Arhive de categorii

49 Articole

Întrunirea Federației SINDASP cu conducerea Ministerului Finanțelor

Postat de Inna la
Categories
Întrunirea Federației SINDASP cu conducerea Ministerului Finanțelor

La data de 17 mai, curent, Federația SINDASP a organizat o întrevedere cu Ministerul Finanțelor. La acest eveniment au participat secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Vladimir Arachelov, șeful Direcției politici salariale, Alexandru Lungu și vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc.
Conducerea Federației SINDASP, Vlad Canțîr, în debutul discuțiilor a relatat despre problemele existente în sistemul de salarizare a membrilor de sindicat din ramură. Președintele a abordat în special subiectele ce țin de nivelul nesatisfăsător al salariilor angajaților – membri de sindicat, din autoritățile publice locale, direcțiile de asistență socială din teritorii, Casa Națională de Asigurări Sociale, alte autorități și instituții publice.
În cadrul discuțiilor, sindicaliștii s-au referit la discrepanțele evidente în sistemul actual de salarizare între autoritățile publice centrale și cele locale, ierarhizarea incorectă a funcțiilor și a claselor de salarizare atât pe intern, cât și comparativ cu funcțiile din alte grupuri ocupaționale similare, neplata sporului lunar în mărime fixă.
În acest sens, președinții de asociații, membrii de sindicat consideră de actualitate modificarea claselor de salarizare în vederea majorării salariilor, care, la acest moment, nu corespund în totalitate funcției pe care o dețin, volumului de lucru, responsabilităților, etc.
La rândul său, Vladimir Arachelov, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, a remarcat faptul că în ultima perioadă s-a intervenit cu anumite majorări de salarii pentru sectorul bugetar, făcând referință la majorarea cu 5,5% a valorii de referință, plata indeminizației de 3000 lei pentru o anumită categorie de salariați, plata sporului lunar în mărime fixă stabilită pentru anul în curs în mărime de 1300 lei. Astfel indexarea a fost de 15-17% – în limita mijloacelor financiare bugetare.
În acest context, s-a dat asigurări că revendecările înaintate de Federație Ministerului de Finanțe cu privire la modificarea legislației în domeniul salarizării în sectorul bugetar vor fi examinate, și în cazul în care suplimentar există și alte propuneri acestea vor fi preluate de către minister.
Deasemenea s-a răspuns la întrebările parvenite din partea participanților la eveniment. Ce ține de plata sporului lunar, secretarul de stat a precizat că APL-urile activează în conformitate cu cadrul normativ în vigoare.
În concluzie, cei prezenți la discuții au considerat întrunirea una benefică.

Federația SINDASP a organizat un seminar de instruire a liderilor sindicali din raionul Strășeni

Postat de Inna la
Categories
Federația SINDASP a organizat un seminar de instruire a liderilor sindicali din raionul Strășeni

La data de 10 noiembrie 2022, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) de comun cu Asociația Sindicală Strășeni, au organizat un seminar de instruire pentru sindicaliștii din raion. În cadrul acestei întruniri au participat Viorel Jardan, președintele raionului Strășeni, Vlad Canțîr, președintele Federației SINDASP, Margalina Slonovschi, consilier protecție social-economică în cadrul Federației.

Tematica seminarului a fost: ,,Rolul contractului colectiv de muncă și necesitatea acestuia în calitate de instrument de protecție social-economic a membrilor de sindicat”. La lucrările seminarului au participat circa 30 de activiști, lideri sindicali, secretari ai consiliilor locale, primari, contabili, specialiști din Direcția Asistență Socială.

Reprezentanții Federației SINDASP au informat participanții despre rolul și necesitatea contractului colectiv de muncă, informații detaliate cu privire la modificările și completările operate în Codul muncii prin Legea nr.243 din 28 iulie 2022.

Vera Schirliu, președinta Asociației Sindicale Strășeni, a menționat că participanții au dat înalte aprecieri organizării unui astfel de seminar. Sindicaliștii au avut posibilitatea să adreseze întrebări, să facă schimb de experiență și să-și fortifice cunoștințele în domeniul legislației muncii.