Daily Archives

Un Articol

Membrii Consiliului Federației SINDASP s-au convocat în ședință ordinară

Postat de Inna la
Evenimente
Membrii Consiliului Federației SINDASP s-au convocat în ședință ordinară

 

Membrii Consiliului Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) s-au întrunit la 5 aprilie, curent, în ședință ordinară. Ordinea de zi a întrunirii a cuprins subiecte ce se referă la activitatea desfășurată în anul 2018, unele remanieri în componența Consiliului, raportul statistic privind efectivul sindical, executarea bugetului sindical, organizarea activităților programate pentru următoarea perioadă.

Vlad Canțîr, președintele Federației SINDASP, a prezentat un raport despre rezultatele obținute în anul trecut și a subliniat: ,,Anul 2018 a fost un an de acțiuni pentru asigurarea și promovarea drepturilor sociale și de muncă ale membrilor de sindicat, menținerea identității, independenței și integrității sindicale. Acest an ne-a întărit în convingerea, că mișcarea sindicală nu poate fi intimidată, dacă cugetul acesteia este concordant cu voința angajaților, membri de sindicat. Trăim o perioadă de profunde schimbări în toate planurile vieții economice și sociale și este necesar să conjugăm eforturile, iar rolul liderilor sindicali este unul primordial”.

Obiectivele realizate în anul 2018, au fost următoarele:

  • creșterea capacității de rezolvare a problemelor legate de dialogul social, protecția drepturilor în domeniul raporturilor de muncă;
  • promovarea unui șir de propuneri relevante privind salarizarea membrilor de sindicat;
  • întreprinderea unor măsuri întru apărarea drepturilor sindicale ale angajaților și liderilor de sindicat;
  • obținerea credibilității în rândurile membrilor de sindicat.

O preocupare aparte în perioada de raportare a fost monitorizarea situației evolutive în contextul reformării sistemului de salarizare în sectorul bugetar, acesta fiind un deziderat prioritar în activitate sindicaliștilor din ramură. Totodată, în scopul protecției membrilor de sindicat din ramură s-a solicitat autorităților guvernamentale întreprinderea unor măsuri de îmbunătățirea condițiilor de salarizare a funcționarilor din autoritățile publice locale și alte structuri teritoriale.

Cei prezenți au mai discutat despre instruirea activului sindical, oferirea consultațiilor juridice, organizarea campaniilor de promovarea, susținerea tinerilor specialiști, organizarea tratamentului balneosanatorial și al odihnei copiilor membri de sindicat.

În cadrul ședinței, membrii Consiliului au stabilit obiectivele pentru anul 2019, acestea fiind: organizarea și desfășurarea Congresului VI al Federației SINDASP; aprobarea conceptului unui management sindical modern, eficient, democratic și transparent; soluționarea problemelor existente în noul sistem de salarizare; sporirea activității privind negocierea și semnarea Convențiilor Colective (nivel de ramură); dezvoltarea capacităților cadrelor și a activului sindical de ramură.