Monthly Archives

7 Articole

Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorilor de iarnă

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorilor de iarnă

Cu prilejul Sărbătorilor de iarnă – Anul Nou și Crăciunul,
Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), Vă adresează cele mai sincere felicitări!
Vă urăm de sănătate, noroc și prosperitate.
Un an fericit, cu realizări importante, cu aspirații înalte, împlinirea dorințelor și a năzuințelor de mai bine.
Iubirea, bucuria, înțelepciunea și generozitatea să Vă fie călăuză în anul 2023!


Crăciun Fericit! La Mulți Ani!


Cu deosebită considerațiune,
Președinte Federația Sindasp,
Vlad Canțîr

Congresul de la Ankara: Sindicatele sunt forța motrice a reformelor sociale

Postat de Inna la
Evenimente
Congresul de la Ankara: Sindicatele sunt forța motrice a reformelor sociale

În perioada 15-18 decembrie 2022, Sindicatul “Hizmet-Iș” din Turcia a organizat al XIV-lea Congres ordinar, care a avut loc în orașul Ankara. Anul acesta, Congresul s-a desfășurat sub moto-ul „Forța Globală a Muncii”.

La lucrările acestuia au participat 600 de delegați și reprezentanți ai sindicatelor internaționale din 26 de țări ale lumii. În scopul reprezentării Federației SINDASP la acest Congres, au fost delegate dna Oxana Grigorița, președinta Asociației Sindicale Teritoriale Drochia și dna Ala Ojoga, președinta Asociației Sindicale Teritoriale Glodeni.

Timp de două zile, participanții la forum au discutat subiecte actuale de pe agenda sindicală internațională: consecințele impactului pandemiei COVID-19 asupra relațiilor de muncă din întreaga lume, scopurile și obiectivele mișcării sindicale, problemele consolidării eforturilor comune în protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor.

În cadrul Congresului au avut loc alegerile președintelui sindicatelor Hizmet-Iş. delegaţii la Congres, cu votul majorității, l-au reales pe Mahmut Arslan, preşedinte al Confederaţiei Sindicatelor Turciei Hizmet-Iş.

Mulțumind delegaților pentru încredere, Mahmut Arslan a remarcat necesitatea consolidării eforturilor liderilor sindicali în rezolvarea problemelor legate de șomaj, protejarea drepturilor salariaților și îmbunătățirea formelor de parteneriat social la toate nivelurile.

„Pacea și fraternitatea, legea și justiția, dragostea și prietenia sunt principiile mișcării sindicale internaționale. Sprijinindu-ne unii pe alții, ajutăm la apărarea drepturilor lucrătorilor. Îmbinând capacitățile noastre, creăm anumite garanții în protejarea intereselor membrilor de sindicat din țările noastre”, a declarat președintele Confederației Sindicatelor din Turcia Hizmet-Iș.

Împărtășindu-ne impresiile despre activitatea Congresului, participanții au menționat importanța schimbului de experiență și dezvoltarea abordărilor comune pentru promovarea în continuare a drepturilor și intereselor lucrătorilor din întreaga lume.

La Congres a fost prezent și viceprim-ministrul Muncii al Republicii Turcia – Eltugrul Soysal. Dumnealui, în discursul său, a menționat că susține sindicatele și participarea acestora la lupta împotriva șomajului, la crearea garanțiilor sociale în cadrul relațiilor de negociere colectivă, precum și faptul că reprezentanții guvernului, angajatorilor și lucrătorilor trebuie să mențină și să crească paritatea în relațiile tripartite.

Participanții la Congres au mai specificat, că întreaga comunitate sindicală, în parteneriat cu guvernele țărilor și asociațiile patronale, aplicând standarde internaționale pentru dezvoltarea relațiilor sociale și de muncă, pot influența și eficientiza soluționarea consecințelor provocărilor globale ale timpului actual.

Participarea delegației din Republica Moldova la cel de-al 14-lea Congres Sindical Hizmet-Iș este un pas în dezvoltarea cooperării moldo-turce.

