Arhive de categorii

42 Articole

Vizită de lucru în AST Glodeni

Postat de Inna la
Evenimente
Vizită de lucru în AST Glodeni

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) desfășoară în prezent Campania de promovare informațională ,,Angajații spun DA sindicatului”. În acest context, președintele Federației Vlad Canțîr a efectuat recent o vizită de lucru în Asociația Sindicală Teritorială Glodeni. În conformitate cu agenda prestabilită împreună cu președintele AST, doamna Ala Ojoga, activitățile au început chiar din cabinetul de lucru al domnului președinte de raion Ion Cojocari. În cadrul discuțiilor au fost expuse multiple abordări de ordin tactic și strategic întru promovarea, validarea și fortificarea dialogului social la nivel de administrație publică locală. E de menționat, în context, atitudinea comportamentală adecvată, discernământul rarisim al conducătorului de raion, domnul Ion Cojocari, în modul de a înțelege fenomenul sindicalismului autentic și de implicare temerară în susținerea și promovarea mișcării sindicaliste. În aceeași ordine de idei, menționăm faptul că AST Glodeni are în frunte un conducător de calitate indubitabilă, doamna Ala Ojoga, cu implicare evidentă și masivă în valorificarea și consolidarea sindicatului pe calea susținerii și promovării valorilor autentice sindicaliste și a conținutului de negocieri la nivel de unitate. E de remarcat că în toate organizațiile primare din cadrul AST Glodeni sunt contracte colective de muncă de bună ținută calitativă. În proces de lucru au fost vizitate colectivele de muncă din DASPF Glodeni, CCM ,,Încredere”, Primăria Danu, Primăria Ciuciulea, Primăria Cuhnești, Primăria Balatina și fabrica de prelucrare a nucilor din satul Ciuciulea. Vizitele de lucru au decurs într-o atmosferă binevoitoare și au fost abordate cele mai stringente și importante probleme care țin nemijlocit de competențele și de necesitatea de implicare a Federație SINDASP la nivel local și central. Spre sfârșitul zilei au fost făcute totalurile activităților produse. Președintele Federației a menționat, în final, sentimentul de satisfacție deplină în raport cu activitatea prodigioasă a Asociației Sindicale Teritoriale SINDASP Glodeni.

 

Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit într-o nouă ședință

Postat de Inna la
Evenimente
Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit într-o nouă ședință

Astăzi, 28 iunie 2019, membrii Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice s-au întrunit în ședință ordinară. Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației:
– cu privire la desfășurarea adunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri;
– cu privire la activitățile Comitetului pentru organizarea și desfășurarea Congresului VI și Comisiei pentru modificarea și completarea Statutului Federației ce țin de pregătire;
– cu privire la desfășurarea Campaniei de informare ,,Salariații spun DA sindicatului”.

La ședință a participat dl Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova. S-a convenit asupra unei colaborări pe viitor pe dimensiunile care au același interes comun precum salarizarea funcționarilor publici și alte segmente.
Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte referitor la activitatea organelor sindicale din cadrul Federației SINDASP, care urmează a fi realizate.

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua Funcţionarului Public”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua Funcţionarului Public”

 

Stimaţi Funcționari Publici!

Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova Vă felicită cordial cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua funcţionarului public”. Instituirea acestei zile de sărbătoare este o confirmare a importanţei rolului funcţionarului public în fortificarea țării, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea  de luare a deciziilor şi responsabilitate  civică.

De profesionalismul, dedicația, competența de care dați dovadă zi de zi depinde în mare parte imaginea și credibilitatea unei instituții publice. În acest sens, îmi exprim gratitudinea și aprecierea pentru entuziasmul, perseverența și

efortul depus pentru a face față provocărilor de astăzi în vederea realizării proiectelor importante pentru dezvoltarea comunității și îmbunătățirea vieții cetățenilor.

Transmitem tuturor funcţionarilor publici cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi. Vă dorim sănătate, fericire, să aveţi parte numai de realizări frumoase şi recunoştinţa celor ce Vă înconjoară, succese mari în împlinirea misiunii de servire a ţării noastre!

 

Cu aleasă consideraţie,

Vlad CANȚÎR,
Președintele Federației SINDASP

Absolvenții  Școlii Sindicale din Moldova a Federației SINDASP

Postat de Inna la
Evenimente
Absolvenții  Școlii Sindicale din Moldova a Federației SINDASP

S-a finalizat ediția 2019 a Școlii Sindicale din Moldova, proiect educațional implementat de CNSM în cooperare cu Institutul Muncii.

