Yearly Archives

35 Articole

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a asistentului medical

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a asistentului medical

Anual, la data de 12 mai, în întreaga lume, este celebrată Ziua Internațională a asistentului medical. În Republica Moldova activează peste 20 de mii de asistenți medicali, ceea ce constituie aproape două treimi din totalul lucrătorilor medicali. Asistentul medical are o contribuţie valoroasă atât în procesul de îngrijire a pacienţilor, cât şi în cel de consiliere şi informare a acestora.
În acest context, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), felicită toți asistenții medicali din Republica Moldova pentru activitatea exercitată cu înalt profesionalism, responsabilitate și dedicație.
Felicitări, realizări prodigioase, sănătate, mult succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,
Vlad CANȚÎR
Președintele Federației SINDASP

La mulți ani, domnule Președinte al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Moldova dl Vlad Canțîr

Postat de Inna la
Evenimente
La mulți ani, domnule Președinte al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Moldova dl Vlad Canțîr

În această zi specială și frumoasă de primăvară, venim cu cele mai sincere felicitări și urări de sănătate cu prilejul Zilei Dumneavoastră de naștere, exprimându-ne tot respectul pentru profesionalismul, curajul și perseverența ce o manifestați în muncă, competența și omenia sînt demne de respect și admirație.
Și pentru că nimic nu este imposibil, Vă dorim să prindeţi de aripi timpul, iar firele anilor să se scurgă într- o clepsidră a eternităţii.
Vă urăm zile pline de soare, sănătate, prosperitate, pace și liniște sufletească, bucurii de la familie și cei dragi.

Cu respect,
Echipa Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul Sfintelor Sărbători De Paști

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Sfintelor Sărbători De Paști

Stimați colegi, membri de sindicat!

Sărbătoarea Învierii Domnului rămâne a fi cea mai importantă sărbătoare creștină.

Sfintele Sărbători de Paști sunt un bun prilej pentru a primi în casele și sufletele noastre lumina sacră ce emană căldură, iubire și speranță – sentimente care ne ghidează spre cele mai frumoase și nobile realizări.

În acest context, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova Vă adresează sincere felicitări cu prilejul sosirii Sărbătorilor Pascale, fie ca bucuria acestor sfinte sărbători să Vă aducă fericire și armonie în familie, iar minunea Învierii Domnului să Vă lumineze viața și să Vă aducă renașterea credinței, a speranței, a bucuriei, cu bunătate și căldură în suflet, pentru a fi mai buni, mai curați, mai înțelegători și mai aproape de Dumnezeu.

Hristos a Înviat!

Cu aleasă considerație,
Președinte Vlad Canțîr

În atenția delegaților la Congresul VI al Federației SINDASP și a membrilor de sindicat

Postat de Inna la
Evenimente
În atenția delegaților la Congresul VI al Federației SINDASP și a membrilor de sindicat

În urma hotărârii Consiliului Federației SINDASP nr.2.1 din 22 martie 2020 cu privire la prelungirea mandatului organelor elective ale Federației SINDASP, din 48 de membri ai Consiliului au votat : 44 – pro, 1 – contra și 3 membri – sau abținut.

Mai jos, hotărârea Comitetului Executiv nr.3.1 din 14 aprilie 2020 cu privire la alocarea susrselor financiare din contul Federației pentru susținerea personalului medical din Republica Moldova, implicat în lupta cu COVID-19.

Pentru informare

Postat de Inna la
Evenimente
Pentru informare

Ofertă de preţuri MĂŞTI FACIALE
(uz multiplu!!!)

Mască medicinală țesătură groasă( de folosinţă multiplă) in două straturi de protecţie, cu elastic
12,50 lei (12 lei – peste 1000 bucăţi)
Mască medicinală bumbac (folosinţă multipla) în două straturi de protecţie, cu buzunăraș pentru filtru
13,50 lei (13 lei – peste 1000 bucăţi)
Preţurile ofertei sunt valabile 5 zile
Avantaje:
1. Calitative (ţesătura groasă, strat dublu, buzunăraș)
2. Reutilizabile pe termen foarte lung
3. Sterilizabile prin (călcare cu fierul, fierbere, încălzire în cuptorul cu microunde, înmuiere în alcool)

Tel.: 076 795 392, 060 858 871 Valerii Gopleac

Recomandări privind asigurarea drepturilor şi intereselor salariaţilor, în contextul situaţiei epidemiologice din ţară

Postat de Inna la
Evenimente
Recomandări privind asigurarea drepturilor şi intereselor salariaţilor, în contextul situaţiei epidemiologice din ţară

În contextul situaţiei epidemiologice din ţară şi în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova recomandă urmatoarele:

Recomandări referitoare la raporturile de muncă:

1. Examinarea de către părţi a posibilităţii prestării muncii la domiciliu (conform art. 290 din Codul muncii);

2. Stabilirea, cu acordul scris al salariatului, a programelor individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă (conform art. 100 alin. (7) din Codul muncii);

3. Stabilirea, cu acordul ambelor părţi, a timpului de muncă parţial (conform art. 97 din Codul muncii), salariaţii fiind remuneraţi proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat;

4. Înregistrarea la unitate a staţionării (conform art. 801din Codul muncii), salariaţii fiind remuneraţi conform art. 801 alin. (2) din Codul muncii. Potrivit normei juridice vizate, retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art.80), se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare;

5. Acordarea salariaţilor (în baza unei cereri scrise) a concediului de odihnă anual (conform art. 112 din Codul muncii), inclusiv a concediilor de odihnă anuale nefolosite (conform art. 119 alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizaţiei de concediu conform art. 117 din Codul muncii;

6. Acordarea salariaţilor (în baza unei cereri scrise a salariatului şi cu  consimţământul angajatorului) a unui concediu neplătit (conform art. 120 din Codul muncii).

Recomandări referitoare la securitatea şi sănătatea muncii:

Întreprinderea de către angajatori a tuturor măsurilor ce ţin de securitatea şi sănătatea muncii care reies din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008, precum şi a tuturor cerinţelor minime aprobate în sensul implementării legii menţionate (ex.: acordarea echipamentului individual de protecţie şi întreprinderea altor acţiuni ce se impun, pornind de la specificul activităţii unităţii).

Sursă, http://sindicate.md/cnsm-recomandari-privind-asigurarea-drepturilor-si-intereselor-salariatilor-in-contextul-situatiei-epidemiologice-din-tara/

 

A D R E S A R E A Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova din 13.03.2020

Postat de Inna la
Evenimente
A D R E S A R E A Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova din 13.03.2020

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova, îngrijorată de situația creată în țară, care este determinată de eventualitatea de răspândire masivă a infecției de Coronavirus (COVID-19) și în scopul de a susține angajații din administrația publică de nivelul I și II, intervine cu rugămintea insistentă către toți angajatorii și factorii de decizie să identifice, de o manieră urgentată, soluții adecvate și legale întru a crea un regim de muncă rezonabil pentru toți angajații din instituțiile statului, care au copii la grădinițe, licee și alte instituții de învățământ a căror activitate a fost sistată temporar.

Mesajul președintelui Federației SINDASP, Vlad Canțîr, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii

Postat de Inna la
Evenimente
Mesajul președintelui Federației SINDASP, Vlad Canțîr, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii

Multstimate doamne și domnișoare!

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie,
ziua în care odată cu sosirea primăverii,
înfloresc cele mai dragi și scumpe flori ale omenirii – FEMEILE,
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice Vă adresează cele mai calde și sincere felicitări!
Fie ca bucuriile pe care le râvniți și spiritul acestei Zile să vă însoțească pretutindeni, iar primăvara să vă inunde sufletul cu parfumul florilor sale.
Vă dorim să aveți parte de zile senine, fericire, liniște și bunăstare în familie, să vă bucurați mereu de stimă și iubirea celor dragi!
Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

Conferința de dare de seamă și alegeri a asociației sindicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor

Postat de Inna la
Evenimente
Conferința de dare de seamă și alegeri a asociației sindicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor

La 29 februarie curent, în cadrul Asociației Sindicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor s-a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri. La conferință au participat președintele Federației, dl Vlad Canțîr și 26 de delegați, reprezentanți din 16 organizații sindicale primare.
Dna Larisa Frija, președintele asociației sindicale a prezentat raportul de activitate pentru perioada 2015 – 2020, și a menționat că obiectivul principal al asociației este motivarea apartenenței la sindicat și consolidarea membrilor acestora. Totodată, au fost trasate realizările obținute în perioada de referință la nivel de asociație, iar liderii sindicali au vorbit despre realizările organizațiilor sindicale primare.
În cadrul conferinței au fost alese organele elective ale asociației: Consiliul, Biroul Executiv, Comisia de cenzori, președintele, vicepreședintele, trezorierul asociației și delegații la Congresul VI al Federației SINDASP, care va avea loc la 22 aprilie curent.
Președinte al asociației sindicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost realeasă dna Larisa Frija, vicepreședinte dl Stanislav Valachi și trezorier dna Tatiana Djelali.
Prezent la activitate, președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a mulțumit tuturor membrilor de sindicat a asociației pentru activitatea prodigioasă pe tărâmul sindical, și a îndemnat asociația sindicală să depună eforturi comune în promovarea drepturilor și intereseleor membrilor de sindicat prin dialog social constructiv și eficient.