Textul Declarației cu privire la opinia Federației în partea ce ține de Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar din perspectiva perfecționării acesteia a fost expediat în adresa parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Finanțelor.