S-a finalizat ediția 2019 a Școlii Sindicale din Moldova, proiect educațional implementat de CNSM în cooperare cu Institutul Muncii.

Participanți la această ediție au fost și reprezentanții Federației SINDASP dnii Ana Lipsiuc și Zaharia Glod, membri ai Consiliului de Tineret din cadrul Federației.

Activitățile de instruire din cadrul școlii s-au desfășurat pe parcursul a trei luni, participanții au fost instruiți de formatori sindicali în domenii precum: securitatea și sănătatea în muncă; dezvoltarea abilităților de leadership și a spiritului de echipă; aspecte legate de salarizare, impozitare, asigurări sociale și protecția juridică a salariaților; organizarea activităților de comunicare și informare; arta vorbirii; tehnici de negociere. Scopul acestei ediții a fost formarea și dezvoltarea competențelor unui lider sindical.

În baza cunoștințelor acumulate dna Ana și dl Zaharia au elaborat două proiecte sindicale care urmează să fie aplicate în activitatea asociațiilor sindicale Fălești și Cosiliului Raional Dubăsari.

Scopul proiectelor este sporirea nivelului de mobilizare, stimulare și implicare a tinerilor sindicaliști în activitățile sindicale, prin crearea Organizației de Tineret în cadrul Asociației Sindicale Fălești și diminuarea nivelului de stres profesional prin desfășurarea activităților sportive a tinerilor organizației sindicale primare a angajaților Centrului de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari prin amenajarea terenului sportiv dotat și funcțional.