Monthly Archives

7 Articole

Seminar de informare pentru președinții asociațiilor sindicale din cadrul Federației SINDASP

Postat de Inna la
Categories
Seminar de informare pentru președinții asociațiilor sindicale din cadrul Federației SINDASP

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice ( SINDASP ) a organizat astăzi, 21 aprilie, curent, în regim online, pe platforma ZOOM, un seminar cu tematica ,,Modificările și completările la Codul muncii 2022-2023”, în cadrul căruia au participat peste 30 de președinți ai asociațiilor sindicale.

În cadrul seminarului, dl Eugeniu Covrig, șeful Departamentului juridic din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a informat președinții asociațiilor sindicale despre modificările și completările operate la Codului muncii al Republicii Moldova. Principalele subiecte la care s-a referit formatorul au fost modificările cu privire la contractele individuale de muncă pe durată determinată de muncă, durata timpului de muncă care include orele de muncă suplimentară, activitatea de muncă în perioada aflării în concediul de maternitate. Clauze inovatoare incluse în conținutul Codului muncii au referire la clauza de neconcurență, la domeniul de aplicare a evaluării performanței individuale a salariatului, etc. De asemenea s-a atras atenția la modificarea cu care s-a intervenit la forma de plată pentru munca suplimentară și plata obligatorie a despăgubirii pentru perioada de absență forțată de la muncă și multe alte articole din Codul muncii modificate și completate.

În acest context, dl Eugeniu Covrig a răspuns la toate întrebările adresate de către cei prezenți la eveniment.

Pe final, dna Liuba Rotaru, președintele AS CNAS, președinte interimar a Federației SINDASP a adus în discuție subiectul ce ține de organizarea și desfășurarea mitingului consacrat Zilei internaționale a solidarității oamenilor muncii – 1 Mai, organizat de către CNSM. La acest eveniment Federația SINDASP urmează să asigure participarea a 100 de lideri și activiști sindicali.

Întrevedere cu efectivul sindical din raionul Cantemir

Postat de Inna la
Evenimente
Întrevedere cu efectivul sindical din raionul Cantemir

La data de 19 aprilie 2023 a fost desfășurată o întrunire a efectivului sindical din raionul Cantemir cu Liuba Rotaru, Președinte a Comisiei de Femei din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), președinte interimar a Federației SINDASP, Președinte AS CNAS, și Margalina Slonovschi, consilier în probleme de protecție social – economică, aparatul Federației SINDASP.
La întrunire au participat Anatoli Ichim, președinte al raionului Cantemir, Iurie Mihaescu, vicepreședinte al raionului, președinții și membri de sindicat a sindicatelor de ramură din cadrul Federației Sindicale a Educației și Științei, Federației Sindicale Sănătatea, Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, I.M,,Apă Canal ” precum și Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP).
În cadrul întrunirii, Liuba Rotaru, Președinte a Comisiei de Femei din cadrul CNSM, președinte interimar a Federației SINDASP a prezentat modificările operate în cadrul legislativ și normativ cu privire la protecția social – economică a tuturor categoriilor de beneficiari, inclusiv stabilirea și modalitatea acordării indemnizațiilor, alocațiilor, stabilirea pensiilor.
Întrunirea dată a fost un dialog eficient între formatori, liderii sindicali și sindicaliștii prezenți la ședință.
Liuba Rotaru a răspuns exhaustiv la cele mai frecvente întrebări, după cum ar fi : acordarea indemnizației de îngrijire a copilului, acordarea concediului paternal, stabilirea pensiilor anticipate (pentru carieră îndelungată), stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, perioadele de recalculare a acesteia etc.
Margalina Slonovschi, consilier în probleme de protecție social – economică din cadrul Federației SINDASP, a adus la cunosțința celor prezenți despre propunerile înaintate de către Federația SINDASP cu privire la necesitatea operării modificărilor /completărilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care din momentul aprobării și promulgării, aceasta rămâne a fi obiectul discuțiilor continue. Adică, primarii, funcționarii publici, personalul contractual din cadrul autorităților publice locale de nivelul întâi sunt destul de dezavantajați în raport cu alte categorii de salariați care cad sub incidența legii date.
Un alt subiect adus în discuție a fost necesitatea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă în unitate, modalitatea de modificare, completare și prelungire a acestuia.
Participanții la întrunire au mulțumit formatorilor, și-au exprimat părerea că întrevederea a fost una benefică pentru ei, deoarece, au acumulat cunoștințe și informații foarte utile.


