Astăzi, 10 decembrie 2021, membrii Comitetului Executiv s-au întrunit în ședință ordinară. Conform ordinii de zi au fost examinate următoarele chestiuni ce se referă la activitatea sindicală a Federației:

– cu privirе la proiectele de hotărâri ale chestiunilor ședinței Consiliului Federației SINDASP; a) cu privire la totalurile organizării tratamentului balneosanatorial; b) cu privire la planul de activitate al Federației pentru anul 2022; c) cu privire la executarea hotărârilor Consiliului și Comitetului Executiv ale Federației SINDASP; d) cu privire la aprobarea bugetului sindical pentru anul 2022

– cu privire la statele de personal;

– cu privire la aprobarea cheltuielilor aferente desfășurării ședinței Consiliului Federației SINDASP;

– cu privire la rectificarea bugetului sindical pentru finanțarea activităților statutare ale Federației SINDASP pentru anul 2021.

În cadrul ședinței, membrii Comitetului Executiv au decis modificarea datei de desfășurare a ședinței Consiliului Federației SINDASP din data de 24 decembrie pentru data de 28 decembrie 2021.