Daily Archives

Un Articol

Salarii mici – probleme majore în autoritățile și instituțiile publice abordate de Federația SINDASP în cadrul unei mese rotunde

Postat de Inna la
Categories
Salarii mici – probleme majore în autoritățile și instituțiile publice abordate de Federația SINDASP în cadrul unei mese rotunde

La data de 26 octombrie, curent, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a organizat o masă rotundă cu tematica: ,,Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și interconexiunea între responsabilitate / profesionalism și motivare”.
La eveniment au participat reprezentantul Ministerului Finanțelor, dl Alexandru Lungu, șeful Direcției politici salariale, președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr, consilierul superior al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) dna Ana Moldovanu, precum și președinți ai asociațiilor sindicale SINDASP.
În debutul desfășurării mesei rotunde președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a enunțat scopul organizării acestei activități, axându-se inclusiv pe subiectele care fac referință la discrepanțele în sistemul actual de salarizare între autoritățile publice centrale și cele locale, ierarhizarea incorectă a funcțiilor și a claselor de salarizare atât pe intern, cât și comparativ cu funcțiile din alte grupuri ocupaționale similare, salariul extrem de scăzut al personalului de execuție din autoritățile publice de nivelul I și multe alte probleme cu care se confruntă membrii de sindicat pe dimensiunea nivelul de salarizare.
În context, șeful Direcției politici salariale, dl Alexandru Lungu a informat participanții despre intențiile ministerului pentru anul 2024 cu privire la modificarea Legii nr.270/2018, și anume: indexarea valorii de referință pentru toată grila de salarizare; reexaminarea mărimii salariului minim stabilit pe țară și alte aspecte ale cheltuielilor de personal, măsuri care vor contribui la creșterea nivelului de salarizare pentru toate categoriile de salariați din sectorul bugetar, inclusiv din autoritățile și instituțiile publice. La momentul actual Ministerul Finanțelor finalizează analiza amplă cu privire la utilizarea mijloacelor financiare ale autorităților publice locale, inclusiv în primării pentru a examina posibilitatea de susținere a unor categorii de salariați.
Președinții asociațiilor prezenți la masa rotundă au relatat despre nemulțumirile și îngrijorările membrilor de sindicat, avându-se în vedere salariile derizorii a funcționarilor publici și a personalului auxiliar, abordarea discriminatorie față de multe alte categorii de personal din sectorul bugetar. Din cauza imperfecțiunii sistemului actual de salarizare se atestă în mod constant fluctuația de cadre, volumul mare de lucru, sarcini noi puse pe seama funcționarilor publici și altele. De asemenea s-a menționat despre neacordarea plăților unice cu caracter excepțional pentru funcționarii publici – membri de sindicat din ramură de rând cu categoriile de personal din sectorul bugetar care vor beneficia de la 1 octombrie curent de aceste plăți.
În cadrul discuțiilor s-au înaintat mai multe propuneri de îmbunătățire a cadrului legal și anume : creșterea cotei procentuale pentru plata premiilor unice și a premiilor pentru rezultatele activității de muncă, creșterea valorii de referință, luându-se în considerare revendicările Federației SINDASP adresate anterior conducerii țării.
Pe final s-a propus ca propunerile parvenite în cadrul discuțiilor să fie transmise la minister în regim urgent pentru a fi examinate. Totodată s-a recomandat instituirea la Ministerul Finanțelor a unui grup de lucru care să analizeze detaliat propunerile înaintate și soluțiile de îmbunătățire în domeniul salarizării.
Având în vedere situația critică la capitolul salarizare a membrilor de sindicat din ramură, președintele Federației SINDASP a informat despre înaintarea unei declarații în acest sens Președinției, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova.