Arhive de categorii

134 Articole

Conferința de dare de seamă și alegeri în asociația sindicală Leova

Postat de Inna la
Evenimente
Conferința de dare de seamă și alegeri în asociația sindicală Leova

La 16 octombrie 2019, asociația sindicală Leova a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri. La conferință au participat președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr, președintele AS Leova, dl Mihai Timofti și lideri de sindicat ai organizațiilor sindicale primare.
Raportul cu privire la activitatea asociației sindicale pentru perioada 2014-2019 a fost prezentat de către preşedintele asociației, dl Mihai Timofti.
Obiectivele prioritare ce au stat la baza activității asociației sindicale au fost: asigurarea și promovarea drepturilor sociale și de muncă a membrilor de sindicat; consolidarea organizatorică a asociației și recrutarea noilor membri de sindicat; dezvoltarea sistemului educațional de pregătire a activului sindical.
În urma discuțiilor delegaților la conferință, activitatea Consiliului asociației sindicale Leova a fost bine apreciată.
Conform ordinii de zi aprobată, a fost aleasă noua componență a Consiliului asociației sindicale, comisia de cenzori, biroul executiv, vicepreședintele, trezorierul asociației sindicale Leova pentru următorii 5 ani de activitate, iar în funcția de președinte a asociației sindicale Leova fost reales dl Mihai Timofti.
Dl Mihai Timofti a ținut să mulțumească și să le ureze succese în activitatea sindicală președinților organizațiilor sindicale primare din instituții și a dat citire obiectivelor sindicale trasate pe viitor, astfel încât sa fie generata o stare de mai bine a angajaților din serviciile pub
lice.

Forumul Tineretului Federației SINDASP, ediția I

Postat de Inna la
Evenimente
Forumul Tineretului Federației SINDASP, ediția I

În perioada 13-14 septembrie curent, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova(SINDASP) a desfășurat ediția I a Forumului Tineretului din cadrul Federației. Evenimetul a avut loc la Casa de Odihnă și Recuperare “Perlele Nistrului” din orașul Vadul lui Vodă și a reunit în jur de 100 de tineri, membri de sindicat din 24 de asociații sindicale din țară.

Obiectivele Forumului au fost: consolidarea activității organizațiilor de tineret din cadrul asociațiilor; formarea în domeniul sindical; descoperirea și valorificarea abilitaților profesionale și personale ale tinerilor sindicaliști. Subiectele abordate în agenda Forumului au fost: modernizarea mișcării sindicale-viziunea tinerilor; coeziunea tinerilor sindicaliști; concursul artistic “Munca decentă în Republica Moldova”; tinerii în sindicate; organizare campaniilor de informare; sindicatele și egalitatea de gen; recrutarea tinerilor în sindicat.

A fost organizat concursul căpitanilor, un flash-mob, gazeta de perete cu tematica “ Sindicatul meu”unde tinerii au participat activ și și-au demonstrat abilitățile și competențele profesionale.

Echipa Favorită a Forumului a fost desemnată Asociația Sindicală a Inspecției Finaciare, Căpitanul Forumului, Cătălina Medvețchi, Asociația Sindicală Râșcani. Tinerii participanți au fost premiați cu cupe, diplome și suporturi cu simbolul Forumului.

Sindicaliștii au venit cu propunerea ca Forumul să fie o tradiție și să se desfășoare odata la doi ani.

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale a lucrătorului serviciului vamal

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale a lucrătorului serviciului vamal

Stimați colaboratori!
Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Serviciului Vamal, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice transmite tuturor colaboratorilor un mesaj de profundă gratitudine pentru activitatea eficientă, dedicația și efortul depus zi de zi.
Federația SINDASP va susține și în continuare colaboratorii – membri de sindicat, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților.
Felicitări, realizări prodigioase în activitate, mult succes și prosperare!

Cu aleasă considerație,
Vlad CANȚÎR
Președintele Federației SINDASP

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,, Ziua Armatei Naționale”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,, Ziua Armatei Naționale”

 

Ziua Armatei Naţionale este marcată anual la data de 3 septembrie. Este o zi cu o rezonanță specială în istoria poporului nostru. Armata Națională este acea instituție, care de 28 de ani acționează permanent în slujba poporului, fiind fidelă misiunilor încredințate de a apăra independența, suveranitatea și integritatea teritorială.

Cu prilejul Zilei profesionale, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) transmite tuturor colaboratorilor un mesaj de profundă gratitudine pentru activitatea eficientă și efortul depus zi de zi.
Vă adresez sincere felicitări și urări de sănătate, realizări în activitatea profesională, putere și capacitate pentru continuarea lucrului făcut cu competență și dăruire. Bucurie și bunăstare familiilor Dumneavoastră!

Cu aleasă considerație,

Vlad CANȚÎR
Președintele Federației SINDASP

În atenția președinților organizațiilor sindicale primare!!! Contractul colectiv de muncă – principala activitate a organizaţiei sindicale la nivel de unitate cu privire la protecția socială a membrilor de sindicat

Postat de Inna la
Categories
În atenția președinților organizațiilor sindicale primare!!! Contractul colectiv de muncă – principala activitate a organizaţiei sindicale la nivel de unitate cu privire la protecția socială a membrilor de sindicat

Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice consideră de actualitate de a Vă aminti despre includerea pe agenda organizaţiei sindicale primare a activităţilor sindicaliste cu privire la contractul colectiv de muncă.
Or, Federaţia SINDASP atrage atenţia Dvs. asupra diverselor situaţii la capitolul „contractele colective de muncă” şi anume:
– lipsa contractelor colective de muncă în multe organizaţii, instituţii, în cadrul cărora există organizaţie sindicală primară;

– contracte colective de muncă cu termen de acţiune expirat cu mult timp în urmă sau de curând;

– contracte colective de muncă cu prevederi care fac referință la acte legislative și normative abrogate;

– contracte colective de muncă cu clauze care contravin legislaţiei în vigoare;

– contracte colective de muncă fără semnăturile părților, etc.

