Arhive de categorii

8 Articole

Ședința ordinară a Consiliului Federației SINDASP

Postat de Inna la
Categories
Ședința ordinară a Consiliului Federației SINDASP

     Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) a făcut un bilanț al activității în anul curent și a trasat prioritățile și obiectivele pentru anul viitor, în cadrul ședinței Consiliului Federației SINDASP, care s-a desfășurat la data de 28 decembrie 2021, în incinta Institutului Muncii cu participarea membrilor Consiliului.

    Pe ordinea de zi a ședinței au fost abordate următoarele chestiuni : cu privire la organizarea tratamentului balneosanatorial al salariaților în anul 2021; cu privire la Programul de activitate al Federației pentru anul 2022; cu privire la executarea hotărârilor Consiliului și Comitetului Executiv în anul 2021; cu privire la aprobarea bugetului sindical al Federaţiei SINDASP pentru anul 2022 și cu privire la Concepția Financiară a Federației SINDASP.

     În cadrul ședinței, președintele Federației SINDASP, Vlad Canțîr, precum și participanții la ședință au efectuat o analiză retrospectivă a activităţilor desfășurate pe parcursul anului, au remarcat punctele forte, dar au împărtăşit și decepţiile pe marginea mai multor aşteptări legate de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, remunerare şi garanţii sociale.

    Ținând cont de realizările și nereușitele Federației în promovarea unui dialog social de calitate și de performanță, s-a constatat că consolidarea și dezvoltarea și fortificarea instituțională, e necesară mai multă responsabilitate în realizarea următoarelor priorități: edificarea și menținerea dialogului continuu, deschis și eficient între conducătorii instituțiilor și activul sindical; identificarea și valorificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor majore ale membrilor de sindicat; revizuirea standardelor de activitate sindicală.

    Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice reprezintă un centru sindical național-ramural care reunește 42 asociații sindicale și 1101 organizații sindicale primare.

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua Armatei Naționale”

Postat de Inna la
Categories
Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua Armatei Naționale”

Astăzi, 3 septembrie 2021, Armata Națională celebrează cea de-a 30-a aniversare de la creare. Este o zi cu o rezonanță specială în istoria poporului nostru. Creată la cîteva zile de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Armata Naţională a fost și continuă să fie unul dintre pilonii statalităţii noastre, iar misiunea armatei a rămas aceeaşi, apărarea independenţei, suveranităţii și integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
Cu prilejul Zilei profesionale, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) transmite tuturor colaboratorilor un mesaj de profundă gratitudine pentru activitatea eficientă și efortul depus zi de zi.
Vă adresez sincere felicitări, realizări în activitatea profesională, putere și capacitate pentru continuarea lucrului făcut cu competență și dăruire. Sănătate, prosperare, linişte sufletească și bunăstare familiilor Dumneavoastră.

Cu aleasă considerație,


Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

Membrii Consiliului Federației SINDASP s-au convocat în ședință ordinară

Postat de Inna la
Categories
Membrii Consiliului Federației SINDASP s-au convocat în ședință ordinară

Membrii Consiliului Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) s-au întrunit la 22 iulie, curent, în ședință ordinară. Ordinea de zi a întrunirii a cuprins subiecte ce se referă la activitatea desfășurată în anul 2020 – 2021 (iunie), raportul statistic privind efectivul sindical, raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2020, executarea bugetului sindical, regulamentul Comitetului Executiv, strategia de recrutare a Federației pe perioada anilor 2021 – 2023, planul de activitate a Federației pe anul 2021, aprobarea bugetului sindical, structura Federației dar și organizarea activităților programate pentru următoarea perioadă.În cadrul ședinței, membrii Consiliului au stabilit obiectivele pentru viitor, acestea fiind: aprobarea conceptului unui management sindical modern, eficient, democratic și transparent; soluționarea problemelor existente în noul sistem de salarizare și sporirea activității privind negocierea și semnarea Convențiilor Colective (nivel de ramură) care vin să îmbunătățească condițiile de lucru ale angajaților.A doua zi, la data de 23 iulie, curent, a avut loc un seminar de instruire a președinților asociațiilor sindicale cu genericul ,, Efectele pandemiei COVID – 19 și recuperarea psihologică ”, susținut de Corina Lazăr, formator național, master în psihologie. În cadrul seminarului sindicaliștii au discutat despre efectele în contextul pandemic și modalitățile, căile de depășire ale acestora. Pandemia COVID-19 a avut un impact fără precedent asupra tuturor angajaților. Apariția pandemiei a determinat o schimbare a comportamentului uman, a stilului de viață și a realității în care trăim. Aproape toți oamenii erau concentrați pe activitatea profesională, pe succesul în plan profesional, social, familial. Odata cu apariția pandemiei cu toții a trebuit să ne adaptăm situației nou create, regulilor/legilor nou apărute pentru a supraviețui virusului COVID -19.

Schimb de experiență între reprezentanții sindicatelor din administrația publică din Republica Moldova și România

Postat de Inna la
Categories
Schimb de experiență între reprezentanții sindicatelor din administrația publică din Republica Moldova și România

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), la data de 2 iulie curent, au avut o întrevedere cu conducerea Sindicatului Național Finanțe Publice “SindFISC” din România.
La întâlnire au participat președinții structurilor sindicale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, dna Olga Borțevici, Ministerului Finanțelor, dna Natalia Tonu și Inspecției Financiare, dl Sergiu Vrăjitoru, care au discutat eventualele perspective de colaborare.
Vizita sindicaliștilor din România are loc în contextul dezvoltării cooperării între sindicatele din cadrul administrației publice din întreaga Europă, pentru a putea reprezenta mai bine interesele angajaților din sectorul serviciilor publice și a promova crearea unui dialog social reprezentativ și pluralist.
Totodată, participanții la întrevedere au făcut un schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale, situația social-economică din Republica Moldova și România, provocările cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat și impactul pandemiei de coronavirus asupra activității sindicale.
În cadrul acestei vizite, sindicaliștii de la “SindFISC” au propus diverse căi de cunoaștere reciprocă a organizațiilor din domeniul serviciilor publice de pe ambele maluri ale Prutului, împărtășind experiența organizațiilor respective și identificând modalități de colaborare care să conducă la consolidarea dialogului social la nivel național, regional și european.
Președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a comunicat despre obiectivele și prioritățile pe viitor ale Federației SINDASP în contextul promovării unui dialog social de calitate și performanță. În plus, a fost salutată inițiativa de fortificare a unor colaborări reciproc avantajoase, calificată fiind ca una de utilitate indubitabilă în demersul de reprezentare și protejare a intereselor membrilor de sindicat în cadrul relațiilor lor de muncă.
La rândul său, Nicolae-Liviu Toader, președinte al “SindFISC”, a prezentat specificul activității sindicale din țara vecină, provocările actuale de pe piața muncii și rolul sindicatelor, remarcând necesitatea fortificării relațiilor bilaterale și posibilitatea încheierii pe viitor a unui protocol de colaborare între Sindicatul Național Finanțe Publice “SindFISC” din România și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova.
Sindicatul Național Finanțe Publice “SindFISC” din România este o organizație sindicală națională ce reunește, pe baza liberului consimțământ, angajați, funcționari publici și personal contractual din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor aflate în subordinea și/sau sub coordonarea acestuia. “SindFISC” este membru fondator al Federației ALFA Administrație, afiliat național la CNS Cartel ALFA, iar la nivel internațional, membru al Federației Europene a Angajaților din Serviciul Public EUROFEDOP.

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal

Postat de Inna la
Categories
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal

Stimați angajați ai Serviciului Fiscal de Stat,
Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal, în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), felicit echipa Serviciului Fiscal de Stat din Republica Moldova pentru activitatea exercitată cu înalt profesionalism, responsabilitate și dedicație.
Federația SINDASP va susține și în continuare angajații – membri de sindicat ai Serviciului Fiscal de Stat, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale.
Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

ADRESARE de dezmințire

Postat de Inna la
Categories
ADRESARE de dezmințire

Comunicare publică

Asociația Sindicală „APL Chișinău” din cadrul Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) solicită viceprimarului municipiului Chișinău Victor Chironda, să dezmintă declarațiile apărute în presă, precum că în Primăria Municipiului Chișinău „există corupție”, inclusiv în anumite direcții și structuri. O declarație în acest sens a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

În Primăria Chișinău muncesc oameni onești și responsabili. Dvs. ați avut și aveți dreptul de a găsi soluții legale de a angaja personal profesionist și incoruptibil. Acest lucru nu s-a întâmplat într-un an și jumătate de activitate. Ba din contra, ați solicitat părerea multor specialiști cu vechime în muncă în administrația publică locală. Odată ce faceți astfel de declarații de denigrare e obligatoriu să denunțați persoanele influențabile la organele competente și chiar să insistați asupra sancționării lor, nu prin declarații sterile ci prin fapte.

Sunteți a doua persoană care veniți cu astfel de învinuiri în adresa angajaților din administrația publică locală a municipiului Chișinău. Nici dnei Rujanschi, fost consilier municipal, nu-i poate fi iertată declarația în acest sens și nici Dvs., atâta timp cât dețineți o funcție de conducere în instituție.

În situația pandemică prin care trece întreaga comunitate, angajații din administrația publică locală și-au asumat activități pe perioada stării de urgență, considerând că este o datorie profesională și morală să contribuie la lupta împotriva coronavirusului SARS-CoV-2 și de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu onest.

Asociația Sindicală „APL Chișinău” (SINDASP) va susține orice demers al autorităților, care va avea ca rezultat restabilirea imaginii funcției publice fără intimitate și constrângere.Colegii membri de sindicat consideră că acest management arogant și intransparent trebuie să înceteze! Măsurile aberante care se stabilesc prin declarații populiste duc la un blocaj fără precedent în activitatea instituțiilor publice municipale.

Nu suntem corupți!

