Asociația sindicală Căușeni a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri. La conferință au participat președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr, președintele AS Căușeni, dl Victor Bodeanu și 52 de delegați, membri de sindicat ai organizațiilor sindicale primare.
Raportul cu privire la activitatea asociației sindicale pentru perioada 2014-2019 a fost prezentat de către preşedintele asociației, dl Victor Bodeanu.
Obiectivele prioritare ce au stat la baza activității asociației sindicale au fost: asigurarea și promovarea drepturilor sociale și de muncă a membrilor de sindicat; consolidarea organizatorică a asociației și recrutarea noilor membri de sindicat.
În urma discuțiilor delegaților la conferință, activitatea Consiliului asociației sindicale Căușeni a fost bine apreciată.
Conform ordinii de zi aprobată, a fost aleasă noua componență a Consiliului asociației sindicale, comisia de cenzori, biroul executiv, vicepreședintele și trezorierul asociației sindicale Căușeni pentru următorii 5 ani de activitate, iar în funcția de președinte a asociației sindicale Căușeni fost reales dl Victor Bodeanu.
Dumnealui a ținut să mulțumească și să le ureze succese în activitatea sindicală liderilor organizațiilor sindicale primare din instituții și a dat citire obiectivelor sindicale trasate pe viitor, astfel încât sa fie generată o stare de mai bine a angajaților din serviciile publice.