Arhive de categorii

25 Articole

Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorii profesionale „ Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorii profesionale „ Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală”

Stimați colegi!

Cu prilejul Sărbătorii profesionale „ Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală” Vă adresez,
în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, cele mai alese cuvinte de felicitare, sincere urări de sănătate și prosperitate tuturor angajaților din cadrul administrațiilor publice locale, precum și înaltă apreciere a activității Dumneavoastră pe tărâmul profesional, în soluționarea problemelor cetățenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităților locale.
Federația SINDASP Va asigura și în continuare protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților-membri de sindicat din cadrul APL.
Sincere felicitări, multă sănătate, succes și realizări frumoase în activitate!
Cu aleasă considerație,
Vlad CANȚÎR
Președintele Federației SINDASP

Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar în vizorul Federației SINDASP

Postat de Inna la
Categories
Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar  în vizorul Federației SINDASP

În data de 25 ianuarie curent, Federația SINDASP, la solicitatea membrilor de sindicat din categoria de salariați – juriști și responsabili de resursele umane din cadrul consiliilor raionale, a organizat o reuniune, pentru a discuta despre unele probleme de interes comun privind punerea în aplicare a legislației privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Pornind de la importanța tematicii enunțate, precum și în contextul aplicării corecte a prevederilor legii, la întrunire a participat șeful direcţiei politici salariale şi monitorizare a angajaţilor în sectorul bugetar de la Ministerul Finanțelor, la invitația Federației SINDASP.

În cadrul evenimentului, participanții la discuție au luat cunoștință din prima sursă cu anumite conotații la caracterul esențial / de bază al legii, care depind de condițiile locale.

În același context, au fost primite informații ample despre politicile instituționale de plată a salariilor în conformitate cu  Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

De asemenea, participanții au adresat o serie de întrebări și subiecte relevante cu referire la unele prevederi din legislație neclare, incomplete.

Pe finalul întrunirii, s-a decis ca în perioadă imediat următore să se efectueze o analiză responsabilă a corectitudinii aplicării legii și, după caz, să fie formulate propuneri concrete de modificare  a legislației, care ulterior vor fi expediate viitorului Parlament  al Republicii Moldova.

 

La Mulți Ani!!!

Postat de Inna la
Evenimente
La Mulți Ani!!!

În numele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din
Serviciile Publice din Republica Moldova ,
Vă adresez cu prilejul minunatelor sărbători de iarnă
Crăciunul și Anul Nou un sincer La Mulți Ani!
Vă dorim multă sănătate, împliniri și realizări
în toate, pace și belșug în case, liniște și căldură
în suflet, armonie și înțelegere în familie, bucurii
de la cei dragi și încredere într – un viitor prosper.
Crăciun Fericit și La Mulți Ani!!!

Cu respect și urări de bine,

Președintele Federației SINDASP, Vlad CANȚÎR

 

 

Ședința ordinară a Consiliului Federației SINDASP

Postat de Inna la
Evenimente
Ședința ordinară a Consiliului Federației SINDASP

Vineri, 14 decembrie curent, Consiliul Federației SINDASP a examinat în ședință ordinară rezultatele activității Consiliului în anul 2018, precum și prioritățile și obiectivele în activitatea preconizată pentru anul 2019.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost abordate următoarele chestiuni : cu privire la unele remanieri în componența Consiliului Federației SINDASP; convocarea Congresului și desfășurarea conferințelor și adunărilor de dare de seamă și alegeri; executarea hotărârilor Consiliului și Comitetului Executiv; activitatea educațională și de formare întru realizarea politicilor strategice de consolidare a Federației SINDASP în asociațiile sindicale Călărași și UTA Găgăuzia; promovarea măsurilor de dezvoltare și eficientizare a dialogului social în AS Telenești; totalurile organizării tratamentului balneosanatorial și odihna copiilor și adolescenților în anul 2018; programul de activitate al Federației pentru anul 2019, distribuirea mijloacelor financiare obținute din gestionarea patrimoniului sindical al CNSM;  aprobarea politicii de contabilitate și a bugetului sindical al Federaţiei SINDASP pentru anul 2019.
În cadrul ședinței, președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a menționat că , activitatea Federației SINDASP a fost orientată primordial spre realizarea prevederilor statutare și obiectivelor programului de activitate: reformarea și modernizarea sistemului de instruire și educație sindicală; consolidarea organizațiilor sindicale primare.
Activităţile desfăşurate şi măsurile întreprinse privind dialogul social au venit să pună în valoare obiectivele definitorii cu referinţă la domeniul protecţiei social – economice a membrilor de sindicat din ramură – salariaţi din autorităţile publice centrale şi locale, precum şi din alte organizaţii şi instituţii bugetare.
Sprijinul acordat de partenerii proiectului PSI a permis realizarea unor obiective interne: instruirea liderilor de sindicat în vederea negocierii și încheierii CCM; negocierea şi încheierea convențiilor colective la nivel de Federație și CCM în organizaţiile primare; sporirea interesului pentru activitatea sindicală; creșterea imaginii sindicatelor.
Anul 2018 a fost un an plin de evenimente însemnate în activitatea sindicală: întrunirile zonale ale președinților asociațiilor sindicale, Spartachiada Federației SINDASP, participarea cu succes a echipei noastre la Spartachiada CNSM, etc.
Ținând cont de realizările și nereușitele Federației și asociațiilor sindicale în consolidarea și dezvoltarea instituțională, e necesar să manifestăm responsabilitate deosebită în realizarea următoarelor priorități: edificarea și menținerea dialogului continuu, deschis și eficient între conducătorii instituțiilor și activul sindical; identificarea și valorificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor majore ale membrilor de sindicat; revizuirea standardelor de activitate sindicală.

 

COMUNICAT –  cu privire la demararea negocierilor colective cu Ministerul Finanțelor

Postat de Inna la
Categories
COMUNICAT –  cu privire la demararea negocierilor colective cu Ministerul Finanțelor

La 15 decembrie curent, au demarat negocierile colective în vederea prolongării Convenției colective. Astfel, a avut loc ședința Grupului de lucru bipartit, Federația SINDASP – Ministerul Finanțelor, cu privire la negocierile colective în vederea semnării unui acord de modificare și prelungire a termenului de acțiune a Convenției colective (nivel de ramură).
Or, avînd în vedere faptul că la finele anului 2018 expiră termenul de acțiune a Convenției colective între Ministerul Finanțelor și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, încheiată pe anii 2015 – 2018, precum și în scopul promovării în continuare a dialogului social între ambele părți, a fost necesară inițierea negocierilor colective, în cadrul căreia să fie discutat subiectul menționat, de imporțanță socială și în avantajul salariaţilor din aparatul ministerului, precum și din instituţiile subordonate.
În acest context, membrii Grupului de lucru bipartit, participanți la întrunire, au decis ca termenul de valabilitate a Convenției colective, încheiată pe anii 2015 – 2018, să fie prolongat pe următoarea perioadă de 4 ani, cu anumite modificări în conținutul actual al convenției.
După finalizarea discuțiilor pe marginea subiectului, Acordul urmează să fie semnat de către Ministerul Finanțelor și Federația SINDASP.

 

Întrevedere cu conducerea Agenției Naționale Asistență Socială

Postat de Inna la
Categories
Întrevedere cu conducerea Agenției Naționale Asistență Socială

În data de 07 decembrie curent, Federația SINDASP, reprezentată de  președintele, Vlad Canțîr și consilierul protecție social – economică, Margalina Slonovschi, a organizat o întrevedere cu Aurelia Bulat, vicedirectorul Agenției Naționale Asistență Socială.

În debutul discuției, președintele Federației a menționat că stabilirea unui dialog social permanent și durabil cu Agenția este unul strategic și extrem de valoros, pornind de la faptul  că în marea majoritate din instituțiile publice, gestionate de Agenție, există organizații sindicale.

Conducerea Agenției a ținut să sublinieze, în mod special, determinarea și  întreaga deschidere  pentru un dialog constructiv, bazat pe rezultate, confirmînd interesul major pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale, în avantajul salariaților.

În cadrul întîlnirii discuția a fost axată pe subiectul cu referire la negocierile colective pentru încheierea convenției colective cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, s-au trecut în revistă unele probleme cu care se confruntă salariații – membrii de sindicat din instituțiile respective de asistență socială.

Urmare a schimbului de opinii, în acest sens, întrunirea s-a finalizat cu propunerea de a întreprinde eforturi suplimentare pentru urgentarea demarării negocierilor colective în vederea intensificării protecției social – economice a membrilor de sindicat din domeniul asistenței sociale.

De asemenea, interlocutorii au apreciat discuția ca una productivă din perspectiva unei interacțiuni constructive.

