La 14 decembrie curent, în cadrul asociației sindicale Ștefan Vodă s-a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri. La conferință au participat viceprimarii primăriei Ștefan Vodă dl Moloman Sergiu și dl Iurco Veceaslav, președintele Federației, dl Vlad Canțîr și 25 de delegați, reprezentanți din 27 organizații sindicale primare.
Dl Ion Mustafenco, președintele asociației sindicale a prezentat raportul de activitate pentru perioada 2014 – 2019, și a menționat că obiectivul principal al asociației este motivarea apartenenței la sindicat și consolidarea membrilor acestora.
În cadrul conferinței au fost alese organele elective ale asociației: Biroul Executiv, Consiliul, Comisia de cenzori, președintele, vicepreședintele, trezorierul asociației și delegații la Congresul VI al Federației SINDASP.
Președinte al asociației sindicale Ștefan Vodă a fost realeas dl Ion Mustafenco și trezorier dna Tatiana Ciobanu .
Prezent la activitate, președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a îndemnat asociația sindicală să depună eforturi comune în promovarea drepturilor și intereseleor membrilor de sindicat prin dialog social constructiv și eficient.