Monthly Archives

7 Articole

Membrii de sindicat ai Asociației Sindicale Dondușeni își dezvoltă capacitățile în domeniul de organising și recrutare în sindicate

Postat de Inna la
Evenimente
Membrii de sindicat ai Asociației Sindicale Dondușeni își dezvoltă capacitățile în domeniul de organising și recrutare în sindicate

În perioada 22-23 noiembrie, curent, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a organizat un seminar pentru președinții organizațiilor sindicale primare ale Asociației Sindicale Dondușeni, cu tematica : ,,Domeniul de activitate și obligațiunile liderului sindical din organizațiile sindicale primare”.

Chestiunile care au fost abordate în cadrul seminarului au fost : modificările în legislația muncii și aspectele ce țin de raporturile de muncă; organisingul și recrutarea în sindicate; contractul colectiv de muncă-instrument de protecție social-economică a membrilor de sindicat; planificarea activității sindicale în organizația sindicală primară.

Vlad Canțîr, președintele Federației SINDASP, a relatat că activitatea respectivă face parte din campania de promovare a ideii liderismului sindical. Multe dintre problemele care apar în activitatea organizațiilor sindicale primare, pornesc de la nivelul scăzut de pregătire a liderilor sindicali. Tocmai, din această motiv, Federația SINDASP a găsit oportun să organizese un șir  de activități educaționale menite să elimine lacunele existente, care ulterior, vor avea un efect benefic în ceea ce privește promovarea valorilor autentice ale sindicalismului.

În cadrul activității, participanții au fost informați despre misiunea, strategiile și modalitățile de a activitate a unui sindicat modern, despre contractul colectiv de muncă, care este un instrument de bază în relațiile dintre salariați și patron, despre negocierea, încheierea și desfacerea acestui tip de contract. Dl Valeriu Juraveț, președintele Asociației Sindicale Dondușeni, a subliniat, că există multe probleme cu privire la negocierea, încheierea și respectarea prevederilor contractului individual de muncă la nivelul organizațiilor sindicale primare din raionul Dondușeni.

Totodată, a fost scos în evidență rolul comunicării în cadrul organizațiilor, importanța desfășurării unor campanii de informare a membrilor de sindicat, care ar trebui să cunoască, astfel, mai bine realizările și agenda mișcării sindicale.

Participanții au făcut schimb de experiență și au abordat sarcinile pe care le au pentru domeniul formării motivației apartenenței la sindicat.

 

 

 

 

 

 

În atenția membrilor de sindicat ai Federației SINDASP

Postat de Inna la
Categories
În atenția membrilor de sindicat ai Federației SINDASP

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) vine cu propuneri insistente pentru proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care urmează să fie votat în curînd în lectura a II-a de către Parlamentul Republicii Moldova.

Către : Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon     Descarcă aici

Prim-ministru al Republicii Moldova, Pavel Filip     Descarcă aici

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu     Descarcă aici

Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Grecianîi     Descarcă aici

Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Inna Șupac     Descarcă aici 

Fracțiunea Partidului Democrat din Republica Moldova, Marian Lupu     Descarcă aici 

Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova, Tudor Deliu     Descarcă aici 

Fracțiunea Partidului Liberal din Republica Moldova, Mihai Ghimpu     Descarcă aici 

Fracțiunea Grupului Pаrlamentar Populаr Еuropеan, Simion Grișciuc     Descarcă aici 

Secretarii Consiliilor raionale au discutat proiectul Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Postat de Inna la
Categories
Secretarii Consiliilor raionale au discutat proiectul Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

La 13 noiembrie, curent, Federația Sindicatelor Angajaților din Servciile Publice s-a întrunit într-o ședință cu secretarii consiliilor raionale pentru a se expune asupra proiectului Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
Președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr, a menționat, importanța și necesitatea unor modificări strigente la capitolul salarizare pe segmental bugetar și că proiectul de lege discutat este de o importanță majoră. În context, s-a menționat că această inițiativă legislativă vine cu multiple efecte pozitive dar și deficiențe, fapt care a determinat Federația SINDASP să dea aviz negativ acestui proiect.
Secretarii consiliilor raionale și municipale din țară, își exprimă dezacordul în partea ce ține de poziționarea funcției în ierarhia clasei și a coeficientului de salarizare, potrivit anexei nr.3, tabelul nr.2 al proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare. Este inexplicabil, din care motiv această categorie de funcționari sunt plasați, după clasa de salarizare, la nivelul șefului de secție. Astfel că se încălcă flagrant, cel puțin două principii de bază, stipulate în document și anume :
– nedescriminare, echitate și coerență, în sensul asigurării tratamentului egal și a remunerării egale pentru munca de valoare egală;
– ierarhizarea, în funcție de responsabilitatea, complexitatea și importanța activității desfășurate.
Potrivit legislației și a fișei postului, secretarii au obligația de a perfecta proiectele de decizii pentru ședințe, acordă consultații funcționarilor din primării, ține registrul de acte locale, organizează seminarele în teritorii, în perioada campaniilor de alegeri înlocuiește președintele raionului, etc.
În acest context, este necesar de conchis că funcția de secretar al consiliului rational/municipal este una importantă și, nu în ultimul rând, extrem de complexă și diversă, având în vedere responsabilitatea, structura și conținutul muncii, cât și volumul de sarcini îndeplinite. Mai mult ca atât, această categorie de funcționari este supusă răspunderii contravenționale care este extrem de aspră și dură, în cazul unor neconformități în activitate.
În sensul celor menționate, secretarii sunt total decepționați și în același rând îngrijorați de tratamentul inadecvat în contextul proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare.
Având în vedere cele expuse și în scopul protecției drepturilor și intereselor de muncă a secretarilor consiliilor raionale/municipale – membri de sindicat, solicită insistent, la adoptarea legii în cauză, majorarea, atât a clasei de salarizare, cât și a coeficientului de salarizare, astfel încît munca acestora să fie salarizată în raport cu atribuțiile și obligațiile de serviciu.