Organele elective

Congresul

Congresul – este organul suprem al Federației, care se convoacă o dată la 5 ani. Congresul poate fi convocat în ședințe extraordinare la necesitate. Hotărârile Congresului extraordinar sunt valabile până la ședința Congresului ordinar.

Consiliul

Consiliul – este organul de conducere a Federației în perioada dintre congrese. Consiliul este reprezentat de toate asociațiile sindicale proporțional numărului de membri de sindicat – până la 900 de membri de către președintele asociației sindicale, de la fiecare 900 membri – câte un reprezentant al asociației sindicale.

Comitetul Executiv

Comitetul Executiv – este organul executiv al Federației, subordonat Consiliului. Este ales din 11 membri, inclusiv, în virtutea funcției, președintele Federației.