Ludmila Ţurcanu-Cruglenco,
Președinte AS SINDASP Cantemir,
Reprezentantul CNSM în raionul Cantemir

Mesaj de felicitare cu prilejul Sfintelor Sărbători Pascale

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Sfintelor Sărbători Pascale

Stimați colegi, membri de sindicat!

Sfintele Sărbători Pascale sunt un bun prilej pentru a primi în casele și sufletele noastre lumina sacră ce emană căldură, iubire și speranță – sentimente care ne ghidează spre cele mai frumoase și nobile realizări.

În acest context, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) Vă adresează sincere felicitări cu prilejul Sărbătorilor Pascale!

Aceste sfinte sărbători să vină cu fericire și armonie în familie, iar minunea Învierii Domnului să Vă lumineze viața și să Vă aducă credință, speranță, bucurie și căldură în suflet, pentru a fi mai buni, mai curați și mai înțelegători.

Hristos a Înviat!

Cu respect,

Vlad Canțîr

Vizită de lucru

Postat de Inna la
Evenimente
Vizită de lucru

În data de 13 aprilie curent, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a efectuat o vizită de lucru la Serviciul Social Casă comunitară pentru copii în situație de risc or. Ialoveni, organizație sindicală primară din cadrul Asociației Sindicale Ialoveni.
În cadrul vizitei au participat dna Liuba Rotaru, președinta Asociației Sindicale CNAS, membrul al Consiliului Federației SINDASP, președintele AS Ialoveni, dl Pavel Codreanu. De asemenea, la eveniment a participat conducerea raionului, Mihail Silistraru, președintele raionului Ialoveni, vicepreședintele raionului Galina Tonu și conducerea DGASPF Ialoveni – Margarita Tonu, șefa direcției și Veronica Rusu, șef-adjunct.
Subiectele abordate în cadrul evenimentului au avut drept scop informarea participanților cu activitățile desfășurate de către Federația Sindasp și acțiunile întreprinse în vederea intensificării protecției sociale a membrilor de sindicat din cadrul instituției.

Un seminar de informare pentru președinții asociațiilor sindicale din cadrul Federației SINDASP

Postat de Inna la
Evenimente
Un seminar de informare pentru președinții asociațiilor sindicale din cadrul Federației SINDASP

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice a organizat la data de 12 aprilie, curent, în regim online, pe platforma ZOOM, un seminar cu tematica ,,Contractul colectiv de muncă – instrument de reglementare a raporturilor de muncă”, în cadrul căruia au participat în jur de 30 de președinți ai asociațiilor sindicale.În cadrul seminarului dl Igor Ciloci, șef adjunct al Direcţiei politici în domeniul raporturilor de muncă și dialog social din cadrul Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat subiectul contractului colectiv de muncă, a atras atenția asupra structurii și conținutului contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, despre legislația în domeniu, reglementarea normativă și contractuală a raporturilor de muncă, etc.

Pe final de eveniment, dl Igor Ciloci a răspuns la toate întrebările adresate de către președinții asociațiilor sindicale prezenți la eveniment.Totodată, dna Liuba Rotaru, președintele Asociației Sindicale CNAS a adus în atenția celor prezenți informația cu privire la ședința Consiliului General al CNSM din data de 06.04.2023, cât și intervențiile și propunerile făcute de către membrii Consiliului – reprezentanți din partea Federației SINDASP.

Desemenea, în cadrul seminarului au fost abordate și subiecte ce țin de Legea 270/2018, în special despre plata celor 1300 lei, cât și proiectul textului scrisorii Federației SINDASP către CNSM cu referire la lege. Tot aici, au fost abordate propunerile cu privire la proiectul Convenției Colective cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și alte tematici interesate.

În acest context, generalizând toate luările de cuvânt ale președinților, urmează să fie formulate propuneri de modificare a legislației în vigoare și organizarea unei întrevederi între Federația SINDASP și Ministerul Finanțelor.

Ziua Mondială a Sănătății

Postat de Inna la
Evenimente
Ziua Mondială a Sănătății

Anual, pe 7 aprilie este celebrată Ziua Mondială a Sănătății, ocazie cu care fiecare individ, sau comunitate își îndreaptă atenția către beneficiile unei mai bune stări de sănătate. În acest an Organizația Mondială a Sănătății sărbătorește cea de-a 75-a aniversare.
Cu acest prilej, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), adresează sincere felicitări tuturor medicilor, asistenților medicali, farmaciștilor și lucrătorilor din sistemul de sănătate din Republica Moldova, pentru activitatea exercitată cu înalt profesionalism, responsabilitatea și dedicația de care dați dovadă zi de zi.
Felicitări, sănătate, realizări prodigioase, mult succes și prosperare!


Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP