Arhive de categorii

68 Articole

Conferința de dare de seamă și alegeri în asociația sindicală Căușeni

Postat de Inna la
Evenimente
Conferința de dare de seamă și alegeri în asociația sindicală Căușeni

     

Asociația sindicală Căușeni a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri. La conferință au participat președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr, președintele AS Căușeni, dl Victor Bodeanu și 52 de delegați, membri de sindicat ai organizațiilor sindicale primare.
Raportul cu privire la activitatea asociației sindicale pentru perioada 2014-2019 a fost prezentat de către preşedintele asociației, dl Victor Bodeanu.
Obiectivele prioritare ce au stat la baza activității asociației sindicale au fost: asigurarea și promovarea drepturilor sociale și de muncă a membrilor de sindicat; consolidarea organizatorică a asociației și recrutarea noilor membri de sindicat.
În urma discuțiilor delegaților la conferință, activitatea Consiliului asociației sindicale Căușeni a fost bine apreciată.
Conform ordinii de zi aprobată, a fost aleasă noua componență a Consiliului asociației sindicale, comisia de cenzori, biroul executiv, vicepreședintele și trezorierul asociației sindicale Căușeni pentru următorii 5 ani de activitate, iar în funcția de președinte a asociației sindicale Căușeni fost reales dl Victor Bodeanu.
Dumnealui a ținut să mulțumească și să le ureze succese în activitatea sindicală liderilor organizațiilor sindicale primare din instituții și a dat citire obiectivelor sindicale trasate pe viitor, astfel încât sa fie generată o stare de mai bine a angajaților din serviciile publice.

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,, Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală ”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,, Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală ”

STIMAȚI COLEGI,

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală” adresez, în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) cele mai alese cuvinte de felicitare, sincere urări de sănătate și prosperitate tuturor angajaților din cadrul administrației publice locale, exprimând înalta apreciere a activității Dumneavoastră pe tărâmul profesional în soluționarea problemelor cetățenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităților locale. Federația SINDASP va asigura și în continuare protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților-membri de sindicat din cadrul APL. Multă sănătate, succes și realizări frumoase în activitate!

Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr, Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua Lucrătorului Procuraturii”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua Lucrătorului Procuraturii”

În numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, cu prilejul Zilei Lucrătorului Procuraturii, adresez sincere felicitări colaboratorilor Procuraturii Republicii Moldova, asigurându-Vă de respectul nostru pentru munca depusă în apărarea intereselor societății și ordinii de drept, activitate exercitată cu înalt profesionalism și responsabilitate.
Federația SINDASP va susține și în continuare colaboratorii-membri de sindicat, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților.
Felicitări, sănătate, succes în activitatea nobilă de edificare a statului de drept, bucurii cotidiene și prosperare!

Cu aleasă considerație,
Vlad CANȚÎR, Președintele Federației SINDASP

Mesajul președintelui Federației SINDASP, Vlad Canțîr, cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Postat de Inna la
Evenimente
Mesajul președintelui Federației SINDASP, Vlad Canțîr, cu prilejul sărbătorilor de iarnă

În numele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), Vă adresez cu prilejul minunatelor sărbători de iarnă Crăciunul și Anul Nou un sincer La Mulți Ani! Vă dorim multă sănătate, împliniri și realizări în toate, pace și belșug în case, liniște și căldură în suflet, armonie și înțelegere în familie, bucurii de la cei dragi și încredere într – un viitor prosper.

Crăciun Fericit și La Mulți Ani!!!

Cu respect și urări de bine,

Vlad CANȚÎR, Președintele Federației SINDASP

Conferința de dare de seamă și alegeri în asociația sindicală Ștefan Vodă

Postat de Inna la
Evenimente
Conferința de dare de seamă și alegeri în asociația sindicală Ștefan Vodă

La 14 decembrie curent, în cadrul asociației sindicale Ștefan Vodă s-a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri. La conferință au participat viceprimarii primăriei Ștefan Vodă dl Moloman Sergiu și dl Iurco Veceaslav, președintele Federației, dl Vlad Canțîr și 25 de delegați, reprezentanți din 27 organizații sindicale primare.
Dl Ion Mustafenco, președintele asociației sindicale a prezentat raportul de activitate pentru perioada 2014 – 2019, și a menționat că obiectivul principal al asociației este motivarea apartenenței la sindicat și consolidarea membrilor acestora.
În cadrul conferinței au fost alese organele elective ale asociației: Biroul Executiv, Consiliul, Comisia de cenzori, președintele, vicepreședintele, trezorierul asociației și delegații la Congresul VI al Federației SINDASP.
Președinte al asociației sindicale Ștefan Vodă a fost realeas dl Ion Mustafenco și trezorier dna Tatiana Ciobanu .
Prezent la activitate, președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a îndemnat asociația sindicală să depună eforturi comune în promovarea drepturilor și intereseleor membrilor de sindicat prin dialog social constructiv și eficient.

Tinerii sindicaliști din cadrul Federației SINDASP instruiți în domeniul activității sindicale

Postat de Inna la
Evenimente
Tinerii sindicaliști din cadrul Federației SINDASP instruiți în domeniul activității sindicale

În perioada  6 – 7 decembrie curent, Consiliul de Tineret din cadrul Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) participă la un seminar de instruire.

