Consiliul Federației SINDASP

Consiliul – este  organul de conducere a Federației în perioada dintre congrese. Consiliul este reprezentat de toate asociațiile sindicale proporțional numărului de membri de sindicat – până la 900 de membri de către președintele asociației sindicale, de la fiecare 900  membri – câte un reprezentant al asociației sindicale.

Lista-memb.-Consiliului-tel.2023