Participanți la această ediție au fost și reprezentanții Federației SINDASP dnii Ana Lipsiuc și Zaharia Glod, membri ai Consiliului de Tineret din cadrul Federației.

Activitățile de instruire din cadrul școlii s-au desfășurat pe parcursul a trei luni, participanții au fost instruiți de formatori sindicali în domenii precum: securitatea și sănătatea în muncă; dezvoltarea abilităților de leadership și a spiritului de echipă; aspecte legate de salarizare, impozitare, asigurări sociale și protecția juridică a salariaților; organizarea activităților de comunicare și informare; arta vorbirii; tehnici de negociere. Scopul acestei ediții a fost formarea și dezvoltarea competențelor unui lider sindical.

În baza cunoștințelor acumulate dna Ana și dl Zaharia au elaborat două proiecte sindicale care urmează să fie aplicate în activitatea asociațiilor sindicale Fălești și Cosiliului Raional Dubăsari.

Scopul proiectelor este sporirea nivelului de mobilizare, stimulare și implicare a tinerilor sindicaliști în activitățile sindicale, prin crearea Organizației de Tineret în cadrul Asociației Sindicale Fălești și diminuarea nivelului de stres profesional prin desfășurarea activităților sportive a tinerilor organizației sindicale primare a angajaților Centrului de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari prin amenajarea terenului sportiv dotat și funcțional.

 

Campania ,,Salariații spun DA sindicatului” în Asociația Sindicală Edineț

Postat de Inna la
Evenimente
Campania ,,Salariații spun DA sindicatului” în Asociația Sindicală Edineț

 

În perioada 11-12 iunie 2019 membrii de sindicat din mai multe organizații sindicale ale Asociației Sindicale Edineț au participat la activitățile de informare în cadrul Campaniei  «Salariații spun Da sindicatului».

Scopul și obiectivul campaniei au fost sensibilizarea salariaților cu avantajele apartenenței la sindicat, cu rolul sindicatelor în apărarea drepturilor acestora și rolul contractului colectiv de muncă.

Participanții la întruniri au adresat mai multe întrebări la care au oferit răspunsuri consilierii Federației SINDASP.

La cei mai activi sindicaliști li s-a decernat diploma Federației SINDASP.

Mesaj de felicitare cu prilejul ,,Zilei Sindicalistului”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul ,,Zilei Sindicalistului”

Stimați colegi, președinți, lideri și membri de sindicat!

Am onoarea să Vă adresez sincere felicitări cu prilejul ,,Zilei Sindicalistului”.

Cu această ocazie, aducem omagiu tuturor activiștilor sindicali și un mesaj de recunoștință tuturor membrilor Federației SINDASP pentru participare și implicare în realizarea obiectivelor comune, precum și aprecierea aportului fiecărui membru și lider sindical din cadrul Federației.

Împreună vom reuși să consolidăm mișcarea sindicală, să asigurăm protejarea libertăților şi drepturilor salariaților – membri de sindicat, promovarea dialogului social constructiv, constituind astfel o organizație sindicală modernă.

Sincere felicitări și urări de succes și prosperare tuturor membrilor de sindicat care contribuie, prin activitatea zilnică eficientă, la făurirea unei societăți democratice și prospere în țara noastră.

Sănătate, mult succes în activitate, lumină și bucurie familiilor Dumneavoastră!

 

Cu aleasă considerație,

 

Vlad CANȚÎR,
Președintele Federației SINDASP

 

Copilărie dulce păpădie

Postat de Inna la
Evenimente
Copilărie dulce păpădie

Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viaţa, e o lume aparte, plină de lumină și armonie.

Ieri, 02 iunie 2019, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) cu ocazia sărbătorii internaționale ,,Ziua ocrotirii copilului” a organizat o vizită pentru copiii membrilor de sindicat la Teatru Municipal de Păpuși Guguță, spectacolul ,, Școala lui Habarnam”. Copiii

au primit câte un prezent și au avut parte de zâmbete și voie bună.

Campania ,,Salariații spun DA sindicatului” în Asociația Sindicală Ialoveni

Postat de Inna la
Evenimente
Campania ,,Salariații spun DA sindicatului” în Asociația Sindicală Ialoveni

În perioada 20 – 23 mai curent în Asociația Sindicală Ialoveni s-a desfășurat campania de informare cu genericul ,,Salariații spun DA sindicatului”.

Membrii Comitetului Executiv și angajații Federației au avut întîlniri cu angajații Aparatului Președintelui raionului Ialoveni, primăriei or. Ialoveni și activul Asociației Sindicale.

Participanții la campanie au fost informați despre drepturile salariaților în domeniul relațiilor de muncă, modalitățile de apărare a acestora,ajantajele apartenenței la mișcarea sindicală.

În cadrul ședinței s-a discutat activitatea privind protecția social – economică a membrului de sindicat, rolul contractului colectiv de muncă, aspecte cu caracter social, salarizarea.

Participanții au primit materiale informative și promoționale.

CONGRESUL 52 AL CONFEDERAȚIEI GENERALE A MUNCII DIN FRANȚA

Postat de Inna la
Categories
CONGRESUL 52 AL CONFEDERAȚIEI GENERALE A MUNCII DIN FRANȚA

Confederația Generală a Muncii din Franța a organizat și desfășurat Congresul 52 , care s-a derulat la Dijon în perioada 13-17 mai, curent. Această manifestare sindicalistă de anvergură a confirmat o dată în plus rolul deosebit de important pe care îl poate avea această mișcare obștească pe plan local și internațional și a scos în relief elementul de calitate și performanță a celei mai mari structuri sindicaliste din țara galică.

La congres au participat circa o mie de delegați și peste 300 de invitați din 68 de state. Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova a fost reprezentată de dl. Vlad Canțîr, Președintele Federației  Angajaților din Serviciile Publice – SINDASP.

Congresul a fost precedat de un seminar internațional, organizat duminică, 12 mai, curent, a cărui temă a vizat viitorul mucii. Activitatea a fost fixată pe patru axe principale:

  1. O planetă inegală. În acest context economic și social, unde se produc inegalități sensibile în lume, a fost menționat că rolul și responsabilitățile sindicatului sunt de o deosebită importanță. Accentul a fost pus pe cele mai importante obiective care vizează domeniul mediului social și climateric, fraudele pe segmentul resurselor naturale, repartizarea inegală a bunurilor, efectele nefaste a multiplelor reforme austere, conflictele armate și migrația.
  2. Revoluțiile muncii. Acest subiect și discuțiile de context au scos în relief multiplele iregularități care se produc în cadrul relațiilor de muncă și diverse cazuri de violare a cadrului juridic din diferite țări. Tot în acest sens au mai fost abordate efectele malefice ale muncii informale  și consecințele revoluțiilor numerice și algoritmice în lume.
  3. Rolul și misiunile sindicalismului. Dezbaterile pe marginea acestor probleme au identificat faptul că relațiile de muncă au nevoie de sindicate puternice și de norme internaționale pe plan internațional de care să facă uz. Concomitent, liderii de sindicat din diferite țări au definit eficacitatea sindicalismului pe plan internațional, metodologiile și finalitățile utilizate în promovarea valorilor autentice ale sindicatului. A fost făcut, de asemenea, și un bilanț al acțiunilor întreprinse și impactul
  4. Centenarul doi al OIM. Organizația Internațională a Muncii este unica structură, pe plan mondial, de producere și control a aplicării diferitor norme și acte de apărare și protecție a muncii. În acest sens, participanții internaționali au remarcat predispoziția masivă a patronatului de a ataca pe plan mondial această instituție și au încercat să identifice perspectivele evolutive ale acestea.

Lucrările Congresului au debutat în ziua de luni, 13 mai, curent. Ședința internațională a congresului s-a desfășurat miercuri, 15 mai, curent. Congresul 52 al CGM din Franța și Conferința Internațională desfășurate în orașul Dijon sunt un model de înaltă calitate și performanță, demn de urmat, în contextul activităților de promovare a sindicalismului pe plan internațional și local.

Practicile și elementele metodologice de ultimă oră, utilizate de CGM din Franța în procedura de promovare și fortificare a sindicatelor pe interior și exterior, sunt de o evidentă și incontestabilă utilitate pentru sindicatele din orice țară. Schimbul de practici și de experiență produse în această contextură sunt de o indubitabilă validitate reprezintă perspectiva indubitabilă și inevitabilă a mișcării sindicaliste de orice nivel.