Arhive de categorii

143 Articole

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale ,,Ziua juristului”

Postat de Inna la
Categories
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale ,,Ziua juristului”

Anual, la data de 19 octombrie, este marcată ,,Ziua juristului”.
Cu acest prilej, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) Vă adresează sincere urări tuturor celor care cu onoare, profesionalism și demnitate exercită misiunea față de actul de justiție.
A fi jurist înseamnă a avea o profesie nobilă și plină de responsabilitate, rezultatul activității trebuie să fie Adevărul, Dreptatea și Echitatea.
Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!


Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

Reacții la unele declarații ale politicienilor

Postat de Inna la
Evenimente
Reacții la unele declarații ale politicienilor

„Noi avem astăzi pensionari la vârsta de 32 de ani. Persoane , care lucrează în Penitenciare, unde se calculează un an lucrat cât trei. Sunt asemenea lucruri, care trebuie corectate și care afectează sustenabilitatea sistemului. Și, odată corectate, vom reduce un pic din pensiune. Noi ținem cont de toate aceste aspecte.”

Declarațiile aparțin Președintelui Comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie, expuse în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova

În contextul dezinformărilor propagate de unii politicieni în cadrul emisiunilor difuzate la posturile de televiziune, referitoare la vârsta de pensionare și înlesnirile de care beneficiază angajații sistemului administrației penitenciare la stabilirea dreptului la pensie, Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova își exprimă îngrijorarea și face următoarele precizări.

Potrivit prevederilor art. 53 din Legea 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, legiuitorul a statuat expres înlesnirile de care pot beneficia funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, la calcularea vechimii în serviciu pentru stabilirea pensiei.

Astfel, conform normei citate, la stabilirea pensiei, funcţionarilor publici cu statut special li se calculează vechimea în serviciu ținându-se cont de următoarele înlesniri:

a) 1 zi de serviciu se consideră ca 2 zile de vechime în serviciu – în cazul activității în instituţiile penitenciare de tip închis, în casele de arest şi în instituţiile penitenciare destinate deţinerii şi tratării bolnavilor contagioşi şi bolnavilor psihici, precum şi la lucrări în subteran;

b) 2 zile de serviciu se consideră ca 3 zile de vechime în serviciu – în cazul activității în celelalte instituțiile penitenciare, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi în subdiviziunile acesteia care desfăşoară nemijlocit activități de punere în executare a privaţiunii de libertate.

Drept urmare, afirmațiile politicianului, potrivit căruia pentru persoanele, care lucrează în penitenciare, se calculează un an lucrat cât trei, nu corespund realității și considerăm inacceptabilă expunerea unor asemenea afirmații prin interpretarea eronată a dispozițiilor legale și prezentarea informațiilor incorecte asupra înlesnirilor de care beneficiază angajații sistemului administrației penitenciare, care, nefiind verificate, induc în eroare opinia publică şi ştirbesc din imaginea personalului penitenciar.

La fel, accentuăm faptul că înlesnirile stabilite de legiuitor la calcularea vechimii în serviciu pentru stabilirea pensiei funcţionarilor publici cu statut special sunt justificate și întemeiate, fiind bazate pe datele analizei riscurilor care implică activitatea respectivă.

În acest sens, precizăm faptul că sistemul administrației penitenciare, ca parte componentă a puterii executive, exercită atribuţiile şi implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, a măsurii preventive sub forma arestului preventiv, a sancţiunii arestului contravenţional, precum şi a măsurilor de siguranţă aplicate persoanelor private de libertate.

Astfel, sistemul administrației penitenciare, reieșind din domeniul de competențe stabilit de legiuitor, realizează un serviciu public de o importanță strategică ce contribuie la apărarea ordinii publice şi a siguranţei naţionale, prin asigurarea ordinii de drept, legalității şi egalității în instituţiile penitenciare, securității persoanelor private de libertate (inclusiv în timpul escortării acestora), a personalului din cadrul sistemului administraţiei penitenciare şi a persoanelor aflate pe teritoriul instituţiilor penitenciare.

Acest rol devine vizibil în context social, prin asigurarea detenției persoanelor care au comis infracțiuni cu un grad sporit de periculozitate, în special, din categoria infracțiunilor deosebit de grave și excepțional de grave.

Astfel, activitatea angajaților din cadrul sistemului administrației penitenciare implică exercitarea în permanență a unor sarcini de o complexitate sporită ce vizează domeniile de pază, supraveghere, escortare, educare şi resocializare a deţinuţilor, efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, căutare, desfăşurarea misiunilor specifice de intervenţie cu aplicarea la necesitate a forţei fizice şi armei de foc, fiind suprasolicitaţi fizic şi psihic. De asemenea, activitatea presupune contactul nemijlocit cu deţinuţii periculoşi, bolnavi de HIV/SIDA, tuberculoză în formă activă, program de muncă nenormat. Aceste condiţii se răsfrâng negativ asupra capacităţilor de muncă şi condiţiei fizice şi psihice a personalului penitenciar pe o perioadă îndelungată de timp, iar neatractivitatea sistemului nu va permite recrutarea noilor angajați, fapt ce poate pune în pericol securitatea publică.

