Stimați colegi, membri de sindicat!

Astăzi, 6 decembrie 2021, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova aniversează 75 de ani de la fondare.

Cu acest prilej, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) Vă adresează sincere felicitări și urări de bine, noi realizări pe plan profesional şi personal, curaj, încredere în forțele proprii, împlinirea tuturor aspirațiilor, bunăstare şi prosperitate!

Federația SINDASP a fost fondată la data de 06 decembrie 1946. Federația reprezintă un centru sindical național ramural care reunește 41 asociații sindicale, numărul membrilor de sindicat constituie – 27235, întruniți în 1101 organizații sindicale primare.