Membrii Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) s-au întrunit astăzi, 30 octombrie, curent în ședința ordinară, online prin platforma zoom.

Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației: cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului de desen al copiilor membrilor de sindicat din cadrul Federației SINDASP, cu genericul ”Pacea în ochii copiilor”; cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli privind organizarea vizitei de lucru a reprezentanților CNS ”Cartel ALFA” cu ocazi Zilei Mondiale a Muncii Decente; cu privire la aprobarea cheltuielilor pentru participare la Spartachiada a VI-a CNSM a Federației SINDASP; cu privire la aprobarea cheltuielilor pentru organizarea mesei rotunde сu genеriсul ,,Legea nr.270 /2018 privind sistеmul unitar de salarizarе în seсtorul bugetar și intеrсoneхiunеа întrе rеsponsabilitate/profesionalism și motivarе”; cu privire la acordarea ajutorului material; diverse.

Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte ce țin de activitatea organelor sindicale din cadrul Federației SINDASP, care urmează a fi realizate în următoarea perioadă.