La 29 februarie curent, în cadrul Asociației Sindicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor s-a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri. La conferință au participat președintele Federației, dl Vlad Canțîr și 26 de delegați, reprezentanți din 16 organizații sindicale primare.
Dna Larisa Frija, președintele asociației sindicale a prezentat raportul de activitate pentru perioada 2015 – 2020, și a menționat că obiectivul principal al asociației este motivarea apartenenței la sindicat și consolidarea membrilor acestora. Totodată, au fost trasate realizările obținute în perioada de referință la nivel de asociație, iar liderii sindicali au vorbit despre realizările organizațiilor sindicale primare.
În cadrul conferinței au fost alese organele elective ale asociației: Consiliul, Biroul Executiv, Comisia de cenzori, președintele, vicepreședintele, trezorierul asociației și delegații la Congresul VI al Federației SINDASP, care va avea loc la 22 aprilie curent.
Președinte al asociației sindicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost realeasă dna Larisa Frija, vicepreședinte dl Stanislav Valachi și trezorier dna Tatiana Djelali.
Prezent la activitate, președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a mulțumit tuturor membrilor de sindicat a asociației pentru activitatea prodigioasă pe tărâmul sindical, și a îndemnat asociația sindicală să depună eforturi comune în promovarea drepturilor și intereseleor membrilor de sindicat prin dialog social constructiv și eficient.