Arhive de categorii

162 Articole

Schimb de experiență între reprezentanții sindicatelor din administrația publică din Republica Moldova și România

Postat de Inna la
Categories
Schimb de experiență între reprezentanții sindicatelor din administrația publică din Republica Moldova și România

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), la data de 2 iulie curent, au avut o întrevedere cu conducerea Sindicatului Național Finanțe Publice “SindFISC” din România.
La întâlnire au participat președinții structurilor sindicale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, dna Olga Borțevici, Ministerului Finanțelor, dna Natalia Tonu și Inspecției Financiare, dl Sergiu Vrăjitoru, care au discutat eventualele perspective de colaborare.
Vizita sindicaliștilor din România are loc în contextul dezvoltării cooperării între sindicatele din cadrul administrației publice din întreaga Europă, pentru a putea reprezenta mai bine interesele angajaților din sectorul serviciilor publice și a promova crearea unui dialog social reprezentativ și pluralist.
Totodată, participanții la întrevedere au făcut un schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale, situația social-economică din Republica Moldova și România, provocările cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat și impactul pandemiei de coronavirus asupra activității sindicale.
În cadrul acestei vizite, sindicaliștii de la “SindFISC” au propus diverse căi de cunoaștere reciprocă a organizațiilor din domeniul serviciilor publice de pe ambele maluri ale Prutului, împărtășind experiența organizațiilor respective și identificând modalități de colaborare care să conducă la consolidarea dialogului social la nivel național, regional și european.
Președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a comunicat despre obiectivele și prioritățile pe viitor ale Federației SINDASP în contextul promovării unui dialog social de calitate și performanță. În plus, a fost salutată inițiativa de fortificare a unor colaborări reciproc avantajoase, calificată fiind ca una de utilitate indubitabilă în demersul de reprezentare și protejare a intereselor membrilor de sindicat în cadrul relațiilor lor de muncă.
La rândul său, Nicolae-Liviu Toader, președinte al “SindFISC”, a prezentat specificul activității sindicale din țara vecină, provocările actuale de pe piața muncii și rolul sindicatelor, remarcând necesitatea fortificării relațiilor bilaterale și posibilitatea încheierii pe viitor a unui protocol de colaborare între Sindicatul Național Finanțe Publice “SindFISC” din România și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova.
Sindicatul Național Finanțe Publice “SindFISC” din România este o organizație sindicală națională ce reunește, pe baza liberului consimțământ, angajați, funcționari publici și personal contractual din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor aflate în subordinea și/sau sub coordonarea acestuia. “SindFISC” este membru fondator al Federației ALFA Administrație, afiliat național la CNS Cartel ALFA, iar la nivel internațional, membru al Federației Europene a Angajaților din Serviciul Public EUROFEDOP.

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal

Postat de Inna la
Categories
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal

Stimați angajați ai Serviciului Fiscal de Stat,
Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal, în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), felicit echipa Serviciului Fiscal de Stat din Republica Moldova pentru activitatea exercitată cu înalt profesionalism, responsabilitate și dedicație.
Federația SINDASP va susține și în continuare angajații – membri de sindicat ai Serviciului Fiscal de Stat, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale.
Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua Funcţionarului Public”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua Funcţionarului Public”

Stimaţi Funcționari Publici!
Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova – SINDASP Vă felicită cordial cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua funcţionarului public”. Instituirea acestei zile de sărbătoare este o confirmare a importanţei rolului funcţionarului public în fortificarea țării, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor și responsabilitatea civică.
De profesionalismul, dedicația, competența de care dați dovadă zi de zi depinde în mare parte imaginea și credibilitatea unei instituții publice. În acest sens, îmi exprim gratitudinea și aprecierea pentru entuziasmul, perseverența și efortul depus pentru a face față provocărilor de astăzi în vederea realizării proiectelor importante pentru dezvoltarea comunității și îmbunătățirea vieții cetățenilor.
Transmitem tuturor funcţionarilor publici cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi. Vă dorim sănătate, fericire, să aveţi parte numai de realizări frumoase şi recunoştinţa celor ce Vă înconjoară, succese mari în împlinirea misiunii de servire a ţării noastre!

Cu aleasă consideraţie,

Preşedintele Federaţiei SINDASP Vlad Canțîr

Mesaj de felicitare cu prilejul ,,Zilei lucrătorului medical și a farmacistului”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul ,,Zilei lucrătorului medical și a farmacistului”

Stimaţi medici și farmacişti, asistenți medicali și infirmieri, angajaţi ai sistemului medical,

Tradiţional, în a treia duminică a lunii iunie celebrăm ,,Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”, eveniment de omagiu adus oamenilor îmbrăcaţi în albul imaculat al credinţei şi speranţei, care stau cu devotament şi vigilenţă la straja sănătăţii noastre. Meseria de medic este considerată pe bună dreptate una din cele mai nobile și umane din lume.

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) adresează tuturor angajaților sistemului medical din Republica Moldova, sincere urări de bine și felicitări cu prilejul sărbătorii profesionale ,,Ziua lucrătorului medical și a farmacistului”, activitatea exercitată cu înalt profesionalism, responsabilitate și abnegație.

Vă dorim realizări prodigioase, sănătate, optimism, mult succes și prosperare în activitate!

Cu aleasă considerație,

Vlad Canțîr

Președintele Federației SINDASP

ADRESARE de dezmințire

Postat de Inna la
Categories
ADRESARE de dezmințire

Comunicare publică

Asociația Sindicală „APL Chișinău” din cadrul Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) solicită viceprimarului municipiului Chișinău Victor Chironda, să dezmintă declarațiile apărute în presă, precum că în Primăria Municipiului Chișinău „există corupție”, inclusiv în anumite direcții și structuri. O declarație în acest sens a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

În Primăria Chișinău muncesc oameni onești și responsabili. Dvs. ați avut și aveți dreptul de a găsi soluții legale de a angaja personal profesionist și incoruptibil. Acest lucru nu s-a întâmplat într-un an și jumătate de activitate. Ba din contra, ați solicitat părerea multor specialiști cu vechime în muncă în administrația publică locală. Odată ce faceți astfel de declarații de denigrare e obligatoriu să denunțați persoanele influențabile la organele competente și chiar să insistați asupra sancționării lor, nu prin declarații sterile ci prin fapte.

Sunteți a doua persoană care veniți cu astfel de învinuiri în adresa angajaților din administrația publică locală a municipiului Chișinău. Nici dnei Rujanschi, fost consilier municipal, nu-i poate fi iertată declarația în acest sens și nici Dvs., atâta timp cât dețineți o funcție de conducere în instituție.

În situația pandemică prin care trece întreaga comunitate, angajații din administrația publică locală și-au asumat activități pe perioada stării de urgență, considerând că este o datorie profesională și morală să contribuie la lupta împotriva coronavirusului SARS-CoV-2 și de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu onest.

Asociația Sindicală „APL Chișinău” (SINDASP) va susține orice demers al autorităților, care va avea ca rezultat restabilirea imaginii funcției publice fără intimitate și constrângere.Colegii membri de sindicat consideră că acest management arogant și intransparent trebuie să înceteze! Măsurile aberante care se stabilesc prin declarații populiste duc la un blocaj fără precedent în activitatea instituțiilor publice municipale.

Nu suntem corupți!

Președintele Asociației Sindicale „APL Chișinău”(SINDASP)

Angela Lubaș

Mesaj de felicitare cu prilejul ,,Zilei Sindicalistului”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul ,,Zilei Sindicalistului”

Stimați colegi, membri de sindicat!

Am onoarea să Vă adresez sincere felicitări cu prilejul ,,Zilei Sindicalistului”.

Cu această ocazie, aducem omagiu tuturor activiștilor sindicali și un mesaj de recunoștință tuturor membrilor Federației SINDASP pentru participare și implicare în realizarea obiectivelor comune pe tărâmul sindical, precum și aprecierea aportului fiecărui membru și lider sindical din cadrul Federației.

Împreună vom reuși să consolidăm mișcarea sindicală, să asigurăm protejarea libertăților şi drepturilor salariaților – membri de sindicat, promovarea dialogului social constructiv, constituind astfel o structură sindicală modernă și eficientă.

Sincere felicitări și urări de succes și prosperare tuturor membrilor de sindicat care contribuie, prin activitatea eficientă, la făurirea unei societăți democratice și prospere în țara noastră. Sănătate, realizări frumoase și mult succes în activitate.

Cu aleasă considerație,

Vlad Canțîr,

Președintele Federației SINDASP

La mulți ani de Ziua Copiilor!

Postat de Inna la
Evenimente
La mulți ani de Ziua Copiilor!

În fiecare an, în prima zi de vară, se celebrează Ziua Copiilor, prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om – copilăria. Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice – SINDASP adresează sincere felicitări tuturor copiilor ai membrilor de sindicat cu acest prilej, dorindu-le copilărie fericită, să fie sănătoși și mereu cu zâmbetul pe buze. Să se bucure de orice clipă a vieții și să crească frumoși și armonioși.La mulți ani dragii noștri copilași!

Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a convocat în ședință ordinară

Postat de Inna la
Evenimente
Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a convocat în ședință ordinară

La 28 mai curent, membrii Comitetului Executiv s-au întrunit în ședință ordinară. La lucrările ședinței a participat președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr, membrii Comitetului Executiv și președintele Comisiei de cenzori, dl Vasile Ciochină. Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației:– cu privirе la proiectele de hotărâri ale chestiunilor propuse spre examinare membrilor Consiliului Federației SINDASP, care se va desfășura la data de 23 iulie 2021;– informația președintelui Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr, cu privire la activitatea Federației în perioada ianuarie – aprilie 2021. Președintele Comisiei de Cenzori, dl Vasile Ciochină a prezentat raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2020. Membrii Comitetului Executiv au discutat și alte subiecte ce țin de activitatea sindicală a Federației SINDASP care vor fi abordate la ședința următoare a Comitetului Executiv din 16 iulie 2021.

Mesaj de felicitare cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști

Stimați colegi, membri de sindicat,

Sărbătoarea Învierii Domnului rămâne a fi cea mai importantă sărbătoare creștină.

Sfintele Sărbători Pascale sunt un bun prilej pentru a primi în casele și sufletele noastre lumina sacră ce emană căldură, iubire și speranță – sentimente care ne ghidează spre cele mai frumoase și nobile realizări.

În acest context, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova Vă adresează sincere felicitări cu prilejul Sărbătorilor Pascale! Aceste sfinte sărbători să vină cu fericire și armonie în familie, iar minunea Învierii Domnului să Vă lumineze viața și să Vă aducă  credință,  speranță, bucurie și căldură în suflet, pentru a fi mai buni, mai curați, mai înțelegători și mai aproape de Dumnezeu.

Hristos a Înviat!

Cu aleasă considerație,
Președinte Vlad Canțîr