Trezorierii asociațiilor sindicale din ramura serviciilor publice întruniți în cadrul unui seminar

Postat de Inna la
Evenimente
Trezorierii asociațiilor sindicale din ramura serviciilor publice întruniți în cadrul unui seminar

La data de 21 decembrie 2022, în incinta Institutului Muncii, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) a organizat un seminar pentru trezorieii asociațiilor sindicale cu genericul: ,,Calea spre sine. Raportarea operațiunilor aferente activităților asociațiilor sindicale teritoriale”.

Participantele au fost instruite în cadrul seminarului de către Silvia Cojocaru, psiholog, psihoterapeut gestalt.

Vlad Canțîr, președinte Federației SINDASP, a menționat rolul fundamental care le revine responsabililor de domeniul contabilității și gestionării finanțelor.

Sindicaliștii au însușit recomandările de rigoare, privind modul de pregătire a rapoartelor narative și financiare.

În cadrul instruirii, participanții au fost implicați și în lucrul practic, unde au dat dovadă de mult interes și responsabilitate.

Sindicaliștii din Consiliul de Tineret ai Federației SINDASP instruiți în cadrul unui seminar

Postat de Inna la
Evenimente
Sindicaliștii din Consiliul de Tineret ai Federației SINDASP instruiți în cadrul unui seminar

În perioada 16-17 decembrie 2022, în incinta Institutului Muncii, circa 25 de tineri sindicaliști, reprezentanți ai asociațiilor sindicale ramurale s-au întrunit în cadrul seminarului organizat de Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) cu tema: ,,Lidership sindical. Tehnici ale comunicării interpersonale. Familiarizarea cu modificările în legislația muncii”.În cadrul seminarului, formatorul Eugen Covrig, șef al Departamentului juridic al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a familiarizat participanții cu cele mai recente modificări și completări operate în Codul muncii prin Legea nr. 243 din 28 iulie 2022.Tinerii au fost instruiți în cadrul seminarului de Ana Lipsiuc, formator în educația non-formală, expreședinte al Consiliului de Tineret a Federației SINDASP, care a vorbit despre managementul motivației și trasarea activităților de totalizare pentru acest an.Stela Strătilă-Sîrbu, formator sindical național, consilier juridic și protecție social-economică a familiarizat tinerii despre lidership și particularitățile acestuia, aspecte privind dezvoltarea personală, tehnici de comunicare interpersonală și negocieri.În cadrul ședinței organizatorice, tinerii au ales președintele Consiliului de Tinert, Ion Vacarciuc, asociația sindicală Cimișlia, vicepreședinții dl Valeriu Lazarenco, asociația sindicală Telenești și Dorel Cojocari, asociația sindicală a Inspectoratului Național de Probațiune. În acest context, Ion Vacarciuc, noul președinte al Consiliului de Tineret a Federației SINDASP, a mulțumit tuturor participanților pentru votul de încredere și a remarcat că scopul Consiliului de Tineret este de a motiva tot mai mulți tineri de a adera la sindicat.Totodată, sindicaliștii au discutat pe marginea Planului de activitate pentru anul 2023 a Consiliului de Tineret și au stabilit obiectivele pentru următoarea perioadă. Participanții la seminar au menționat că sunt necesare mai multe strategii spre susținerea tinerilor, implicarea lor în activități de elaborare a programelor sociale de dezvoltare a tinerilor, accesul tinerilor la servicii publice de calitate, impulsionarea dialogului social în domeniul politicilor de tineret, implementarea noilor tehnologii de comunicare cu membrii de sindicat.

Consiliul Federației SINDASP s-a convocat în ședința ordinară

Postat de Inna la
Evenimente
Consiliul Federației SINDASP s-a convocat în ședința ordinară