Președintele Asociației Sindicale „APL Chișinău”(SINDASP)

Angela Lubaș

CONGRESUL 52 AL CONFEDERAȚIEI GENERALE A MUNCII DIN FRANȚA

Postat de Inna la
Categories
CONGRESUL 52 AL CONFEDERAȚIEI GENERALE A MUNCII DIN FRANȚA

Confederația Generală a Muncii din Franța a organizat și desfășurat Congresul 52 , care s-a derulat la Dijon în perioada 13-17 mai, curent. Această manifestare sindicalistă de anvergură a confirmat o dată în plus rolul deosebit de important pe care îl poate avea această mișcare obștească pe plan local și internațional și a scos în relief elementul de calitate și performanță a celei mai mari structuri sindicaliste din țara galică.

La congres au participat circa o mie de delegați și peste 300 de invitați din 68 de state. Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova a fost reprezentată de dl. Vlad Canțîr, Președintele Federației  Angajaților din Serviciile Publice – SINDASP.

Congresul a fost precedat de un seminar internațional, organizat duminică, 12 mai, curent, a cărui temă a vizat viitorul mucii. Activitatea a fost fixată pe patru axe principale:

  1. O planetă inegală. În acest context economic și social, unde se produc inegalități sensibile în lume, a fost menționat că rolul și responsabilitățile sindicatului sunt de o deosebită importanță. Accentul a fost pus pe cele mai importante obiective care vizează domeniul mediului social și climateric, fraudele pe segmentul resurselor naturale, repartizarea inegală a bunurilor, efectele nefaste a multiplelor reforme austere, conflictele armate și migrația.
  2. Revoluțiile muncii. Acest subiect și discuțiile de context au scos în relief multiplele iregularități care se produc în cadrul relațiilor de muncă și diverse cazuri de violare a cadrului juridic din diferite țări. Tot în acest sens au mai fost abordate efectele malefice ale muncii informale  și consecințele revoluțiilor numerice și algoritmice în lume.
  3. Rolul și misiunile sindicalismului. Dezbaterile pe marginea acestor probleme au identificat faptul că relațiile de muncă au nevoie de sindicate puternice și de norme internaționale pe plan internațional de care să facă uz. Concomitent, liderii de sindicat din diferite țări au definit eficacitatea sindicalismului pe plan internațional, metodologiile și finalitățile utilizate în promovarea valorilor autentice ale sindicatului. A fost făcut, de asemenea, și un bilanț al acțiunilor întreprinse și impactul
  4. Centenarul doi al OIM. Organizația Internațională a Muncii este unica structură, pe plan mondial, de producere și control a aplicării diferitor norme și acte de apărare și protecție a muncii. În acest sens, participanții internaționali au remarcat predispoziția masivă a patronatului de a ataca pe plan mondial această instituție și au încercat să identifice perspectivele evolutive ale acestea.

Lucrările Congresului au debutat în ziua de luni, 13 mai, curent. Ședința internațională a congresului s-a desfășurat miercuri, 15 mai, curent. Congresul 52 al CGM din Franța și Conferința Internațională desfășurate în orașul Dijon sunt un model de înaltă calitate și performanță, demn de urmat, în contextul activităților de promovare a sindicalismului pe plan internațional și local.

Practicile și elementele metodologice de ultimă oră, utilizate de CGM din Franța în procedura de promovare și fortificare a sindicatelor pe interior și exterior, sunt de o evidentă și incontestabilă utilitate pentru sindicatele din orice țară. Schimbul de practici și de experiență produse în această contextură sunt de o indubitabilă validitate reprezintă perspectiva indubitabilă și inevitabilă a mișcării sindicaliste de orice nivel.

COMUNICAT –  cu privire la demararea negocierilor colective cu Ministerul Finanțelor

Postat de Inna la
Categories
COMUNICAT –  cu privire la demararea negocierilor colective cu Ministerul Finanțelor

La 15 decembrie curent, au demarat negocierile colective în vederea prolongării Convenției colective. Astfel, a avut loc ședința Grupului de lucru bipartit, Federația SINDASP – Ministerul Finanțelor, cu privire la negocierile colective în vederea semnării unui acord de modificare și prelungire a termenului de acțiune a Convenției colective (nivel de ramură).
Or, avînd în vedere faptul că la finele anului 2018 expiră termenul de acțiune a Convenției colective între Ministerul Finanțelor și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, încheiată pe anii 2015 – 2018, precum și în scopul promovării în continuare a dialogului social între ambele părți, a fost necesară inițierea negocierilor colective, în cadrul căreia să fie discutat subiectul menționat, de imporțanță socială și în avantajul salariaţilor din aparatul ministerului, precum și din instituţiile subordonate.
În acest context, membrii Grupului de lucru bipartit, participanți la întrunire, au decis ca termenul de valabilitate a Convenției colective, încheiată pe anii 2015 – 2018, să fie prolongat pe următoarea perioadă de 4 ani, cu anumite modificări în conținutul actual al convenției.
După finalizarea discuțiilor pe marginea subiectului, Acordul urmează să fie semnat de către Ministerul Finanțelor și Federația SINDASP.