Respectiv, supunerea la un risc specific al activității necesită o gratificație proporțională acestuia, or excluderea acestor avantaje va determina un șir de nemulțumiri cu demisionarea în masă din cadrul sistemului administrației penitenciare în alte domenii cu condiții mai atractive.

În aceeași ordine de idei, ne exprimăm îngrijorarea asupra inițiativei privind operarea unor modificări în ceea ce privește majorarea vârstei de pensionare și limitarea înlesnirilor actuale.

Accentuăm faptul că actualmente aceste două garanții reprezintă cu adevărat unicele pârghii motivaționale ale atractivității funcției în cadrul sistemului penitenciar în raport cu condițiile de muncă ce implică interacțiunea cu contingentul special și salarizarea net inferioară față de salariul mediu pe economie. Astfel, orice modificare în sensul majorării vârstei de pensionare și excluderea înlesnirilor va afecta capacitatea de recrutare și menținere a personalului în cadrul sistemului administrației penitenciare.

Subliniem că și în condițiile actuale, capacitatea de recrutare și, în special de retenție a personalului sistemului administrației penitenciare este extrem de redusă, iar anularea acestor garanții va ruina actualul sistem execuțional penal din simplul motiv de lipsă de personal.

Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Asigurărilor Sociale, la situația din 26.11.2019, în evidența acestora se aflau 2968 de beneficiari de pensii din cadrul sistemului administrației penitenciare, după cum urmează:

Total de beneficiari (pers.) 2968

Divizarea pe vârstă (persoane)

până la 40 ani 40-50 ani 50-60 ani 60-70 ani peste 70 ani

1694 1137 130 6 1

Astfel, din numărul total de beneficiari de pensii din cadrul sistemului administrației penitenciare, puțind peste 4% ajung până la vârsta de 50 de ani, acest fapt se explică în special prin stresul permanent la care este expus angajatul care lucrează în instituțiile penitenciare.

La fel, toate organismele naționale și internaționale privind respectarea drepturilor omului, în cadrul vizitelor de monitorizare în instituțiile penitenciare au emis recomandări inclusiv pe latura de resurse umane ale penitenciarelor, accentuând în repetate rânduri necesitatea investițiilor în resursele umane prin salarii decente, condiții optime și rezonabile de muncă, avantaje profesionale, atragerea şi menţinerea personalului de performanță.

Conform evaluărilor psihologice la angajare, existența garanțiilor sociale cu privire la pensionarea personalului penitenciar constituie principala motivație a candidaților care optează pentru profesia de angajat al sistemului administrației penitenciare.

De asemenea, remarcăm faptul că orice decizie ce implică restrângerea unor drepturi în special a personalului implicat în menținerea ordinii publice şi a siguranţei naţionale, necesită în mod obligatoriu a fi precedată de o analiză amplă a impactului și efectelor nemijlocite pe care le-ar putea produce o astfel de modificare.

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,,Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,,Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației”

Stimați colegi,

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației, în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), felicit cordial toți angajații din aceast domeniu deosebit de important pentru societate, activitatea fiind exercitată cu înalt profesionalism, responsabilitate și dedicație.

Federația SINDASP va susține și în continuare angajații – membri de sindicat ai Casei Naționale de Asigurări Sociale, precum și a tuturor angajaților din sfera protecției sociale a populației din toată țara, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale.

Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,

Vlad Canțîr

Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei profesionale a funcționarului vamal

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei profesionale a funcționarului vamal

Anual, la data de 4 septembrie, în Republica Moldova este marcată ,,Ziua profesională a funcționarului vamal”. Anul acesta se celebrează 30 de ani de la crearea sistemului vamal național.

Cu acest prilej, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) transmite tuturor colaboratorilor un mesaj de profundă gratitudine pentru activitatea eficientă, dedicația și efortul depus zi de zi.

Federația SINDASP va susține și în continuare colaboratorii – membri de sindicat, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților.

Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,

Vlad Canțîr

Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua Armatei Naționale”

Postat de Inna la
Categories
Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua Armatei Naționale”

Astăzi, 3 septembrie 2021, Armata Națională celebrează cea de-a 30-a aniversare de la creare. Este o zi cu o rezonanță specială în istoria poporului nostru. Creată la cîteva zile de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Armata Naţională a fost și continuă să fie unul dintre pilonii statalităţii noastre, iar misiunea armatei a rămas aceeaşi, apărarea independenţei, suveranităţii și integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
Cu prilejul Zilei profesionale, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) transmite tuturor colaboratorilor un mesaj de profundă gratitudine pentru activitatea eficientă și efortul depus zi de zi.
Vă adresez sincere felicitări, realizări în activitatea profesională, putere și capacitate pentru continuarea lucrului făcut cu competență și dăruire. Sănătate, prosperare, linişte sufletească și bunăstare familiilor Dumneavoastră.

