Daily Archives

2 Articole

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei profesionale a Contabilului

Postat de Inna la
Evenimente
Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei profesionale a Contabilului

Anual la data de 4 aprilie în Republica Moldova este sărbătorită ziua profesională a contabilului.
Astăzi, este un bun prilej pentru a Vă adresa cele mai sincere felicitări și urări de sănătate și success cu ocazia zilei profesionale.
În numele Federației SINDASP, îmi exprim gratitudinea pentru activitatea Dumneavoastră, devotamentul, responsabilitatea și sârguința în activitatea de zi cu zi.
Profesia de contabil este privită ca cea care gestionează obiectiv realitatea economico-financiară. Este o profesie ce presupune mult tact, profesionalism şi abnegaţie în îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu.
Vă doresc noi realizări, mult succes în activitatea profesională, perseverenţă şi optimism. Fie ca implicarea Dumneavoastră să contribuie la dezvoltarea graduală şi calitativă a sistemului financiar din Republica Moldova, iar realizările atinse în prezent să vă impulsioneze spre un viitor luminos.


Cu aleasă considerație,
Vlad Canțîr
Președintele Federației SINDASP

Consiliul Federației SINDASP s-a convocat în ședință ordinară

Postat de Inna la
Evenimente
Consiliul Federației SINDASP s-a convocat în ședință ordinară

Membrii Consiliului Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) s-au întrunit la 1 aprilie, curent, în prima ședință ordinară. Ordinea de zi a întrunirii a cuprins următoarele subiecte: activitatea desfășurată în anul 2021; remanieri în componența Consiliului, raportul statistic privind efectivul sindical; situația privind contractele colective de muncă în asociațiile sindicale, planul de activitate a Federației pentru anul 2022; executarea bugetului sindical, raportul Comisiei de Cenzori; desemnarea delegaților Federației la Congresul IV al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM); desemnarea reprezentanților Federației în Consiliul General al CNSM și alte activități programate pentru următoarea perioadă.
Vlad Canțîr, președintele Federației SINDASP, a prezentat raportul cu privire la rezultatele obținute în anul trecut.
În cadrul ședinței, membrii Consiliului au stabilit obiectivele pentru anul 2022, acestea fiind: aprobarea conceptului unui management sindical modern, eficient, democratic și transparent; soluționarea problemelor existente în noul sistem de salarizare; organizarea şi desfăşurarea multidimensională a activităţilor de informare și comunicare; instruirea liderilor sindicali pentru formarea unor deprinderi de comunicare eficientă, însușirea unor noi tehnici și procedee de comunicare, precum și utilizarea corectă și eficientă a mijloacelor electronice de comunicare.
La ședință a fost confirmată calitatea de membru al Consiliului Federației SINDASP pentru dna Marina Teleucă, președintele asociației sindicale Sîngerei.
Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice (SINDASP) reprezintă un centru sindical național-ramural care reunește 42 asociații sindicale.