Arhive de categorii

193 Articole

Sindicaliștii din Federația SINDASP s-au expus asupra proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Postat de Inna la
Categories
Sindicaliștii din Federația SINDASP s-au expus asupra proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Astăzi, 31 octombrie 2018, a avut loc o ședință cu liderii de sindicat din Federația SINDASP și alte sindicate din sectorul bugetar, cu participarea dlui Sergiu Sainciuc, vicepreședinte a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a dnei Raisa Ghelan, șef direcție și dna Irina Borș, șef – adjunct direcție în cadrul Direcției politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar a Ministerului Finanțelor.
Subiectul-cheie al întrunirii a fost proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, lacunele, puncetele forte, beneficiile și propunerile parvenite din colective. Au fost expuse multiple obiecții critice și sugestii la acest capitol. Bunăoară, liderii de sindicat au propus ca salariul de referință să fie 2000 lei, după cum s-a mediatizat. Totodată, s-a pledat pentru ca să fie exclus pct.4 din alin.1.
Liderii unanim au pledat pentru păstrarea ajutorului material în mărimea unui fond anual de salariu. Nu au rămas în umbră nici contabilii-șefi și economiști, care sunt persoane de o importanță majoră în instituție, luându-se în considerare răspunderea și complexitatea activității și nivelul studiilor necesare, pentru desfășurarea activității să li se atribuie clase de salarizare cu diminuare de la salariul conducătorului de instituție.
În final, participanții au concluzionat că un astfel de proiect de lege trebuie examinat mult mai minuțios, și într-o perioadă mai îndelungată pentru a evita posibilele erori, lacune sau deficiențe.
Întrunirea de astăzi a fost primul pas în procesul de examinare a proiectului nominalizat cu reprezentanții sindicatelor din sectorul bugetar.

În atenția membrilor de sindicat!!!

Postat de Inna la
Categories

Proiectul Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Stimați membri de sindicat, solicităm respectuos să ne înaintați sugestii, propuneri asupra proiectului până la data de 31.10.2018.

Accesați aici https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiectul_97.pdf

Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit într-o nouă ședință

Postat de Inna la
Evenimente
Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit într-o nouă ședință

Astăzi, 26 octombrie, membrii Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice s-au întrunit în ședință ordinară. Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației:
– cu privire la convocarea ședinței Consiliului Federației SINDASP;
– cu privire la activitatea asociațiilor sindicale Drochia și Orhei privindasigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor de sindicat prevăzute în convențiile colective și contractele colective de muncă;
– cu privire la organizarea campaniilor de informare.
Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte referitor la activitatea organelor sindicale din cadrul Federației SINDASP, care urmează a fi realizate.

Instruiri privind activitatea de organising și recrutare pentru sindicatele din Republica Moldova

Postat de Inna la
Evenimente
Instruiri privind activitatea de organising și recrutare pentru sindicatele din Republica Moldova

 

 

Membri de sindicat ai celor 3 Federații Sindicale din Republica Moldova, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice ,,SINDASP”, Federația Sindicală ,, Sănătatea” și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri ”SINDINDCOMSERVICE”, în perioada 2-3 octombrie curent, au participat la un seminar modern de instruire în domeniul organising și recrutare, organizat de către Federația Europeană din administrația publică pentru Europa de Sud-Est (EPSU).
În viziunea lui Richard Pond și Thomson Gregory, experți EPSU, este foarte important ca sindicatele să cunoască și să dispună de o strategie efectivă de recrutare, să cunoască numărul membrilor noi pe care vor să-i atragă. Deoarece, doar dispunând de o strategie bine gândită, ai posibilitate să analizezi în mod clar în ce domenii anume trebuie să investești resursele disponibile pentru a recruta mai mulți membri de sindicat, pentru a aplica metodele cele mai eficiente în acest sens. Vorbind despre specificul strategiilor moderne de recrutare, Richard Pond a subliniat faptul că sindicatele trebuie să se concentreze pe atragerea noilor membri de sindicat din sectorul privat.
Scopul seminarului organizat de către EPSU la Institutul Muncii al CNSM, a fost ca reprezentanții celor 3 federații de sindicate din Moldova să-și construiască strategii de recrutare și cum să dezvolte o campanie de recrutare specifică.
Oleg Budza, președintele CNSM, prezent la seminar, consideră că activitatea de recrutare pentru sindicatele din Moldova reprezintă un subiect primordial, este privită drept o temă-cheie, o garanție a succeselor organizațiilor sindicale din țară. Președintele CNSM a accentuat că ținta principală a activității de recrutare trebuie să devină tinerii, deoarece ei reprezintă prezentul și viitorul sindicatelor din Moldova.
Vlad Canțîr, președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, a menționat că activitatea de recrutare a noilor membri de sindicat este una definitorie pentru organizațiile de sindicate, deoarece determină perspectivele de dezvoltare a acestora. În acest context, el a menționat că este nevoie de o pregătire foarte serioasă a liderilor sindicali, pentru a convinge salariațadere la mișcarea sindicală din țara noastră, să cunoască valorile autentice ale sindicatelor.

