Arhive de categorii

18 Articole

Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit în ședință ordinară

Postat de Inna la
Categories
Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit în ședință ordinară

Membrii Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) s-au întrunit astăzi, 30 octombrie, curent în ședința ordinară, online prin platforma zoom.

Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației: cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului de desen al copiilor membrilor de sindicat din cadrul Federației SINDASP, cu genericul ”Pacea în ochii copiilor”; cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli privind organizarea vizitei de lucru a reprezentanților CNS ”Cartel ALFA” cu ocazi Zilei Mondiale a Muncii Decente; cu privire la aprobarea cheltuielilor pentru participare la Spartachiada a VI-a CNSM a Federației SINDASP; cu privire la aprobarea cheltuielilor pentru organizarea mesei rotunde сu genеriсul ,,Legea nr.270 /2018 privind sistеmul unitar de salarizarе în seсtorul bugetar și intеrсoneхiunеа întrе rеsponsabilitate/profesionalism și motivarе”; cu privire la acordarea ajutorului material; diverse.

Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte ce țin de activitatea organelor sindicale din cadrul Federației SINDASP, care urmează a fi realizate în următoarea perioadă.

Salarii mici – probleme majore în autoritățile și instituțiile publice abordate de Federația SINDASP în cadrul unei mese rotunde

Postat de Inna la
Categories
Salarii mici – probleme majore în autoritățile și instituțiile publice abordate de Federația SINDASP în cadrul unei mese rotunde

La data de 26 octombrie, curent, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a organizat o masă rotundă cu tematica: ,,Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și interconexiunea între responsabilitate / profesionalism și motivare”.
La eveniment au participat reprezentantul Ministerului Finanțelor, dl Alexandru Lungu, șeful Direcției politici salariale, președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr, consilierul superior al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) dna Ana Moldovanu, precum și președinți ai asociațiilor sindicale SINDASP.
În debutul desfășurării mesei rotunde președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a enunțat scopul organizării acestei activități, axându-se inclusiv pe subiectele care fac referință la discrepanțele în sistemul actual de salarizare între autoritățile publice centrale și cele locale, ierarhizarea incorectă a funcțiilor și a claselor de salarizare atât pe intern, cât și comparativ cu funcțiile din alte grupuri ocupaționale similare, salariul extrem de scăzut al personalului de execuție din autoritățile publice de nivelul I și multe alte probleme cu care se confruntă membrii de sindicat pe dimensiunea nivelul de salarizare.
În context, șeful Direcției politici salariale, dl Alexandru Lungu a informat participanții despre intențiile ministerului pentru anul 2024 cu privire la modificarea Legii nr.270/2018, și anume: indexarea valorii de referință pentru toată grila de salarizare; reexaminarea mărimii salariului minim stabilit pe țară și alte aspecte ale cheltuielilor de personal, măsuri care vor contribui la creșterea nivelului de salarizare pentru toate categoriile de salariați din sectorul bugetar, inclusiv din autoritățile și instituțiile publice. La momentul actual Ministerul Finanțelor finalizează analiza amplă cu privire la utilizarea mijloacelor financiare ale autorităților publice locale, inclusiv în primării pentru a examina posibilitatea de susținere a unor categorii de salariați.
Președinții asociațiilor prezenți la masa rotundă au relatat despre nemulțumirile și îngrijorările membrilor de sindicat, avându-se în vedere salariile derizorii a funcționarilor publici și a personalului auxiliar, abordarea discriminatorie față de multe alte categorii de personal din sectorul bugetar. Din cauza imperfecțiunii sistemului actual de salarizare se atestă în mod constant fluctuația de cadre, volumul mare de lucru, sarcini noi puse pe seama funcționarilor publici și altele. De asemenea s-a menționat despre neacordarea plăților unice cu caracter excepțional pentru funcționarii publici – membri de sindicat din ramură de rând cu categoriile de personal din sectorul bugetar care vor beneficia de la 1 octombrie curent de aceste plăți.
În cadrul discuțiilor s-au înaintat mai multe propuneri de îmbunătățire a cadrului legal și anume : creșterea cotei procentuale pentru plata premiilor unice și a premiilor pentru rezultatele activității de muncă, creșterea valorii de referință, luându-se în considerare revendicările Federației SINDASP adresate anterior conducerii țării.
Pe final s-a propus ca propunerile parvenite în cadrul discuțiilor să fie transmise la minister în regim urgent pentru a fi examinate. Totodată s-a recomandat instituirea la Ministerul Finanțelor a unui grup de lucru care să analizeze detaliat propunerile înaintate și soluțiile de îmbunătățire în domeniul salarizării.
Având în vedere situația critică la capitolul salarizare a membrilor de sindicat din ramură, președintele Federației SINDASP a informat despre înaintarea unei declarații în acest sens Președinției, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova.

