Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) a făcut un bilanț al activității în anul curent și a trasat prioritățile și obiectivele pentru anul viitor, în cadrul ședinței Consiliului Federației SINDASP, care s-a desfășurat la data de 28 decembrie 2021, în incinta Institutului Muncii cu participarea membrilor Consiliului.

    Pe ordinea de zi a ședinței au fost abordate următoarele chestiuni : cu privire la organizarea tratamentului balneosanatorial al salariaților în anul 2021; cu privire la Programul de activitate al Federației pentru anul 2022; cu privire la executarea hotărârilor Consiliului și Comitetului Executiv în anul 2021; cu privire la aprobarea bugetului sindical al Federaţiei SINDASP pentru anul 2022 și cu privire la Concepția Financiară a Federației SINDASP.

     În cadrul ședinței, președintele Federației SINDASP, Vlad Canțîr, precum și participanții la ședință au efectuat o analiză retrospectivă a activităţilor desfășurate pe parcursul anului, au remarcat punctele forte, dar au împărtăşit și decepţiile pe marginea mai multor aşteptări legate de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, remunerare şi garanţii sociale.

    Ținând cont de realizările și nereușitele Federației în promovarea unui dialog social de calitate și de performanță, s-a constatat că consolidarea și dezvoltarea și fortificarea instituțională, e necesară mai multă responsabilitate în realizarea următoarelor priorități: edificarea și menținerea dialogului continuu, deschis și eficient între conducătorii instituțiilor și activul sindical; identificarea și valorificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor majore ale membrilor de sindicat; revizuirea standardelor de activitate sindicală.

    Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice reprezintă un centru sindical național-ramural care reunește 42 asociații sindicale și 1101 organizații sindicale primare.