În perioada 22-23 noiembrie, curent, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a organizat un seminar pentru președinții organizațiilor sindicale primare ale Asociației Sindicale Dondușeni, cu tematica : ,,Domeniul de activitate și obligațiunile liderului sindical din organizațiile sindicale primare”.

Chestiunile care au fost abordate în cadrul seminarului au fost : modificările în legislația muncii și aspectele ce țin de raporturile de muncă; organisingul și recrutarea în sindicate; contractul colectiv de muncă-instrument de protecție social-economică a membrilor de sindicat; planificarea activității sindicale în organizația sindicală primară.

Vlad Canțîr, președintele Federației SINDASP, a relatat că activitatea respectivă face parte din campania de promovare a ideii liderismului sindical. Multe dintre problemele care apar în activitatea organizațiilor sindicale primare, pornesc de la nivelul scăzut de pregătire a liderilor sindicali. Tocmai, din această motiv, Federația SINDASP a găsit oportun să organizese un șir  de activități educaționale menite să elimine lacunele existente, care ulterior, vor avea un efect benefic în ceea ce privește promovarea valorilor autentice ale sindicalismului.

În cadrul activității, participanții au fost informați despre misiunea, strategiile și modalitățile de a activitate a unui sindicat modern, despre contractul colectiv de muncă, care este un instrument de bază în relațiile dintre salariați și patron, despre negocierea, încheierea și desfacerea acestui tip de contract. Dl Valeriu Juraveț, președintele Asociației Sindicale Dondușeni, a subliniat, că există multe probleme cu privire la negocierea, încheierea și respectarea prevederilor contractului individual de muncă la nivelul organizațiilor sindicale primare din raionul Dondușeni.

Totodată, a fost scos în evidență rolul comunicării în cadrul organizațiilor, importanța desfășurării unor campanii de informare a membrilor de sindicat, care ar trebui să cunoască, astfel, mai bine realizările și agenda mișcării sindicale.

Participanții au făcut schimb de experiență și au abordat sarcinile pe care le au pentru domeniul formării motivației apartenenței la sindicat.