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Financiarului

Postat de Inna la
Categories
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Financiarului

Tradiţional, la 15 august se sărbătoreşte Ziua lucrătorului din domeniul financiar. Cu acest prilej Federția Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) adresează sincere felicitări tuturor angajaților din domeniul financiar.
Orice sector al economiei înregistrează succese doar atunci cînd este administrat de oameni competenţi şi capabili. În acest context, graţie profesionalismului, sistemul financiar al Republicii Moldova a reuşit să se dezvolte rapid şi va continua munca activă pe segmental evolutiv ulterior.
Fie ca în această zi de august să aveţi parte doar de cele ce vă doriţi, iar aprecierile să nu mai contenească în a vă fi călăuză pe tot parcursul activităţii profesionale.
Sănătatea, prosperarea, liniştea sufletească şi succesul să Vă însoţească mereu pentru a Vă da noi impulsuri spre o muncă calitativă şi eficientă.


Cu deosebită considerație,
Președinte
Vlad Canțîr

Președinta Asociației Sindicale Rîșcani a fost menționată cu Insigna de Onoare a CNSM

Postat de Inna la
Categories
Președinta Asociației Sindicale Rîșcani a fost menționată cu Insigna de Onoare a CNSM

Ieri, 7 iunie 2023, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Sindicalistului, dna Rodica POSTOLACHI, Președinta Asociației Sindicale Rîșcani din cadrul Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a fost menționată cu Insigna de Onoare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în semn de recunoștință și apreciere a meritelor și succeselor deosebite în activitatea sindicală.

Suntem mândri de ai noștri!

Felicitări, să aveți parte de succese și realizări frumoase!

Membrii Consiliului de Tineret a Federaţiei SINDASP și-au consolidat abilitățile în domeniul managementului sindical motivațional

Postat de Inna la
Categories
Membrii Consiliului de Tineret a Federaţiei SINDASP și-au consolidat abilitățile în domeniul managementului sindical motivațional

Astăzi, 7 Iunie, în incinta Institutului Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, membrii Consiliului de Tineret a Federaţiei SINDASP și-au consolidat abilitățile în domeniul managementului sindical motivațional, în cadrul seminarului „Eficienţa strategiilor de motivare în activitatea unui sindicat modern”.
În mesajul său de salut, Vald Canţîr președintele Federaţiei SINDASP, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul „Zilei Sindicalistului”, menţionînd importanţa tinerilor în sindicat.
Tinerii au pus în dezbatere conexiunea managementului-motivaţional. La fel împreună cu formatorul Stela Stratila-Sîrbu, au discutat despre evaluarea sistemului de motivare aplicat în activitatea sindicală şi au încercat să identifice noile strategii de motivare a membrilor de sindicat.
Obiectivul seminarului este de a contribui la motivarea apartenenței la sindicat în rândul tinerilor salariați și sporirea abilităților de reprezentare a drepturilor acestora.

Întrunirea Federației SINDASP cu conducerea Ministerului Finanțelor

Postat de Inna la
Categories
Întrunirea Federației SINDASP cu conducerea Ministerului Finanțelor

La data de 17 mai, curent, Federația SINDASP a organizat o întrevedere cu Ministerul Finanțelor. La acest eveniment au participat secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Vladimir Arachelov, șeful Direcției politici salariale, Alexandru Lungu și vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc.
Conducerea Federației SINDASP, Vlad Canțîr, în debutul discuțiilor a relatat despre problemele existente în sistemul de salarizare a membrilor de sindicat din ramură. Președintele a abordat în special subiectele ce țin de nivelul nesatisfăsător al salariilor angajaților – membri de sindicat, din autoritățile publice locale, direcțiile de asistență socială din teritorii, Casa Națională de Asigurări Sociale, alte autorități și instituții publice.
În cadrul discuțiilor, sindicaliștii s-au referit la discrepanțele evidente în sistemul actual de salarizare între autoritățile publice centrale și cele locale, ierarhizarea incorectă a funcțiilor și a claselor de salarizare atât pe intern, cât și comparativ cu funcțiile din alte grupuri ocupaționale similare, neplata sporului lunar în mărime fixă.
În acest sens, președinții de asociații, membrii de sindicat consideră de actualitate modificarea claselor de salarizare în vederea majorării salariilor, care, la acest moment, nu corespund în totalitate funcției pe care o dețin, volumului de lucru, responsabilităților, etc.
La rândul său, Vladimir Arachelov, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, a remarcat faptul că în ultima perioadă s-a intervenit cu anumite majorări de salarii pentru sectorul bugetar, făcând referință la majorarea cu 5,5% a valorii de referință, plata indeminizației de 3000 lei pentru o anumită categorie de salariați, plata sporului lunar în mărime fixă stabilită pentru anul în curs în mărime de 1300 lei. Astfel indexarea a fost de 15-17% – în limita mijloacelor financiare bugetare.
În acest context, s-a dat asigurări că revendecările înaintate de Federație Ministerului de Finanțe cu privire la modificarea legislației în domeniul salarizării în sectorul bugetar vor fi examinate, și în cazul în care suplimentar există și alte propuneri acestea vor fi preluate de către minister.
Deasemenea s-a răspuns la întrebările parvenite din partea participanților la eveniment. Ce ține de plata sporului lunar, secretarul de stat a precizat că APL-urile activează în conformitate cu cadrul normativ în vigoare.
În concluzie, cei prezenți la discuții au considerat întrunirea una benefică.

