Membrii Consiliului Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) s-au întrunit la 10 martie, curent, în ședință ordinară. Ordinea de zi a întrunirii a cuprins următoarele subiecte: remanieri în componența Consiliului și a Comitetului Executiv; raportul de activitate a Federației SINDASP în anul 2022; raportul statistic privind efectivul sindical în anul 2022; organizarea tratamentului balneosanatorial al membrilor de sindicat în anul 2022; raportul Comisiei de Cenzori; executarea bugetului sindical pentru anul 2022; cu privire la desfășurarea Spartachiadei Federației SINDASP.

La ședință a fost confirmată calitatea de membru al Consiliului Federației SINDASP pentru dna Elena Copoț, președintele Asociației Sindicale Leova și calitatea de membru a Comitetului Executiv al Federației, dl Cernei Anton, președintele Asociației Sindicale a Serviciului Fiscal de Stat.

Conform datelor statistice la 1 ianurie 2023, Federația SINDASP numără 21016 membri de sindicat, întruniți în 975 de organizații sindicale primare din ramura serviciilor publice.

În cadrul ședinței dl Vasile Ciochină, președintele Comisiei de Cenzori a Federației SINDASP a informat membrii Consiliului despre raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2022.

Totodată, cei prezenți au stabilit data desfășurării Spartachiadei Federației SINDASP în perioada 26-28 mai 2023. Cei prezenți au mai discutat și alte subiecte ce ține de activitatea sindicală.