Yearly Archives

55 Articole

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,,Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ,,Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”

Stimați colegi,

Cu prilejul sărbătorii profesionale „ Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală” Vă adresez, în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP), cele mai alese cuvinte de felicitare, sincere urări de sănătate și prosperitate tuturor angajaților din cadrul administrațiilor publice locale, precum și înaltă apreciere a activității Dumneavoastră pe tărâmul profesional, în soluționarea problemelor cetățenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităților locale.

Federația SINDASP Va asigura și în continuare protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților-membri de sindicat din cadrul APL.

Sincere felicitări, multă sănătate, succes și realizări frumoase în activitate!

Cu aleasă considerație,

Vlad Canțîr

Președintele Federației SINDASP

Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit la prima ședință ordinară

Postat de Inna la
Evenimente
Comitetul Executiv al Federației SINDASP s-a întrunit la prima ședință ordinară

Vineri, 29 ianuarie 2021, membrii Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice s-au întrunit la prima ședință ordinară din acest an, într-o nouă componeță.

Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației:

– cu privirе la сonvoсarеa Consiliului Fеdеrațiеi SINDASP;

– cu privire la fortificarеa рartenieriatului și dialogului social la nivеldе ramură și unitatе;

– cu privire la șеdintelе dе dare de seamă și alegeri ale Consiliilоr dе Fеmеi și Тinеrеt.

Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte referitor la activitatea organelor sindicale din cadrul Federației SINDASP, care urmează a fi realizate.

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale ,,Ziua Lucrătorului Procuraturii”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale ,,Ziua Lucrătorului Procuraturii”

În numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, cu prilejul Zilei Lucrătorului Procuraturii, adresez sincere felicitări colaboratorilor Procuraturii Republicii Moldova, asigurându-Vă de respectul nostru pentru munca depusă în apărarea intereselor societății și ordinii de drept, activitate exercitată cu înalt profesionalism și responsabilitate.Federația SINDASP va susține și în continuare colaboratorii-membri de sindicat, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților.Felicitări, sănătate, succes în activitatea nobilă de edificare a statului de drept, bucurii cotidiene și prosperare!Cu aleasă considerație,Vlad CANȚÎR, Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale ,,Ziua diplomatului”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale ,,Ziua diplomatului”

Anual la 17 ianuarie, Republica Moldova marchează Ziua profesională a Diplomatului.

Cu acest prilej, Federația Sindicatelor Anagajaților din Serviciile Publice (SINDASP) transmite tuturor colaboratorilor un mesaj de profundă gratitudine pentru activitatea eficientă, dedicația și efortul depus zi de zi la promovarea imaginii țării noastre.

Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!Cu deosebită considerație,

Președintele Federației SINDASP

Vlad Canțîr

Sărbătoarea profesională ,,Ziua angajatului organelor de probațiune”

Postat de Inna la
Evenimente
Sărbătoarea profesională ,,Ziua angajatului organelor de probațiune”

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua angajatului organelor de probațiune, în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, felicit angajații Inspectoratului Național de Probațiune pentru activitatea exercitată cu înalt profesionalism, responsabilitate și dedicație.

Federația SINDASP va susține și în continuare colaboratorii – membri de sindicat, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale.

Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!Cu aleasă considerație,

Vlad Canțîr

Președintele Federației SINDASP