Contacte

Funcția Nume, prenume Date de contact
Președinte Canțîr Vlad (022) 26-65-27
067432244
Contabil-șef Pașinschi Olga (022) 23-72-12
067431166
Consilier în probleme de drept Cernavca Maria (022) 23-71-25
067433446
Consilier în probleme de protecție social-economică Slonovschi Margalina (022) 23-71-05
067433116
Consilier în probleme internaționale și relații cu publicul Savin Inna (022) 23-71-27
067660588
Lista-Asociatiilor-Sindicale-nr.-de-telefon-3

Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, MD-2012, str. 31 August 1989, 129.