Miercuri, 18 februarie 2020, în incinta Institutului Muncii a avut loc conferința de dare de seamă și alegeri a asociației sindicale a Casei Naționale de Asigurări Sociale. La conferință au participat dl Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, dl Vlad Canțîr, președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) și 53 de delegați.
Dna Liuba Rotaru, președintele asociației sindicale CNAS a prezentat raportul de activitate pe perioada 2015 – 2020 și a trasat câteva obiective ce au stat la baza activității asociației sindicale, și anume: asigurarea și promovarea drepturilor profesionale, economice, sociale și de muncă a membrilor de sindicat.
Conform ordinii de zi a fost aleasă noua componență a Consiliului asociației sindicale, comisia de cenzori, biroul executiv, președintele, vicepreședinții, trezorierul asociației sindicale CNAS pentru următorii 5 ani de activitate. În funcția de președinte a asociației sindicale a fost votată unanim dna Liuba Rotaru, vicepreședinții sunt dna Ludmila Bectoraș și dna Maia Moraru, iar trezorier dna Vera Melentii.
Dna Liuba Rotaru, a ținut să mulțumească și să le ureze succese în activitatea sindicală tuturor delegaților prezenți la conferință.