile nu vor decide asupra prelungirii acestuia” este abrogat.

Așadar, în scopul punerii în valoare a scopurilor şi sarcinilor statutare şi luării de atitudine pertinentă cu privire la contractul colectiv de muncă în unitate, Federaţia SINDASP solicită acordarea atenţiei cuvenite acestui deziderat.

Urmare, printr-o responsabilitate solidară, să se contribuie la îmbunătăţirea calităţii conţinutului contractului colectiv de muncă, cît şi la creşterea gradului de acoperire cu contracte colective de muncă, per total în ramură.

În cazul în care există anumite probleme concrete cu referire la contractul colectiv de muncă, Federaţia SINDASP acordă asistenţa necesară de ordin: consultativ, explicativ, de lămurire şi îndrumare cu privire la elaborarea proiectului contractului colectiv de muncă, precum şi de informare în domeniul dialogului social la nivel de unitate.

Pentru asistență și informaţii suplimentare,
Margalina Slonovschi, tel. 022- 237105, 067433116.

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Financiarului

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Financiarului

 

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua financiarului, Federția Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) adresează sincere felicitări tuturor celor care sînt implicaţi în dezvoltarea continuă a sistemului financiar.

Orice sector al economiei înregistrează succese doar atunci cînd este administrat de oameni competenţi şi capabili. În acest context, graţie profesionalismului, sistemul financiar al Republicii Moldova a reuşit să se dezvolte rapid şi va continua munca activă pe segmental evolutiv ulterior.

Fie ca în această zi de august să aveţi parte doar de cele ce vă doriţi, iar aprecierile să nu mai contenească în a vă fi călăuză pe tot parcursul activităţii profesionale. Sănătatea, prosperarea, liniştea sufletească şi succesul să Vă însoţească mereu pentru a Vă da noi impulsuri spre o muncă calitativă şi eficientă.

 

Cu deosebită considerație,

Președinte
Vlad CANȚÎR

Campania «Salariații spun DA sindicatului» în acțiune

Postat de Inna la
Evenimente
Campania «Salariații spun DA sindicatului» în acțiune

În perioada 09 iulie – 01august 2019 s-a desfășurat Campania «Salariații spun DA sindicatului» în asociațiile sindicale Hîncești, Rezina, Briceni, Ocnița, Orhei, Șoldănești.
În cadrul întrunirilor membrii de sindicat au fost informați despre activitatea Federației SINDASP, despre propunerile Federației SINDASP cu privire la perfecționarea Legii nr.270 /2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. La momentul actual, această tematică este la ordinea zilei și de interes major pentru participanții la discuție. De asemenea, a fost abordat un subiect de maximă importanță și actualitate – privind dialogul social la nivel de unitate și în mod special despre rolul și necesitatea contractului colectiv de muncă, care este cel mai important instrument de protecție social – economică a salariaților – membri de sindicat. În același context, în atenția celor prezenți au fost aduse modificările recente la legislația în domeniul muncii în vigoare. Au fost prezentate mai multe aspecte în partea ce ține de atribuțiile liderului sindical în vederea sporirii calității serviciilor sindicale acordate, precum și buna funcționare a mecanismului decizional, de control și consultativ al organelor de conducere.
La rîndul lor, liderii de sindicat, dar și membrii de sindicat au trecut în revistă cele mai stringente probleme cu care se confruntă în activitatea pe care o desfășoară: salariile, care nici pe departe, nu exprimă volumul de lucru, răspunderea pe care o poartă, diferență în nivelul de salarizare, lipsa de cadre, insuficiență financiară pentru acoperirea Legii nr.270 etc.
În consecință, s-a solicitat stabilirea unei periodicități în organizarea unor asemenea întîlniri

, care de altfel sunt pe cît de necesare, pe atît de utile.

Vizită de lucru în AST Glodeni

Postat de Inna la
Evenimente
Vizită de lucru în AST Glodeni

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) desfășoară în prezent Campania de promovare informațională ,,Angajații spun DA sindicatului”. În acest context, președintele Federației Vlad Canțîr a efectuat recent o vizită de lucru în Asociația Sindicală Teritorială Glodeni. În conformitate cu agenda prestabilită împreună cu președintele AST, doamna Ala Ojoga, activitățile au început chiar din cabinetul de lucru al domnului președinte de raion Ion Cojocari. În cadrul discuțiilor au fost expuse multiple abordări de ordin tactic și strategic întru promovarea, validarea și fortificarea dialogului social la nivel de administrație publică locală. E de menționat, în context, atitudinea comportamentală adecvată, discernământul rarisim al conducătorului de raion, domnul Ion Cojocari, în modul de a înțelege fenomenul sindicalismului autentic și de implicare temerară în susținerea și promovarea mișcării sindicaliste. În aceeași ordine de idei, menționăm faptul că AST Glodeni are în frunte un conducător de calitate indubitabilă, doamna Ala Ojoga, cu implicare evidentă și masivă în valorificarea și consolidarea sindicatului pe calea susținerii și promovării valorilor autentice sindicaliste și a conținutului de negocieri la nivel de unitate. E de remarcat că în toate organizațiile primare din cadrul AST Glodeni sunt contracte colective de muncă de bună ținută calitativă. În proces de lucru au fost vizitate colectivele de muncă din DASPF Glodeni, CCM ,,Încredere”, Primăria Danu, Primăria Ciuciulea, Primăria Cuhnești, Primăria Balatina și fabrica de prelucrare a nucilor din satul Ciuciulea. Vizitele de lucru au decurs într-o atmosferă binevoitoare și au fost abordate cele mai stringente și importante probleme care țin nemijlocit de competențele și de necesitatea de implicare a Federație SINDASP la nivel local și central. Spre sfârșitul zilei au fost făcute totalurile activităților produse. Președintele Federației a menționat, în final, sentimentul de satisfacție deplină în raport cu activitatea prodigioasă a Asociației Sindicale Teritoriale SINDASP Glodeni.

 

Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit într-o nouă ședință

Postat de Inna la
Evenimente
Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit într-o nouă ședință

Astăzi, 28 iunie 2019, membrii Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice s-au întrunit în ședință ordinară. Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației:
– cu privire la desfășurarea adunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri;
– cu privire la activitățile Comitetului pentru organizarea și desfășurarea Congresului VI și Comisiei pentru modificarea și completarea Statutului Federației ce țin de pregătire;
– cu privire la desfășurarea Campaniei de informare ,,Salariații spun DA sindicatului”.

La ședință a participat dl Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova. S-a convenit asupra unei colaborări pe viitor pe dimensiunile care au același interes comun precum salarizarea funcționarilor publici și alte segmente.
Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte referitor la activitatea organelor sindicale din cadrul Federației SINDASP, care urmează a fi realizate.