Monthly Archives

7 Articole

Asociația Sindicală Cahul și-a ales președintele

Postat de Inna la
Evenimente
Asociația Sindicală Cahul și-a ales președintele

Asociaţia Sindicală Cahul din cadrul Federației Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice (SINDASP), la 25.10.2019 a desfăşurat Conferinţa de dare de seamă şi alegeri . Preşedintele asociaţiei dna Cotorobai Maria a informat despre activitatea sindicală pe perioada 2014-2019 şi în final a menţionat despre unele probleme cu care se confruntă membrii de sindicat şi anume salariile mici la unele categorii de salariaţi , care nu corespund vieţii actuale, despre funcţiile multe şi diferse în organele APL de nivelul I şi II , condiţiile de muncă şi de risc psihoemoţional a funcţionarilor publici, migraţia profesioiniştilor peste hotare şi lipsa de cadre.
În cadrul Conferinţei s-au ales organele elective – membrii Biroului Executiv și a Consiliului Asociaţiei. Preşedinte a fost realeasă dna Cotorobai Maria, vice-preşedinte dna Vidraşco Antonina şi trezorier Bunea Nadejda. 
La Conferinţă invitaţii au fost Preşedintele Federaţiei SINDASP, dl Vlad Canţîr şi vicepreşedintele Consiliului Raional , preşedintele Comisiei consultări şi negocieri colective, dl Vlad Căşuneanu  care au îndemnat liderii de sindicat la consolidarea eforturilor comune întru promovarea drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat prin prisma dialogului social şi să fim puternici la toate provocările.

Asociația Sindicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor a semnat Contractul colectiv de muncă cu Administrația Națională a Penitenciarelor 

Postat de Inna la
Evenimente
Asociația Sindicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor a semnat Contractul colectiv de muncă cu Administrația Națională a Penitenciarelor 

Astăzi, 24 octombrie 2019,  la sediul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a fost semnat Contractul colectiv de muncă pentru anii 2020 – 2022 între Administrația Națională a Penitenciarelor şi Asociaţia Sindicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor, afiliată Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP).

 

La ședință au participat directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor, dna Liuba Jignea-Suveica, președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr și președintele Asociaţiei Sindicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor, dna Larisa Frija.

 

În cadrul întrunirii au participat în jur de 25 de persoane, președinți ai organizațiilor sindicale primare, directori de penitenciare și șefi de direcții din cadrul sistemului.

 

Negocierile în cadrul dialogului social s-au soldat cu elaborarea unui act juridic, care conţine clauze şi garanţii sociale, economice şi de muncă pentru salariaţii din cadrul sistemului administrației penitenciare, care sunt membri de sindicat.

 

Astfel, pe lângă un şir de drepturi acordate de legea specială, funcționarilor din cadrul sistemului administrației penitenciare li se acordă  drepturi mai extinse: pauza de masă cu durata de 30 de minute, care se va include în programul de muncă, ajutor material în conformitate cu prevederile art.1651 din Codul muncii, posibilitatea efectuării unor investigații medicale peste hotarele Republicii Moldova sau tratament balneosanatorial, asigurarea asistenţei juridice membrilor de sindicat, etc. Toate aceste revendicări au fost posibile unei colaborări constructive cu partenerii sociali.

 

Contractul a fost semnat de directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor, dna Liuba Jignea-Suveica, iar din partea Asociaţiei Sindicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor, a semnat dna Larisa Frija, președinte a asociației sindicale.

 

Prevederile Contractului colectiv de muncă intră în vigoare de la 1 ianuarie 2020.

Angajații Inspectoratului Național de Probațiune își repun în activitate asociația sindicală

Postat de Inna la
Evenimente
Angajații Inspectoratului Național de Probațiune își repun în activitate asociația sindicală

Salariații de la Inspectoratul Național de Probațiune au hotărât să redevină membri activi în cadrul Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) și să-și reactivize activitatea asociației sindicale de ramură. Mai mulți salariați au depus cereri pentru a deveni membri de sindicat.
În contextul unei întâlniri organizate, recent, a fost aleasă noua conducere a structurii, iar președinte al asociației sindicale a fost ales dl Petru Vîrlan. Inițial noua conducere își propune să desfășoare întruniri cu reprezentanții organizațiilor sindicale primare din toate raionale țării, pentru a cunoaște solicitările angajaților și a stabili agenda viitoarelor negocieri colective.
Președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr, a a menționat că asociația sindicală a angajaților Inspectoratului Național de Probațiune dispune deja de o experineță în materie ce ține de negocieri colective.
În urma unor schimbări care au avut loc în ultima perioadă, salariații din această ramură au ajuns la concluzia că este necesar să 
repună activitatea asociației sindicale și să inițieze noi negocieri colective.

În asociația sindicală Singerei a avut loc conferința de dare de seamă și alegeri

Postat de Inna la
Evenimente
În asociația sindicală Singerei a avut loc conferința de dare de seamă și alegeri

La 15 octombrie curent, în cadrul asociației sindicale Sîngerei s-a desfășurat Conferința de dare de seamă și alegeri. La conferință au participat conducerea raionului Sîngerei, președintele Federației, dl Vlad Canțîr și 43 de delegați, reprezentanți din 29 organizații sindicale primare.
Dl Nicolae Ropot, președintele asociației sindicale a prezentat raportul de activitatea pentru perioada 2014 – 2019 și a menționat, că obiectivul principal al asociației a fost și este motivarea apartenenței la sindicat și consolidarea membrilor acestora.
În cadrul Conferinței au fost alese organele elective ale asociației: Biroul Executiv, Consiliul, Comisia de cenzori, președintele, vicepreședintele, trezorierul asociației și delegații la Congresul VI al Federației SINDASP.
Președinte al asociației sindicale Sîngerei a fost realeas dl Nicolae Ropot și trezorier dna Marina Teleucă.
Prezent la activitate, președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr a îndemnat asociația sindicală să depună eforturi comune în promovarea drepturilor și intereseleor membrilor de sindicat prin dialog social constructiv și eficient.

Conferința de dare de seamă și alegeri în asociația sindicală Leova

Postat de Inna la
Evenimente
Conferința de dare de seamă și alegeri în asociația sindicală Leova

La 16 octombrie 2019, asociația sindicală Leova a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri. La conferință au participat președintele Federației SINDASP, dl Vlad Canțîr, președintele AS Leova, dl Mihai Timofti și lideri de sindicat ai organizațiilor sindicale primare.
Raportul cu privire la activitatea asociației sindicale pentru perioada 2014-2019 a fost prezentat de către preşedintele asociației, dl Mihai Timofti.
Obiectivele prioritare ce au stat la baza activității asociației sindicale au fost: asigurarea și promovarea drepturilor sociale și de muncă a membrilor de sindicat; consolidarea organizatorică a asociației și recrutarea noilor membri de sindicat; dezvoltarea sistemului educațional de pregătire a activului sindical.
În urma discuțiilor delegaților la conferință, activitatea Consiliului asociației sindicale Leova a fost bine apreciată.
Conform ordinii de zi aprobată, a fost aleasă noua componență a Consiliului asociației sindicale, comisia de cenzori, biroul executiv, vicepreședintele, trezorierul asociației sindicale Leova pentru următorii 5 ani de activitate, iar în funcția de președinte a asociației sindicale Leova fost reales dl Mihai Timofti.
Dl Mihai Timofti a ținut să mulțumească și să le ureze succese în activitatea sindicală președinților organizațiilor sindicale primare din instituții și a dat citire obiectivelor sindicale trasate pe viitor, astfel încât sa fie generata o stare de mai bine a angajaților din serviciile pub
lice.

Declarația Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP)

Postat de Inna la
Categories
Declarația Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP)

Textul Declarației cu privire la opinia Federației în partea ce ține de Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar din perspectiva perfecționării acesteia a fost expediat în adresa parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Finanțelor.