Arhive de categorii

80 Articole

Schimb de experiență  la colegii din Maramureș

Postat de Inna la
Evenimente

 

În perioada 11 -14 aprilie 2019 o delegație a Consiliului de Femei din cadrul Federației SINDASP a efectuat o vizită de lucru la colegii din județul Maramureș, România.

Astfel, membrele Consiliului de Femei au vizitat primăria Baia Sprie. La întâlnirea cu reprezentanții organizației sindicale din cadrul primăriei sindicalistele s-au familiarizat cu procesul de organizare a activității sindicale, inclusiv cu referire la negocieri, realizări la nivel local.

Un interes deosebit a prezentat conlucrarea organizației sindicale cu administrația primăriei în realizarea Planului Local de livrare a serviciilor integrate în Sănătate Publică – Social – Educație în  zona Baia Sprie. Planul conține  4 priorități majore ale orașului : · Sănătate publica · Domeniul social · Domeniul economic · Educație.

În decursul întrevederii cu senatoarea Parlamentului României Severica Rodica Covaciu s-a discutat despre realizările  mișcării sindicale, prioritățile și politicile de dialog social.

Pe parcursul vizitei  în județul Maramureș sindicalistele au vizitat câteva obiective turistice din împrejurimi.

Această vizită a fost o oportunitate pentru stabilirea unor relații de colaborare în domeniul organizării și execuției activităților de interes comun.

Membrii Consiliului Federației SINDASP s-au convocat în ședință ordinară

Postat de Inna la
Evenimente
Membrii Consiliului Federației SINDASP s-au convocat în ședință ordinară

 

Membrii Consiliului Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) s-au întrunit la 5 aprilie, curent, în ședință ordinară. Ordinea de zi a întrunirii a cuprins subiecte ce se referă la activitatea desfășurată în anul 2018, unele remanieri în componența Consiliului, raportul statistic privind efectivul sindical, executarea bugetului sindical, organizarea activităților programate pentru următoarea perioadă.

Vlad Canțîr, președintele Federației SINDASP, a prezentat un raport despre rezultatele obținute în anul trecut și a subliniat: ,,Anul 2018 a fost un an de acțiuni pentru asigurarea și promovarea drepturilor sociale și de muncă ale membrilor de sindicat, menținerea identității, independenței și integrității sindicale. Acest an ne-a întărit în convingerea, că mișcarea sindicală nu poate fi intimidată, dacă cugetul acesteia este concordant cu voința angajaților, membri de sindicat. Trăim o perioadă de profunde schimbări în toate planurile vieții economice și sociale și este necesar să conjugăm eforturile, iar rolul liderilor sindicali este unul primordial”.

Obiectivele realizate în anul 2018, au fost următoarele:

  • creșterea capacității de rezolvare a problemelor legate de dialogul social, protecția drepturilor în domeniul raporturilor de muncă;
  • promovarea unui șir de propuneri relevante privind salarizarea membrilor de sindicat;
  • întreprinderea unor măsuri întru apărarea drepturilor sindicale ale angajaților și liderilor de sindicat;
  • obținerea credibilității în rândurile membrilor de sindicat.

O preocupare aparte în perioada de raportare a fost monitorizarea situației evolutive în contextul reformării sistemului de salarizare în sectorul bugetar, acesta fiind un deziderat prioritar în activitate sindicaliștilor din ramură. Totodată, în scopul protecției membrilor de sindicat din ramură s-a solicitat autorităților guvernamentale întreprinderea unor măsuri de îmbunătățirea condițiilor de salarizare a funcționarilor din autoritățile publice locale și alte structuri teritoriale.

Cei prezenți au mai discutat despre instruirea activului sindical, oferirea consultațiilor juridice, organizarea campaniilor de promovarea, susținerea tinerilor specialiști, organizarea tratamentului balneosanatorial și al odihnei copiilor membri de sindicat.

În cadrul ședinței, membrii Consiliului au stabilit obiectivele pentru anul 2019, acestea fiind: organizarea și desfășurarea Congresului VI al Federației SINDASP; aprobarea conceptului unui management sindical modern, eficient, democratic și transparent; soluționarea problemelor existente în noul sistem de salarizare; sporirea activității privind negocierea și semnarea Convențiilor Colective (nivel de ramură); dezvoltarea capacităților cadrelor și a activului sindical de ramură.

Activitățile Federației SINDASP

Postat de Inna la
Evenimente
Activitățile Federației SINDASP

La 15 martie curent, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) a lansat campania de informare cu genericul ,,Salariații spun DA Sindicatului”, la care au participat membrele Consiliului de femei, membrii Biroului Executiv al Consiliului de tineret, membrii Consiliului și Comitetului Executiv ai Federației SINDASP.

