Comisia de cenzori a Federației SINDASP

Comisia de Cenzori – se alege de către Congres în scopul supravegherii și controlului activității economico-financiare a organelor sindicale pe o perioadă de 5 ani.

  1. Ciochină Vasile – membru de sindicat AS Inspecția Financiară
  2. Teleucă Marina – trezorier AS Sîngerei
  3. Rodideal Svetlana – trezorier AS Serviciul Fiscal de Stat
  4. Lupașcu Alla – președintele Comisiei de Cenzori AS Briceni
  5. Leahu Angela – trezorier AS Soroca
  6. Culieva Natalia – membru de sindicat AS Cahul
  7. Strungaru Tamara – membru de sindicat AS CNAS

Membri supleanți:

  1. Lopată Alina – trezorier AS Rîșcani
  2. Mîțu Svetlana – trezorier AS Orhei
  3. Florean Viorica – trezorier AS Telenești