Seminar de informare pentru președinții asociațiilor sindicale din cadrul Federației SINDASP

Postat de Inna la
Categories
Seminar de informare pentru președinții asociațiilor sindicale din cadrul Federației SINDASP

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice ( SINDASP ) a organizat astăzi, 21 aprilie, curent, în regim online, pe platforma ZOOM, un seminar cu tematica ,,Modificările și completările la Codul muncii 2022-2023”, în cadrul căruia au participat peste 30 de președinți ai asociațiilor sindicale.

În cadrul seminarului, dl Eugeniu Covrig, șeful Departamentului juridic din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a informat președinții asociațiilor sindicale despre modificările și completările operate la Codului muncii al Republicii Moldova. Principalele subiecte la care s-a referit formatorul au fost modificările cu privire la contractele individuale de muncă pe durată determinată de muncă, durata timpului de muncă care include orele de muncă suplimentară, activitatea de muncă în perioada aflării în concediul de maternitate. Clauze inovatoare incluse în conținutul Codului muncii au referire la clauza de neconcurență, la domeniul de aplicare a evaluării performanței individuale a salariatului, etc. De asemenea s-a atras atenția la modificarea cu care s-a intervenit la forma de plată pentru munca suplimentară și plata obligatorie a despăgubirii pentru perioada de absență forțată de la muncă și multe alte articole din Codul muncii modificate și completate.

În acest context, dl Eugeniu Covrig a răspuns la toate întrebările adresate de către cei prezenți la eveniment.

Pe final, dna Liuba Rotaru, președintele AS CNAS, președinte interimar a Federației SINDASP a adus în discuție subiectul ce ține de organizarea și desfășurarea mitingului consacrat Zilei internaționale a solidarității oamenilor muncii – 1 Mai, organizat de către CNSM. La acest eveniment Federația SINDASP urmează să asigure participarea a 100 de lideri și activiști sindicali.

Seminar de instruire pentru membrii de sindicat din raionul Dondușeni

Postat de Inna la
Categories
Seminar de instruire pentru membrii de sindicat din raionul Dondușeni

Astăzi, 27 martie 2023, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) de comun cu Asociația Sindicală Dondușeni, au organizat un seminar de instruire cu tematica „Familiarizarea cu modificările în legislația muncii. Contractul colectiv de muncă”.
La eveniment au participat Valentin Cebotari, președinte al raionului Dondușeni, Svetlana Rotaru, vicepreședinte al raionului Dondușeni, Vlad Canțîr, președinte al Federației SINDASP, Valeriu Juraveț, președintele Asociației Sindicale Dondușeni, Eugeniu Covrig, șef Departamentul Juridic CNSM, Margalina Slonovschi, consilier protecție social-economică și Luminița Pastuh, consilier de organizare și educație sindicală în cadrul Federației.
La lucrările seminarului au participat circa 30 de activiști ai AS Dondușeni, lideri sindicali, secretari ai consiliilor locale, șefi de secții și direcții din subordinea Consiliului raional.
Eugeniu Covrig a informat participanții despre cele mai recente modificări și completări operate de Codul muncii prin Legea nr. 243 din 28 iulie 2022. Margalina Slonovschi a menționat despre rolul și necesitatea contractului colectiv de muncă și cele mai recente actualizări a acestuia.
Ulterior au urmat o sesiune de întrebări – răspunsuri, unde participanții au adresat întrebări cu care se confruntă zi de zi în activitate, cum ar fi: încheierea contractului colectiv de muncă, perioada concediului de odihnă, remunerarea muncii, etc.