Arhive de categorii

134 Articole

Congresul VI al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP)

Postat de Inna la
Evenimente
Congresul VI al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP)

Congresul VI al Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice (SINDASP) s-a desfășurat la 18 decembrie 2020. La ședință a fost prezent vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Mihai Hîncu. La lucrările Congresului VI au participat delegați din asociațiile sindicale membre ale Federației. La finalul Congresului VI, delegații au adoptat o Declarație adresată Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Guvernului, Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective și Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică. În funcția de președinte al Federației SINDASP a fost reales dl Vlad Canțîr.

Ziua profesională a funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare

Postat de Inna la
Evenimente
Ziua profesională a funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare

Stimați angajați, Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua profesională a funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) felicit echipa Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova pentru activitatea exercitată cu înalt profesionalism, responsabilitate și dedicație.Federația SINDASP va susține colaboratorii – membri de sindicat, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Felicitări, realizări prodigioase în activitate, sănătate, succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,

Vlad Canțîr

Președintele Federației SINDASP

Informație utilă pentru analiză și eventuală aplicare în instituțiile bugetare Tichetele de masă – beneficiu pentru angajații serviciilor publice

Postat de Inna la
Evenimente
Informație utilă pentru analiză și eventuală aplicare în instituțiile bugetare   Tichetele de masă – beneficiu pentru angajații serviciilor publice

Tichetele de masă au fost create în Franța anilor 1960 și au fost apoi adoptate de celelalte state, pentru a încuraja companiile să contribuie financiar la o mai bună alimentație a angajaților, determinind astfel creșterea productivității și îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației. Tichetele de masă reprezintă unul dintre cele mai răspindite beneficii extra-salariale la nivel internațional, existent în peste 30 de țări.Tichetul de masă în format electronic este un card de plată emis de către operator, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în magazine si unitățile comerciale de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.În 2017 tichetele de masă au ajuns pe piata Republicii Moldova, cind a fost adoptat cadrul legal pentru operarea acestora. (Legea Nr. 166 din 21-09-2017 cu privire la tichetele de masa si Hotarirea Guvernului Nr. HG227/2018 din 12.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masa)Pe parcursul ultimilor ani, tichetele de masă au devenit un instrument care se bucură de popularitate în rindul angajatorilor cit din sectorul privat atit si cel bugetar.Confrom Hotăririi Guvernului Nr.227/2018 din 12.03.2018, acordarea tichetelor de masă pentru sectorul bugetar se efectuează la decizia angajatorului din contul alocațiilor prevăzute pentru cheltuieli de personal.Reiesind din acest context, mai multe autoritati publice locale au hotarit sa acorde tichete de masa angajatilor sai alegind sa colaboreze cu ”Up Servicii” SRL, primul operator de tichete de masa care a aparut pe piata Republicii Moldova.Partenerii aleg acest operator din considerentele ca- Up Moldova este filiala operatorului francez Up Group care are o experienta de 55 ani, este present in 31 de tari si are in total 22 milioane beneficiari tichete de masa- pe piata interna Up Moldova a emis 35 000 de carduri de tichete de masa pentru angajatii a peste 200 de intreprinderi, ceea ce prezinta o cota de piata dupa numarul de clienti de 49%.Dumitru Cozmolici, director, Up Moldova: „Astăzi putem constata faptul că piața tichetelor de masă este constituită. Fiecare al doilea card de masă din Moldova are sigla Up. Cardul de masă aduce beneficii considerabile tuturor – angajatorilor, angajaților și comercianților parteneri, deoarece simplifică plăţile şi oferă beneficiarilor control sporit asupra tranzacţiilor. Acest card este o soluție modernă, cu eficiența dovedită la nivel mondial de către industria beneficiilor extra-salariale.”De ce merita să ai Card Up Dejun?- cresc motivația angajatilor și performanța echipei- asigură un nivel de trai mai bun și cresc calitatea alimentației- sporesc puterea de cumpărare a angajaților- reduc absenteismul la locul de munca deoarece tichetele de masa se acorda doar pentru zilele lucrate- emiterea/livrarea cardurilor, serviciile de suport/informare a clientilor, serviciul de alimentare a cardurilor sunt oferite de operator fara a percepe careva comisioaneCe înseamnă Cardul de masă Up Dejun?Cardul de masă Up Dejun poate fi utilizat pentru a achita prinzul în locatiile de alimentatie publica partenere sau pentru a cumpăra produse alimentare în marketuri. Up Moldova deține cea mai larga și diversificata rețea de unitati comerciale (609 puncte) in toate regiunile Moldovei care au ales Cardul Up Dejun ca forma de achitare a produselor alimentare.Totodată, cardul de masa Up Dejun dispune și de o aplicatie mobilă eficientă, cu ajutorul căreia utilizatorii sunt informați instantaneu despre sold, tranzacțiile efectuate si punctele comerciale care se afla in raza de 5 km. În plus,intreprinderile care acorda angajatilor sai tichete de masa pot accesa contul personal pe site-ul www.contulmeu.upmoldova.md unde pot verifica oricind starea contului, istoricul alimentărilor sau pot comanda, alimenta si bloca direct cardurile angajatilor sai.Mai multe detalii despre cardurile Up Dejun pot fi accesate pe : www.upmoldova.mdCadrul legal : https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117157…https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102184…