Scopul campaniei ,,Salariații spun DA Sindicatului” este de a spori gradul de informare a salariaților pentru a cunoaște care sunt drepturile lor, care este rolul sindicatelor și ce suport pot să le ofere. Campania se va desfășura în perioada martie – august 2019 în toate raioanele țării. Beneficiarii vor primi materiale informative și promoționale de unde vor afla detalii despre activitatea mișcării sindicale.

Potrivit dlui Vlad Canțîr, președintele Federației SINDASP ,,Calitatea de membru de sindicat înseamnă drepturi și responsabilități. Un om informat este un om puternic. Dorim ca salariații să înțeleagă mai bine ce înseamnă să fii membru de sindicat, iar în cadrul campaniei vom promova valorile sindicaliste autentice și dialogul social”.

Totodată, s-a desfășurat etapa a II-a a concursului de creație a copiilor membri de sindicat ,,Iată așa-i copilăria”, după care au fost efectuate totalurile. Au paricipat două categorii de vârstă, 5-9 ani, 10-16 ani în cadrul a două probe ( poezie și piesă muzicală). Evaluarea performanțelor obținute de copii a fost realizată de un juriu pentru fiecare vârstă aparte. Premierea copiilor pentru locurile I a fost menționate cu un bilet de odihnă de vară, diplome și cadouri, pentru locurile II și III diplomă și cadouri. De menționat că toți copiii participanți au primit dilpome de participare și cadouri, după care au mers în excursie la Muzeul Național de Istorie.

Concomitent, s-a desfășurat ședința Consiliului de femei din cadrul Federației, unde au fost discutate chestiuni cu privire la activitatea în anul 2018 și planul de activitate pentru anul 2019. Activitățile curente preconizate de membrele Consiliului de femei au fost: organizarea seminarelor zonale pentru activul organizației de femei, studierea, generalizarea și propagarea experienței organizațiilor de femei din cadrul asociațiilor sindicale și desfășurarea conferinței de dare de seamă și alegeri a președintelui și a vicepreședintelui Consiliului de femei din cadrul Federației SINDASP.

Ulterior, s-a desfășurat ședința Biroului Executiv al Consiliului de tineret, unde tinerii sindicaliști au abordat mai multe chestiuni : perspectivele de activitate care vizează implicarea masivă a tinerilor în campania de informare; organizarea întîlnirilor cu tinerii membri de sindicat a Federației SINDASP din teritoriu, tactica și strategia de recrutare a tinerilor; pregătirea desfășurării Consiliului de tineret, alte probleme.

Participarea reprezentanților Federației SINDASP la al 13-lea Congres ordinar al Sindicatului “Hizmet-Iș” din Turcia

Postat de Inna la
Evenimente
Participarea reprezentanților Federației SINDASP la al 13-lea Congres ordinar al Sindicatului “Hizmet-Iș” din Turcia

 

În perioada 21-24 februarie 2019, Sindicatul “Hizmet-Iș” din Turcia a organizat al 13-lea Congres ordinar. În scopul reprezentării Federației SINDASP la acest Congres, au fost delegate: președintele Sindicatului Serviciului Fiscal de Stat dna Olga Borțevici și președintele asociației sindicale teritoriale UTA Gagauzia dna Tatiana Doiceva.

La Congresul a participat: Președintele General al Sindicatului Hizmet-Iș, dl Mahmut Arslan, Ministru al Familiei, Muncii și dezvoltării Sociale a Republicii Turcia, dna Zehra Emerald Selcuk, cât și adjunctul ministrului, dl Ahmet Erdem, președintele Partidului BBP, dl Mustafa Destici, vicepreședintele Sindicatului Hizmet-Iș, dl Huseyn Ozer, Primarul general al or.Ankara, deputați din Parlamentul Republicii Turcia, președinții organizațiilor sindicale regionale, reprezentanții societății civile, precum și reprezentanții confederațiilor și federațiilor sindicale din 42 de țări: Albania, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bosnia șiHerțegovina, Botswana, Burkina Faso, Algeria, Palestina, Gambia, Gana, Maroc, Irak, Iran, Kenia, Kosovo, Kuweit, Macedonia, Malavia, Moldova, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Rusia, Rwanda, Senegal, Serbia, Somali, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Iordania, Zambia, Croația.