Tinerii sindicaliști din ramura serviciilor publice își dezvoltă competențele în domeniul activității sindicale

Postat de Inna la
Evenimente
Tinerii sindicaliști din ramura serviciilor publice își dezvoltă competențele în domeniul activității sindicale

În perioada 6 – 7 decembrie curent, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a organizat un seminar pentru membrii Consiliului de tineret din cadrul Federației SINDASP.
Subiectele care au fost abordate în cadrul seminarului au fost : comunicarea organizațională, soluționarea conflictelor, managementul sindical, activitatea sindicală la etapa actuală și motivarea apartenenței la sindicat.
În cadrul activității, participanții au fost informați despre rolul comunicării organizaționale, aplanarea conflictelor apărute la locul de muncă, negocierea , încheierea și desfacerea unui contract colectiv de muncă.
Vlad Canțîr, președintele Federației SINDASP, a relatat că tânăra generație este viitorul unui sindicalism de performanță și calitate, doar în cazul în care va avea discernământ, competență, energie și demnitate. Pentru toate astea e nevoie de muncă asiduă și voință.
Tinerii sindicaliști au abordat sarcinile pe care trebuie să le abordeze pentru domeniul formării motivației apartenenței la sindicat.

Membrii de sindicat ai Asociației Sindicale Dondușeni își dezvoltă capacitățile în domeniul de organising și recrutare în sindicate

Postat de Inna la
Evenimente
Membrii de sindicat ai Asociației Sindicale Dondușeni își dezvoltă capacitățile în domeniul de organising și recrutare în sindicate

În perioada 22-23 noiembrie, curent, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a organizat un seminar pentru președinții organizațiilor sindicale primare ale Asociației Sindicale Dondușeni, cu tematica : ,,Domeniul de activitate și obligațiunile liderului sindical din organizațiile sindicale primare”.

Chestiunile care au fost abordate în cadrul seminarului au fost : modificările în legislația muncii și aspectele ce țin de raporturile de muncă; organisingul și recrutarea în sindicate; contractul colectiv de muncă-instrument de protecție social-economică a membrilor de sindicat; planificarea activității sindicale în organizația sindicală primară.

Vlad Canțîr, președintele Federației SINDASP, a relatat că activitatea respectivă face parte din campania de promovare a ideii liderismului sindical. Multe dintre problemele care apar în activitatea organizațiilor sindicale primare, pornesc de la nivelul scăzut de pregătire a liderilor sindicali. Tocmai, din această motiv, Federația SINDASP a găsit oportun să organizese un șir  de activități educaționale menite să elimine lacunele existente, care ulterior, vor avea un efect benefic în ceea ce privește promovarea valorilor autentice ale sindicalismului.

În cadrul activității, participanții au fost informați despre misiunea, strategiile și modalitățile de a activitate a unui sindicat modern, despre contractul colectiv de muncă, care este un instrument de bază în relațiile dintre salariați și patron, despre negocierea, încheierea și desfacerea acestui tip de contract. Dl Valeriu Juraveț, președintele Asociației Sindicale Dondușeni, a subliniat, că există multe probleme cu privire la negocierea, încheierea și respectarea prevederilor contractului individual de muncă la nivelul organizațiilor sindicale primare din raionul Dondușeni.

Totodată, a fost scos în evidență rolul comunicării în cadrul organizațiilor, importanța desfășurării unor campanii de informare a membrilor de sindicat, care ar trebui să cunoască, astfel, mai bine realizările și agenda mișcării sindicale.

Participanții au făcut schimb de experiență și au abordat sarcinile pe care le au pentru domeniul formării motivației apartenenței la sindicat.

 

 

 

 

 

 

În atenția membrilor de sindicat ai Federației SINDASP

Postat de Inna la
Categories
În atenția membrilor de sindicat ai Federației SINDASP

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) vine cu propuneri insistente pentru proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care urmează să fie votat în curînd în lectura a II-a de către Parlamentul Republicii Moldova.

Către : Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon     Descarcă aici

Prim-ministru al Republicii Moldova, Pavel Filip     Descarcă aici

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu     Descarcă aici

Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Grecianîi     Descarcă aici

Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Inna Șupac     Descarcă aici 

Fracțiunea Partidului Democrat din Republica Moldova, Marian Lupu     Descarcă aici 

Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova, Tudor Deliu     Descarcă aici 

Fracțiunea Partidului Liberal din Republica Moldova, Mihai Ghimpu     Descarcă aici 

Fracțiunea Grupului Pаrlamentar Populаr Еuropеan, Simion Grișciuc     Descarcă aici