Cu aleasă considerație,


Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii naționale „Limba noastră”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii naționale „Limba noastră”

Stimați colegi, membri de sindicat!

Cu ocazia sărbătorii naționale „Limba noastră”, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) Vă adresează sincere felicitări, urări de sănătate, prosperare, înțelepciune, noi culmi atinse în activitatea de dezvoltare și consolidare a statului nostru.

Limba stă la baza fiecărei culturi, este caracteristica fiecărui popor. Nu există cultură sau istorie a unui popor fără limbă. Să prețuim deci, limba pe care o vorbim și să o transmitem urmașilor noștri cu demnitate!

Cu deosebită considerație,

Vlad Canțîr,

Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii naționale – Ziua Independenței Republicii Moldova

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii naționale – Ziua Independenței Republicii Moldova

Stimați colegi, membri de sindicat!

Ziua Independenței Republicii Moldova este una dintre principalele sărbători de stat pentru afirmarea statalității, independenței și suveranității țării noastre. În data de 27 august 2021, marcăm cea de-a 30-a aniversare de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Cu acest prilej, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) Vă adresează sincere felicitări și urări de bine, bunăstare şi prosperitate în fortificarea ţării.

Cu aleasă considerație,

Vlad Canțîr,

Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Financiarului

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Financiarului

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua financiarului, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) adresează sincere felicitări tuturor celor care sunt implicaţi în dezvoltarea continuă a sistemului financiar.
Orice sector al economiei înregistrează succese doar atunci cînd este administrat de oameni competenţi şi capabili. În acest context, graţie profesionalismului, sistemul financiar al Republicii Moldova a reuşit să se dezvolte rapid şi va continua munca activă pe segmentul evolutiv ulterior.
Fie ca în această zi de august să aveţi parte doar de cele ce vă doriţi, iar aprecierile să nu mai contenească în a vă fi călăuză pe tot parcursul activităţii profesionale.
Sănătatea, prosperarea, liniştea sufletească şi succesul să Vă însoţească mereu pentru a Vă da noi impulsuri spre o muncă calitativă şi eficientă.

Cu deosebită considerație,
Vlad Canțîr, Președintele Federației SINDASP 

Federația SINDASP a desemnat câștigătorii în cadrul concursului fotografic „ Moldova plaiul meu natal ”

Postat de Inna la
Evenimente
Federația SINDASP a desemnat câștigătorii în cadrul concursului fotografic „ Moldova plaiul meu natal ”

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a demarat în perioada 21 iunie 2021 – 10 iulie 2021 un concurs fotografic cu genericul „Moldova plaiul meu natal” pentru membrii de sindicat ai Federației SINDASP.
Concursul a avut drept scop dezvoltarea sentimentului de dragoste, devotament, prețuire și atașament pentru pământul natal. Concursul s-a desfășurat în două etape. Prima etapă s-a produs în cadrul asociațiilor sindicale, iar cea de a doua etapă în cadrul Federației SINDASP.
La data de 22 iulie, curent, în incinta Casei Sindicatelor s-a desfășurat etapa de totalizare a rezultatelor concursului, unde participanții au fost menționați și premiați. Rezultatele concursului au fost identificate de către comisia constituită de către Comitetul Executiv al Federației. Comisia a evaluat portofoliile asociațiilor sindicale și fotografiile membrilor de sindicat.
În cadrul festivității de mențiune și premiere, Vlad Canțîr, președinte al Federației SINDASP, a adresat un mesaj de felicitare tuturor participanților la concurs și le-a mulțumit pentru participare activă și dedicație spirituală.
Sindicaliștii au impresionat prin creativitate şi inspiraţie deosebită, reflectată în fotografii.
În conformitate cu Regulamentul cu privire la desfășurarea concursului, fotografiile membrilor de sindicat au fost clasate pe locurile I, II, III după cum urmează:
Locul I – Elena Șalari, Asociația Sindicală Rîșcani,
Locul II – Liuba Popescu, Asociația Sindicală Nisporeni,
Locul III – Tatiana Denisenco, Asociația Sindicală Cahul.
Asociațiile sindicale care au fost menționate și premiate sunt :
Locul I – Asociația Sindicală Cahul,
Locul II – Asociația Sindicală Glodeni,
Locul III – Asociația Sindicală Sîngerei.
Asociațiile sindicale Bălți, Briceni, Hîncești, Fălești, Rezina, Serviciul Fiscal de Stat au fost menționate cu diplomă de participare și cadouri.
Torta cu tematica reprezentativă a concursului „Moldova plaiul meu natal ” a fost un deliciu deosebit și savurată cu plăcere de cei prezenți la eveniment.
Le mulțumim tuturor participanților la acest concurs și președinților de asociații pentru implicare și contribuție.