În prima zi a fost organizată masa rotunda cu genericul: “Soluții și cele mai bune practice în apărarea drepturilor și intereselor de muncă a salariaților”. Inițial a fost prezentat un film despre succesele Sindicatului Hizmet-Iș în cei 41 de ani de activitate. La momentul actual Sindicatul Hizmet-Iș este constituit din 320000 de membrii din 81 de provincii din Republica Turcia. Sindicatu este unul din cel mai active sindicat din Turcia.

În raportu său Președintele General al Sindicatului Hizmet-Iș, care este și vicepreședintele  Consiliului executiv a Mișcării Internaționale a Sindicatului (EPSU), a subliniat că la moment este strict necesar consolidarea tuturor organizațiilor sindicale din lume, pentru promovarea mișcării sindicale la nivel global, combaterea muncii la negru, recrutarea membrilor de sindicat, etc.

Un alt aspect foarte important și actual este respectarea/promovarea drepturilor poporului palestenian în criza formată, susținerea refugiaților din țările aflate în stare de război.

Deasemenea, de către organizatorii Congresului au fost  împărtășite cele mai bune practici internaționale de dezvoltare sindicală : combaterea muncii la negru, reducerea în masă a locurilor de muncă în țările social vulnerabile, participarea sindicatelor la elaborarea politicilor de stat privind utilizarea formei de muncă, propunerea măsurilor de protecție socială a persoanelor disponibilizate de la unități etc.

Deasemenea, au fost discutate problemele femeilor în societate: legalizarea dreptului la purtarea semnelor de credință în serviciul public (paranja, turban, straile negre care le acoperă întreg corpul și fața), ocuparea de către femei a funcțiilor publice, descriminarea femeilor etc.

Important este că au fost inițiate negocieri/discuții pentru încheierea unui contract de colaborare între Sindicatul Hizmet-Iș din Republica Turcia și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Molova.

 

Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorii profesionale „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală”

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorii profesionale  „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală”

Stimați colegi!

Cu prilejul Sărbătorii profesionale „ Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală” Vă adresez,
în numele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, cele mai alese cuvinte de felicitare, sincere urări de sănătate și prosperitate tuturor angajaților din cadrul administrațiilor publice locale, precum și înaltă apreciere a activității Dumneavoastră pe tărâmul profesional, în soluționarea problemelor cetățenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităților locale.
Federația SINDASP Va asigura și în continuare protejarea drepturilor şi intereselor de muncă şi profesionale ale angajaților-membri de sindicat din cadrul APL.
Sincere felicitări, multă sănătate, succes și realizări frumoase în activitate!
Cu aleasă considerație,
Vlad CANȚÎR
Președintele Federației SINDASP

Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar în vizorul Federației SINDASP

Postat de Inna la
Categories
Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar  în vizorul Federației SINDASP

În data de 25 ianuarie curent, Federația SINDASP, la solicitatea membrilor de sindicat din categoria de salariați – juriști și responsabili de resursele umane din cadrul consiliilor raionale, a organizat o reuniune, pentru a discuta despre unele probleme de interes comun privind punerea în aplicare a legislației privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Pornind de la importanța tematicii enunțate, precum și în contextul aplicării corecte a prevederilor legii, la întrunire a participat șeful direcţiei politici salariale şi monitorizare a angajaţilor în sectorul bugetar de la Ministerul Finanțelor, la invitația Federației SINDASP.

În cadrul evenimentului, participanții la discuție au luat cunoștință din prima sursă cu anumite conotații la caracterul esențial / de bază al legii, care depind de condițiile locale.

În același context, au fost primite informații ample despre politicile instituționale de plată a salariilor în conformitate cu  Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

De asemenea, participanții au adresat o serie de întrebări și subiecte relevante cu referire la unele prevederi din legislație neclare, incomplete.

Pe finalul întrunirii, s-a decis ca în perioadă imediat următore să se efectueze o analiză responsabilă a corectitudinii aplicării legii și, după caz, să fie formulate propuneri concrete de modificare  a legislației, care ulterior vor fi expediate viitorului Parlament  al Republicii Moldova.

 

La Mulți Ani!!!

Postat de Inna la
Evenimente
La Mulți Ani!!!

În numele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din
Serviciile Publice din Republica Moldova ,
Vă adresez cu prilejul minunatelor sărbători de iarnă
Crăciunul și Anul Nou un sincer La Mulți Ani!
Vă dorim multă sănătate, împliniri și realizări
în toate, pace și belșug în case, liniște și căldură
în suflet, armonie și înțelegere în familie, bucurii
de la cei dragi și încredere într – un viitor prosper.
Crăciun Fericit și La Mulți Ani!!!