Participanții la seminar sunt informați despre modificările în legislație privind protecția socială a populației și instruiți în domeniul managementului sindical. Astfel, aceștia urmează să însușească tehnici de moderare și gestionare a stresului la locul de muncă.

”Generația tânără de sindicaliști are nevoie de tot sprijinul nostru, este important să-i educăm și să-i informăm pe subiecte de interes major, pentru a putea desfășura ulterior activități sindicaliste de valoare”, a menționat Vlad Canțîr, președintele Federației SINDASP.

Tinerii participanți la seminar au menționat importanța și utilitatea activității de informare, fiind un bun prilej pentru ei de a se întruni, de a face schimb de opinii și experiență, de a învăța lucruri noi și a trasa priorități pentru perioada următoare de activitate.

Seminarul are ca scop de a spori gradul de informare a rândul tinerilor, despre promovarea drepturile lor de muncă și rolul sindicatelor în acest proces.

Sindicaliștii din ramura serviciilor publice din raionul Cantemir au fost instruiți despre dialogul social și managementul sindical

Postat de Inna la
Evenimente
Sindicaliștii din ramura serviciilor publice din raionul Cantemir au fost instruiți despre dialogul social și managementul sindical

În perioada 22-23 noiembrie 2019, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a organizat un seminar pentru președinții organizațiilor sindicale primare ale Asociației Sindicale Cantemir, cu tematica : ,,Dialogul social la nivel de unitate. Modificări în legislație privind protecția socială a populației. Managementul sindical”.
Chestiunile care au fost abordate în cadrul seminarului au fost : managementul sindical; modificările în legislație privind protecția social a populației; relevanța acțiunilor sindicale în contextul elaborării și negocierii contractului colectiv de muncă.
În cadrul activității, participanții au fost informați despre cum se constituie managementul intern al organizației sindicale primare, dar și care este rolul managerului în sporirea nivelului de responsabilitate al unei echipe.
Totodată, sindicaliștii au mai discutat despre contractul colectiv de muncă, care este un instrument de bază în relațiile dintre salariați și patron, despre negocierea, încheierea și desfacerea acestui tip de contract.
Participanții au făcut schimb de experiență și au abordat sarcinile pe care le au pentru domeniul formării motivației apartenenței la sindicat.

A P E L

Postat de Inna la
Evenimente
A P E L
Membrii Organizației de Tineret din cadrul Asociației Sindicale Fălești a Federației SINDASP anunță desfășurarea campaniei cu genericul „Moș Crăciun e tânăr, Moș Crăciun ești tu – tânărul sindicalist”, în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2019.
În cadrul campaniei ne propunem să ajutăm 50 de copii plasați în 3 centre de plasament din raionul Fălești.
Obiectele necesare sunt:
– Produse de igienă personală (periuțe și pastă de dinți, săpun, șampon etc.);
– Hăinuțe de iarnă, încălțăminte (curate și îngrijite);
– Literatură artistică;
– Rechizite școlare (creioane, cariocă, pixuri, acuarelă, caiete, albumuri de desen, etc);
– Jucării;
– Dulciuri (bomboane, biscuiți ).
La Fălești donațiile vor fi colectate în incinta Consiliului Raional Fălești, biroul 110, iar la data de 25 decembrie 2019 vor fi distribuite copiilor de către echipa de animatori «VIS» – membri ai Organizației de Tineret.
În acest context lansăm un apel către toate organizațiile de tineret din cadrul asociațiilor sindicale – membre ale Federației SINDASP de a desfășura Campania dată în toate raioanele, să creăm o atmosferă de sărbătoare pentru toți copiii din țară rămași fără îngrijire părintească.
Membrii Organizației de Tineret din cadrul Asociației Sindicale Fălești a Federației SINDASP

Asociația Sindicală Cahul și-a ales președintele

Postat de Inna la
Evenimente
Asociația Sindicală Cahul și-a ales președintele

Asociaţia Sindicală Cahul din cadrul Federației Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice (SINDASP), la 25.10.2019 a desfăşurat Conferinţa de dare de seamă şi alegeri . Preşedintele asociaţiei dna Cotorobai Maria a informat despre activitatea sindicală pe perioada 2014-2019 şi în final a menţionat despre unele probleme cu care se confruntă membrii de sindicat şi anume salariile mici la unele categorii de salariaţi , care nu corespund vieţii actuale, despre funcţiile multe şi diferse în organele APL de nivelul I şi II , condiţiile de muncă şi de risc psihoemoţional a funcţionarilor publici, migraţia profesioiniştilor peste hotare şi lipsa de cadre.
În cadrul Conferinţei s-au ales organele elective – membrii Biroului Executiv și a Consiliului Asociaţiei. Preşedinte a fost realeasă dna Cotorobai Maria, vice-preşedinte dna Vidraşco Antonina şi trezorier Bunea Nadejda. 
La Conferinţă invitaţii au fost Preşedintele Federaţiei SINDASP, dl Vlad Canţîr şi vicepreşedintele Consiliului Raional , preşedintele Comisiei consultări şi negocieri colective, dl Vlad Căşuneanu  care au îndemnat liderii de sindicat la consolidarea eforturilor comune întru promovarea drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat prin prisma dialogului social şi să fim puternici la toate provocările.