În acest context, conducerea organizaţiei sindicale primare:

– se va documenta în privinţa motivelor şi cauzelor de neîncheiere a contractelor colective în scopul înlesnirii promovării rolului şi importanţei negocierilor colective, a contractului colectiv;

– va verifica conţinutul contractului colectiv de muncă, inclusiv în partea ce ţine de termenul de acţiune, actualizarea acestuia în conformitate cu modificările operate în legislaţia în vigoare, pentru a spori calitatea şi eficienţa lor;

– va iniţia negocieri colective: cu privire la încheierea contractului colectiv de muncă, modificarea şi/sau completarea contractului colectiv, prolongarea termenului de acţiune a acestuia, după caz.

De asemenea, este necesar de amintit că, potrivit Legii nr.188 din 21.09.2017, alin. 6) din articolul 33 ”Acţiunea contractului colectiv de muncă” din Codul muncii în redacţia ” La expirarea termenului contractului colectiv de muncă, acesta continuă să-şi producă efectele pînă la momentul încheierii unui nou contract sau pînă cînd părţile nu vor decide asupra prelungirii acestuia” este abrogat.

Așadar, în scopul punerii în valoare a scopurilor şi sarcinilor statutare şi luării de atitudine pertinentă cu privire la contractul colectiv de muncă în unitate, Federaţia SINDASP solicită acordarea atenţiei cuvenite acestui deziderat.

Urmare, printr-o responsabilitate solidară, să se contribuie la îmbunătăţirea calităţii conţinutului contractului colectiv de muncă, cît şi la creşterea gradului de acoperire cu contracte colective de muncă, per total în ramură.

În cazul în care există anumite probleme concrete cu referire la contractul colectiv de muncă, Federaţia SINDASP acordă asistenţa necesară de ordin: consultativ, explicativ, de lămurire şi îndrumare cu privire la elaborarea proiectului contractului colectiv de muncă, precum şi de informare în domeniul dialogului social la nivel de unitate.

Pentru asistență și informaţii suplimentare,
Margalina Slonovschi, tel. 022- 237105, 067433116.

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Financiarului

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Financiarului

 

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua financiarului, Federția Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) adresează sincere felicitări tuturor celor care sînt implicaţi în dezvoltarea continuă a sistemului financiar.

Orice sector al economiei înregistrează succese doar atunci cînd este administrat de oameni competenţi şi capabili. În acest context, graţie profesionalismului, sistemul financiar al Republicii Moldova a reuşit să se dezvolte rapid şi va continua munca activă pe segmental evolutiv ulterior.

Fie ca în această zi de august să aveţi parte doar de cele ce vă doriţi, iar aprecierile să nu mai contenească în a vă fi călăuză pe tot parcursul activităţii profesionale. Sănătatea, prosperarea, liniştea sufletească şi succesul să Vă însoţească mereu pentru a Vă da noi impulsuri spre o muncă calitativă şi eficientă.

 

Cu deosebită considerație,

Președinte
Vlad CANȚÎR

Campania «Salariații spun DA sindicatului» în acțiune

Postat de Inna la
Evenimente
Campania «Salariații spun DA sindicatului» în acțiune

În perioada 09 iulie – 01august 2019 s-a desfășurat Campania «Salariații spun DA sindicatului» în asociațiile sindicale Hîncești, Rezina, Briceni, Ocnița, Orhei, Șoldănești.
În cadrul întrunirilor membrii de sindicat au fost informați despre activitatea Federației SINDASP, despre propunerile Federației SINDASP cu privire la perfecționarea Legii nr.270 /2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. La momentul actual, această tematică este la ordinea zilei și de interes major pentru participanții la discuție. De asemenea, a fost abordat un subiect de maximă importanță și actualitate – privind dialogul social la nivel de unitate și în mod special despre rolul și necesitatea contractului colectiv de muncă, care este cel mai important instrument de protecție social – economică a salariaților – membri de sindicat. În același context, în atenția celor prezenți au fost aduse modificările recente la legislația în domeniul muncii în vigoare. Au fost prezentate mai multe aspecte în partea ce ține de atribuțiile liderului sindical în vederea sporirii calității serviciilor sindicale acordate, precum și buna funcționare a mecanismului decizional, de control și consultativ al organelor de conducere.
La rîndul lor, liderii de sindicat, dar și membrii de sindicat au trecut în revistă cele mai stringente probleme cu care se confruntă în activitatea pe care o desfășoară: salariile, care nici pe departe, nu exprimă volumul de lucru, răspunderea pe care o poartă, diferență în nivelul de salarizare, lipsa de cadre, insuficiență financiară pentru acoperirea Legii nr.270 etc.
În consecință, s-a solicitat stabilirea unei periodicități în organizarea unor asemenea întîlniri

, care de altfel sunt pe cît de necesare, pe atît de utile.