Cu respect și urări de bine,

Președintele Federației SINDASP, Vlad CANȚÎR

 

 

Ședința ordinară a Consiliului Federației SINDASP

Postat de Inna la
Evenimente
Ședința ordinară a Consiliului Federației SINDASP

Vineri, 14 decembrie curent, Consiliul Federației SINDASP a examinat în ședință ordinară rezultatele activității Consiliului în anul 2018, precum și prioritățile și obiectivele în activitatea preconizată pentru anul 2019.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost abordate următoarele chestiuni : cu privire la unele remanieri în componența Consiliului Federației SINDASP; convocarea Congresului și desfășurarea conferințelor și adunărilor de dare de seamă și alegeri; executarea hotărârilor Consiliului și Comitetului Executiv; activitatea educațională și de formare întru realizarea politicilor strategice de consolidare a Federației SINDASP în asociațiile sindicale Călărași și UTA Găgăuzia; promovarea măsurilor de dezvoltare și eficientizare a dialogului social în AS Telenești; totalurile organizării tratamentului balneosanatorial și odihna copiilor și adolescenților în anul 2018; programul de activitate al Federației pentru anul 2019, distribuirea mijloacelor financiare obținute din gestionarea patrimoniului sindical al CNSM;  aprobarea politicii de contabilitate și a bugetului sindical al Federaţiei SINDASP pentru anul 2019.
În cadrul ședinței, președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a menționat că , activitatea Federației SINDASP a fost orientată primordial spre realizarea prevederilor statutare și obiectivelor programului de activitate: reformarea și modernizarea sistemului de instruire și educație sindicală; consolidarea organizațiilor sindicale primare.
Activităţile desfăşurate şi măsurile întreprinse privind dialogul social au venit să pună în valoare obiectivele definitorii cu referinţă la domeniul protecţiei social – economice a membrilor de sindicat din ramură – salariaţi din autorităţile publice centrale şi locale, precum şi din alte organizaţii şi instituţii bugetare.
Sprijinul acordat de partenerii proiectului PSI a permis realizarea unor obiective interne: instruirea liderilor de sindicat în vederea negocierii și încheierii CCM; negocierea şi încheierea convențiilor colective la nivel de Federație și CCM în organizaţiile primare; sporirea interesului pentru activitatea sindicală; creșterea imaginii sindicatelor.
Anul 2018 a fost un an plin de evenimente însemnate în activitatea sindicală: întrunirile zonale ale președinților asociațiilor sindicale, Spartachiada Federației SINDASP, participarea cu succes a echipei noastre la Spartachiada CNSM, etc.
Ținând cont de realizările și nereușitele Federației și asociațiilor sindicale în consolidarea și dezvoltarea instituțională, e necesar să manifestăm responsabilitate deosebită în realizarea următoarelor priorități: edificarea și menținerea dialogului continuu, deschis și eficient între conducătorii instituțiilor și activul sindical; identificarea și valorificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor majore ale membrilor de sindicat; revizuirea standardelor de activitate sindicală.

 

COMUNICAT –  cu privire la demararea negocierilor colective cu Ministerul Finanțelor

Postat de Inna la
Categories
COMUNICAT –  cu privire la demararea negocierilor colective cu Ministerul Finanțelor

La 15 decembrie curent, au demarat negocierile colective în vederea prolongării Convenției colective. Astfel, a avut loc ședința Grupului de lucru bipartit, Federația SINDASP – Ministerul Finanțelor, cu privire la negocierile colective în vederea semnării unui acord de modificare și prelungire a termenului de acțiune a Convenției colective (nivel de ramură).
Or, avînd în vedere faptul că la finele anului 2018 expiră termenul de acțiune a Convenției colective între Ministerul Finanțelor și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, încheiată pe anii 2015 – 2018, precum și în scopul promovării în continuare a dialogului social între ambele părți, a fost necesară inițierea negocierilor colective, în cadrul căreia să fie discutat subiectul menționat, de imporțanță socială și în avantajul salariaţilor din aparatul ministerului, precum și din instituţiile subordonate.
În acest context, membrii Grupului de lucru bipartit, participanți la întrunire, au decis ca termenul de valabilitate a Convenției colective, încheiată pe anii 2015 – 2018, să fie prolongat pe următoarea perioadă de 4 ani, cu anumite modificări în conținutul actual al convenției.
După finalizarea discuțiilor pe marginea subiectului, Acordul urmează să fie semnat de către Ministerul Finanțelor și Federația SINDASP.