Comitetul executiv al Federației SINDASP

Comitetul Executiv – este organul executiv al Federației, subordonat Consiliului. Este ales din 11 membri, inclusiv, în virtutea funcției, președintele Federației.

Lista-memb.-Comitetului-Executiv-tel.-3