La data de 14 decembrie 2022, membrii Consiliului Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) s-au întrunit în ședința ordinară. În conformitate cu ordinea de zi aprobată, sindicaliștii au discutat despre următoarele chestiuni : cu privire la unele remanieri în componența Consiliului și a Comitetului Executiv al Federației; cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor membrilor de sindicat ai Federației SINDASP în anul 2022; cu privire la aprobarea bugetului sindical al Federaţiei pentru anul 2023; cu privire la planul de activitate pentru anul 2023. În cadrul ședinței, președintele Federației SINDASP, Vlad Canțîr, precum și membrii Consiliului au efectuat o analiză retrospectivă a activităţilor desfășurate pe parcursul anului, au remarcat punctele forte, dar au împărtăşit și decepţiile pe marginea mai multor aşteptări legate de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, remunerarea şi garanţiile sociale. Ținând cont de realizările și nereușitele Federației în promovarea unui dialog social de calitate și de performanță, s-a constatat că, în acest sens consolidarea, dezvoltarea și fortificarea instituțională, necesită mai multă responsabilitate în realizarea acestora, precum: edificarea și menținerea dialogului social continuu și eficient între conducătorii instituțiilor și activul sindical; identificarea și valorificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor majore ale membrilor de sindicat; revizuirea standardelor de activitate sindicală. În cadrul ședinței a fost confirmată calitatea de membru al Consiliului Federației SINDASP Bordeianu Gheorghe, președintele asociației sindicale Cimișlia, Oxana Isac-Cojocaru, președinta asociației sindicale a Inspecției Financiare, Anton Cernei, președintele asociației sindicale a Serviciului Fiscal de Stat și Marin Morcov din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. În calitate de membru al Comitetului Executiv a fost confirmată Polina Cojocaru, președinta asociației sindicale Soroca. La data de 15 decembrie 2022, a avut loc un seminar de familiarizare cu cele mai recente modificări ale legislației în domeniul protecției social-economice, inclusiv modificările și completările operate în Codul muncii prin Legea nr. 243 din 28 iulie 2022. În calitate de formator a fost invitat Sergiu Iurcu, șef adjunct al Departamentului protecție social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Obiectivul seminarului a fost de a contribui la consolidarea capacităților sindicaliștilor prin cunoașterea modificărilor de ultimă oră a legislației muncii.

Consiliul de Femei a Federației SINDASP instruite în cadrul unui seminar

Postat de Inna la
Evenimente
Consiliul de Femei a Federației SINDASP instruite în cadrul unui seminar

Astăzi, 9 decembrie 2022, în incinta Institutului Muncii, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a organizat un seminar de instruire pentru membrele Consiliului de Femei din cadrul Federației, cu genericul: ,, Egalitatea de șanse, protecția social-economică a femeilor angajate în cîmpul muncii”.
La eveniment au participat Vlad Canțîr, președintele Federației SINDASP, Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, președinta Asociației Sindicale a Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Frumosu, președinta Consiliului de Femei din cadrul Federației SINDASP.
Sindicalistele au fost informate și au examinat modificările actuale ale legislației muncii privind protecția social-economică a salariaților, care este un obiectiv principal al sindicatelor, au pus în discuție aspecte legate de garanții sociale, inegalități, ocrotirea femeii, promovarea drepturilor și intereselor femeilor la toate nivelurile.
Scopul principal al seminarului este de a dezvolta competențe funcționale, sociale și profesionale ale liderilor sindicali, și de a aprofunda cunoștințele acestora în diferite domenii sindicale, precum și de dezvoltare generală.
Prin intermediul acestui seminar, membrele Consiliul de Femei se alătură Campaniei Organizației Națiunilor Unite „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, care are drept scop să contribuie la sensibilizarea publicului cu privire la fenomenul violenței față de femei ca fiind cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului la nivel mondial.

Ședința ordinară a Comitetului Executiv al Federației SINDASP

Postat de Inna la
Evenimente
Ședința ordinară a Comitetului Executiv al Federației SINDASP

Membrii Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) s-au întrunit astăzi, 2 decembrie 2022, în ședință ordinară, pentru a examina mai multe chestiuni ce țin de activitatea sindicală.

         Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni: cu privirе la сonvoсarеa ședinței Consiliului Fеdеrațiеi SINDASP; cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru desfășurarea ședinței Consiliului; cu privire la rectificarea bugetului sindical pentru finanțarea activităților statutare ale Federației SINDASP pentru anul 2022; cu privire la aprobarea bugetului sindical al Federației SINDASP pentru anul 2023; cu privire la Planul de lucru al Federației SINDASP pentru anul 2023; cu privire la unele remanieri în componența Comitetului Executiv; cu privire la acordarea ajutorului material.

         Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte referitor la activitatea organelor sindicale, care urmează a fi realizate în perioada următoare.