 

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice a participat activ la cea de-a V-a ediție a Spartachiadei CNSM

Postat de Inna la
Evenimente
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice a participat activ la cea de-a V-a ediție a Spartachiadei CNSM

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, a organizat în perioada 21-23 septembrie curent, la staţiunea de odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă”, cea
de-a V-a ediție a Spartachiadei CNSM, și a reunite 18 federații sindicale de ramură, printre care și Federația SINDASP.
Echipa sportivă a Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice a fost formată din 34 perosane, în frunte cu președintele Federației, dl Vlad Canțîr.
La activitate au participat reprezentanți ai asociațiilor sindicale Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciu Fiscal de Stat, Călărași, Criuleni, Șoldănești, Ștefan-Vodă și membri ai organizației Serviciului Vamal.
Participanții s-au întrecut la următoarele probe sportive: volei (femei), volei (bărbați), minifotbal, tenis de masă, joc de dame, șah, ștafeta olimpică, darts, tragerea odgonului și cursa olimpică de 1000 metri.
Echipa Federației SINDASP s-a clasat pe locul I la proba ștafeta, locul III la proba minifotbal, locul IV la proba șah, locul IV la proba volei bărbați și locul VI la proba dame, unde s-au ales cu cupe și diploma ale CNSM.
,,Este o manifestare care are o utilitate enormă și în contextul promovărilor valorilor sindicaliste. E o modalitate de a consolida oamenii, de a-i solidariza. Pentrunoi contează nu cine va câștiga, dar prietenia, modul de a comunica, recreerea și susținerea sindicalismului în Republica Moldova” a declarat dl Vlad Canțîr, președintele Federației SINDASP.
Organizarea și desfășurarea Spartachiadei CNSM, în comun cu centrele sindicale național-ramurale, membre ale CNSM, a avut scopul de a propaga cultura fizică și sportul pentru fortificarea sănătății, promovarea unui mod de viață sănătos a membrilor de sindicat în organizațiile sindicale ș
i colectivele de muncă.

Întruniri zonale ale președinților Asociațiilor Sindicale ale Federației SINDASP

Postat de pavel la
Evenimente
Întruniri zonale ale președinților Asociațiilor Sindicale ale  Federației SINDASP

La data de 06 iulie curent, în raionul Edineț a avut loc întrunirea zonală cu participarea tuturor președinților din Zona Nord a Republicii. La întrevedere au participat dl Iurii Garas – președintele raionului Edineț, dl Constantin Cojocaru – primarul municipiului Edineț și dl Vlad Canțîr – președintele Federației SINDASP. Liderii au fost informați despre activitatea Asociației Sindicale din Edineț și au avut ocazia de a face un schimb de experiență a activității pe care o desfășoară pe tărâmul sindical. Agenda întrunirii a inclus chestiuni cu privire la salarizarea funcționarilor publici, protecția social – economică a membrilor de sindicat prin intermediul negocierii și semnării contractelor colective de muncă și recrutarea acestora. Un alt subiect sa referit la desfășurarea unui parteneriat social și a unui dialog constructiv ca stimulenți în realizarea politicilor publice.

În acest context, particpanții au avut o întrevedere cu membrii de sindicat ai organizației sindicale a angajaților primăriei Edineț și o vizită la parcul industrial al primăriei Edineț.
Întrunirea a fost de bun augur pentru președinții asociațiilor sindicale din teritoriu.

Federaţia SINDASP îşi propune drept scop consolidarea activităţilor cu referire la creşterea rolului şi importanţei Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

Postat de pavel la
Evenimente
Federaţia SINDASP îşi propune drept scop consolidarea activităţilor cu referire la creşterea rolului şi importanţei Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

Astfel, în vederea consolidării măsurilor întreprinse la nivel de ramură de sporire a interesului activului sindical cu privire la contractul colectiv de muncă, de creştere a gradului de acoperire a organizaţiilor sindicale cu contracte colective de muncă şi de îmbunătăţire a calităţii conţinutului acestuia şi în conformitate cu art. 95, lit. c) din Statutul Federaţiei SINDASP, Comitetul Executiv al Federaţiei SINDASP a lansat propunerea de a acţiona integrat în acest sens.

Участие профсоюзного лидера Ассоциации Бэлць в заседании Совета Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений

Postat de pavel la
Evenimente
Участие профсоюзного лидера Ассоциации Бэлць в заседании Совета Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений

С 20 по 21 июня в г. Минске (Республика Беларусь) состоялось очередное заседание Совета Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений, где участвовали представители России, Белоруссии, Израиля, Латвии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Грузии, Армении и Азербайджана.
В работе заседания принял участие председатель Ассоциации профсоюзов работников госучреждений мун.Бэлць, Александр Усатый, в выступлении которого была представлена информация о работе нашего отраслевого профсоюза, по защите трудовых и социально-экономических прав государственных служащих.
Также, господин Усатый сообщил, что в Молдове сейчас проводится очередной этап пенсионной реформы, который предполагает перерасчет пенсий. В связи с этим Федерация направила конкретные предложения по улучшению закона «О государственной пенсионной системе» 1998 года. В частности, они касаются тех, кто после выхода на пенсию продолжил работать или работает до сих пор, в том числе госслужащих.
«Мы провели совместное заседание с активом Федерации, с представителями Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, Министерством Финансов, где обсуждались вопросы о низком уровне зарплаты у соцработников, госслужащих, работающих в органах местного публичного управления. Также мы подготовили письма президенту, спикеру парламента и премьер-министру».
В рамках заседания Совета Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений также состоялась встреча с председателем Минского городского Совета профсоюзов работников госучреждений г-жой Дубининой. В ходе встречи обсуждались вопросы совместного взаимодействия профсоюзов, а также была достигнута договоренность о подписании договора о сотрудничестве.
В ходе заседания также выступили члены Совета Международной Федерации профсоюзов работников госучреждений, полномочные представители членских организаций и другие приглашенные.