Date de contact: Timotin Vasile Manager Portofoliu Clienti Tel. 060502102

Up Moldova str. Calea Iesilor 8, et.5, of.8 MD 2069 Chisinau Moldova

Membrii Consiliului Federației SINDASP s-au convocat în ședință ordinară

Postat de Inna la
Evenimente
Membrii Consiliului Federației SINDASP s-au convocat în ședință ordinară

Astăzi, 26 noiembrie 2020, membrii Consiliului Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) s-au întrunit în ședință ordinară. Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni: cu privire la materialele Congresului VI al Federației SINDASP; cu privire la executarea bugetului sindical al Federației pentru anul 2019; cu privire la raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2019 și unele remanieri în componența Consiliului.
În cadrul ședinței, membrii Consiliului au examinat proiectele de hotărâri ale Congresului VI al Federației SINDASP și au fost propuse spre aprobare delegaților acestuia. În plus, a fost votată executarea bugetului sindical pentru finanțarea activității Federației SINDASP în anul 2019 la capitolul „Venituri” și „Cheltuieli”. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2019 a fost prezentat de către dna Claudia Vutcariova, președintele Comisiei de Cenzori.

Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit într-o nouă ședință

Postat de Inna la
Evenimente
Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit într-o nouă ședință


Astăzi, 20 noiembrie 2020, membrii Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) s-au întrunit în ședință ordinară. La ședință au participat 9 membri ai Comitetului Executiv, 4 membri online prin aplicația Zoom, iar 5 membri au fost prezenți în sală.

Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației:

– cu privire la convocarea ședinței Consiliului Federației SINDASP;

– cu privire la materialele Congresului VI al Federației SINDASP;

– cu privire la executarea bugetului sindical al Federației;– cu privire la raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2019.

Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte referitor la activitatea organelor sindicale din cadrul Federației SINDASP, care urmează a fi realizate.

În numele membrilor de sindicat SINDASP!

Postat de Inna la
Evenimente
În numele membrilor de sindicat SINDASP!

În contextul disperat de sărăcie, în plină criză de pandemie cu efecte imprevizibile, în vâltoarea mizerabilă de electorală sufocată de povara ofertelor aburite și false, scoase de pe vatra strămoșească, Vă cerem ce ne aparține conform cadrului legal!

Președinte Vlad Canțîr

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale ,,Ziua juristului”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale ,,Ziua juristului”

Anual, la data de 19 octombrie, este marcată ,,Ziua juristului”.
Cu acest prilej, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) Vă adresează sincere urări tuturor celor care cu onoare, profesionalism și demnitate exercită misiunea față de actul de justiție.
A fi jurist înseamnă a avea o profesie nobilă și plină de responsabilitate, rezultatul activității trebuie să fie Adevărul, Dreptatea și Echitatea.
Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

The gallery was not found!

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,,Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,,Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației”

Stimați colegi,
Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației, în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), felicit cordial toți angajații din aceast domeniu deosebit de important pentru societate, activitatea fiind exercitată cu înalt profesionalism, responsabilitate și dedicație.
Federația SINDASP va susține și în continuare angajații – membri de sindicat ai Casei Naționale de Asigurări Sociale, precum și a tuturor angajaților din sfera protecției sociale a populației din toată țara, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale.
Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale a lucrătorului serviciului vamal

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale a lucrătorului serviciului vamal

Stimați colaboratori!
Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Serviciului Vamal, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) transmite tuturor colaboratorilor un mesaj de profundă gratitudine pentru activitatea eficientă, dedicația și efortul depus zi de zi.
Federația SINDASP va susține și în continuare colaboratorii – membri de sindicat, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților.
Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP