Home Documente adoptate
Documente adoptate PDF Imprimare Email

Hotărârile şedinţei Consiliului din 21 decembrie 2017

HOTĂRÎRE nr.2.1 - Cu privire la unele remanieri în componența consiliului Federației SINDASP

HOTĂRÎRE nr.2.1.1 - Cu privire la unele remanieri în componența Comitetului Executiv al Federatiei SINDASP

HOTĂRÎRE nr.2.2 - Cu privire la executarea hotărîrilor Consiliului și Comitetului Executiv

Nota informativă “Cu privire la executarea hotărârilor Consiliului şi Comitetului Executiv”

HOTĂRÎRE nr.2.3 - Cu privire la activitatea de informare și instruire privind dreptul social - economic și de muncă a membrilor de sindicat în asociațiile sindicale Sîngerei, Cahul, Ștefan Vodă

Nota informativă «Сu privire la activitatea de informare și instruire privind dreptul social – economic și de muncă a membrilor de sindicat în asociațiile sindicale Sîngerei, Cahul, Ștefan Vodă»

HOTĂRÎRE nr.2.4 - Cu privire la nivelul de salarizare a membrilor de sindicat din ramură

HOTĂRÎRE nr.2.5 -Cu privire la totalurile organizării tratamentului balneosanatorial al salariaților în anul 2017

Nota informativă cu privire la totalurile organizării tratamentului balneosanatorial în anul 2017

HOTĂRÎRE nr.2.6 - Cu privire la totalurile organizării odihnei copiilor și adolescenților în perioada estivală 2017

Nota informativă cu privire la totalurile organizării odihnei copiilor şi adolescenţilor în perioada estivală 2017

HOTĂRÎRE nr.2.7- Cu privire la Programul de activitate al Federației SINDASP pentru anul 2018

Programul de activitate al Federaţiei SINDASP pentru anul 2017

Programul de activitate al Federaţiei SINDASP pentru anul 2018

 

Hotărârile Consiliului din 24 martie 2017

HOTĂRÎRE nr.1.1 - Cu privire la unele remanieri în componența Consiliului și Comitetului Executiv ale Federației SINDASP

HOTĂRÎRE nr.1.2 - Cu privire la activitatea Comitetului Executiv al Federației SINDASP în anul 2016

RAPORT - Raport privind activitatea Comitetului Executiv în anul 2016 «Reușite, probleme, soluții»

HOTĂRÎRE nr.1.3 - Cu privire la raportul statistic privind efectivul sindical al Federației SINDASP pentru anul 2016

NOTĂ INFORMATIVĂ - Cu privire la raportul statistic privind efectivul sindical al Federației SINDASP pentru anul 2016

Raport statistic privind efectivul sindical pe anul 2016

Lista efectivului sindical al asociațiilor sindicale în anii 2012-2016

HOTĂRÎRE nr.1.4 - Cu privire la desemnarea delegaților Federației SINDASP la Congresul III al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

HOTĂRÎRE nr.1.5 - Cu privire la desemnarea reprezentanților Federației SINDASP în Consiliul General al CNSM

HOTĂRÎRE nr.1.6 - Cu privire la desemnarea reprezentantului Federației SINDASP în Comitetul Confederal al CNSM

HOTĂRÎRE nr.1.7 - Cu privire la desemnarea delegaților Federației SINDASP la Congresul Federației Internaționale a Angajaților din Instituțiile de Stat și Serviciile Publice cu sed. în or. Moscova

HOTĂRÎRE nr.1.8 - Cu privire la desemnarea reprezentantului Federației SINDASP în Consiliul Federației Internaționale a Angajaților din Instituțiile de stat și Serviciile Publice cu sed. în or. Moscova

HOTĂRÎRE nr.1.9 - Cu privire la desemnarea reprezentantului Federației SINDASP în Comisia de Cenzori a Federației Internaționale a Angajaților din Instituțiile de Stat și Serviciile Publice cu sed. în or. Moscova

 

Hotărârile Comitetului executiv din 17 februarie 2017

HOTĂRÎRE nr.1.1 - Cu privire la convocarea ședinței Consiliului Federației SINDASP

HOTĂRÎRE nr.1.2 - Cu privire la activitatea de consolidare și dezvoltare instituțională în asociațiile sindicale Edineț și Briceni

Notă informativă - Cu privire la activitatea de consolidare și dezvoltare instituțională în asociațiile sindicale Edineț și Briceni

HOTĂRÎRE nr.1.4 - Cu privire la organizarea Școlii de Vară pentru tinerii sindicaliști

 

Hotărîrile Consiliului Federației SINDASP din 9 decembrie 2016

HOTĂRÎRE nr.2.1 - Cu privire la unele remanieri in componenta Consiliului Federatiei SINDASP

HOTĂRÎRE nr.2.2 - Cu privire la totalurile organizarii tratamentului balneosanatorial al salariatilor in anul 2016

HOTĂRÎRE nr.2.2 - Nota informativă cu privire la totalurile organizării tratamentului balneosanatorial în ianuarie – septembrie anul 2016

HOTĂRÎRE nr.2.3 - Cu privire la totalurile organizarii odihnei copiilor si adolescentilor in perioada estivala 2016

HOTĂRÎRE nr.2.3 - Nota informativă cu privire la totalurile organizării odihnei copiilor şi adoliscenţilor în perioada estivală 2016

HOTĂRÎRE nr.2.4 - Cu privire la planul de activitate a Federatiei SINDASP pentru anul 2017

HOTĂRÎRE nr.2.4 - Programul de activitate al Federaţiei SINDASP pentru anul 2016

HOTĂRÎRE nr.2.4 - Programul de activitate al Federaţiei SINDASP pentru anul 2017

HOTĂRÎRE nr.2.5 - Cu privire la executarea hotaririlor Consiliului si Comitetului Executiv

Nota informativă “Cu privire la executarea hotărârilor Consiliului şi Comitetului Executiv”


Hotărârile Comitetului executiv din 28.10.2016

HOTĂRÎRE nr.4.1 - Cu privire la convocarea ședinței Consiliului Federației SINDASP

HOTĂRÎRE nr.4.2 - Cu privire la organizarea ședinței festive cu prilejul de 70 ani ai Federației SINDASP

HOTĂRÎRE nr.4.3 - Cu privire la activitatea asociațiilor sindicale Hîncești și Nisporeni ce ține de instruirea și informarea membrilor de sindicat

NOTĂ INFORMATIVĂ - Cu privire la activitatea asociațiilor sindicale Hîncești și Nisporeni ce ține de instruirea și informarea membrilor de sindicat


Hotărîrile Consiliului Federației SINDASP din 8 aprilie 2016

HOTĂRÎRE nr.1.1 Cu privirе la unеlе rеmaniеri in сomponеnla Consiliului Fеdеraliеi SINDASP

HOTĂRÎRE nr.1.2 Cu privirе la aсtivitatеa Comitеtului Ехесutiv al Fеdеraliеi SINDASP in anul 2015

Raportul cu privire la activitatea Comitetului Executiv al Federaţiei SINDASP în anul 2015

HOTĂRÎRE nr.1.3 Cu privirе la raportul statistiс privind еfесtivul sindiсal al Fеdеraliеi SINDASP pеntru anul 2015

NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la raportul statistic privind efectivul sindical al Federaţiei SINDASP  pentru anul 2015

RAPORTUL STATISTIC privind efectivul sindical pe anul  2015

Lista efectivului sindical al asociațiilor sindicale în anii 2012 – 2015

Lista efectivului sindical și număril delegaților asociațiilor sindicale

Lista efectivului sindical al asociațiilor sindicale în anii 2014 – 2015

HOTĂRÎRE nr.1.7 Cu privire la Spartaсhiada Fеdеraliеi SINDASP

Regulamentul Spartachiadei Federaţiei SINDASP, ediția V, care se va desfăşura în perioada 10 – 12 iunie 2016

REGULAMENTUL privind modul de activitate a Comisiei disciplinare în cadrul Spartachiadei Federației SINDASP

HOTĂRÎRE nr.1.8 Cu privire la polița dе asigurarе juridiсй a mеmbrilor dе sindiсa

ASIGURAREA ASISTENȚEI JURIDICE

 

Hotărîrile ședinței Consiliului din 11.12.2015

HOTĂRÎRE nr.2.1 Cu privire la modificarea componenței Consiliului Federaţiei SINDASP

HOTĂRÎRE nr.2.2 Cu privire la modificarea componenței Comitetului Executiv al Federaţiei SINDASP

HOTĂRÎRE nr.2.3 Cu privire la activitatea de consolidare și de dezvoltare instituțională a Federației

Nota informativă Cu privire la activitatea de consolidare și de dezvoltare instituțională a Federației

HOTĂRÎRE nr.2.4 Cu privire la totalurile organizării tratamentului balneosanatorial al salariaților în anul 2015

Nota informativă cu privire la totalurile organizării tratamentului balneosanatorial în ianuarie – septembrie anul 2015

HOTĂRÎRE nr.2.5 Cu privire la totalurile organizării odihnei copiilor și adolescenților în perioada estivală 2015

Nota informativă cu privire la totalurile organizării odihnei copiilor şi adolescenţilor în perioada estivală 2015

HOTĂRÎRE nr.2.6 Cu privire la Programul de activitate al Federației SINDASP pentru anul 2016

Programul de activitate al Federaţiei SINDASP pentru anul 2016

HOTĂRÎRE nr.2.7 Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice

Formularul nr. 1 RAPORTUL STATISTIC al organizaţiei sindicale

Formularul nr. 2 RAPORTUL STATISTIC al organizaţiei sindicale

Formularul nr. 3 RAPORTUL STATISTIC al organizaţiei sindicale

Hotărîrile ședinței Consiliului din 03.07.2015

HOTĂRÎRE nr.3/1 Cu privire la modificarea componenței Consiliului Federaţiei SINDASP

HOTĂRÎRE nr.3/2 Cu privire la Regulamentul de activitate a Comitetului Executiv al Federaţiei SINDASP

REGULAMENTUL de activitate a Comitetului Executiv al Federaţiei SINDASP

HOTĂRÎRE nr.3/3 Cu privire la Planul de acțiuni al Federației SINDASP pentru anii 2015 – 2020 în vederea realizării Strategiei Federaţiei SINDASP

PLANUL de acțiuni al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice în vederea realizării Strategiei Federației pentru anii 2015 – 2020

HOTĂRÎRE nr.3/4 Cu privire la Planul de activitate a Federației SINDASP pentru perioada mai – decembrie 2015

Planul de activitate al Federaţiei SINDASP pentru anul 2015

HOTĂRÎRE nr.3/5 Cu privire la aprobarea structurii aparatului Federației SINDASP

STRUCTURA APARATULUI FEDERAȚIEI SINDASP

HOTĂRÎRE nr.3/6 Cu privire la Spartachiada Federaţiei SINDASP

Regulamentul Spartachiadei Federaţiei SINDASP, ediția V, care se va desfăşura în perioada 11 – 13 septembrie 2015

REGULAMENTUL Cu privire la modul de activitate a Comisiei disciplinare în cadrul Spartachiadei Federației SINDASP

HOTĂRÎRE nr.3/7 Cu privire la instituirea Fondului de solidaritate al Federaţiei SINDASP

Hotărîrile ședinței Comitetului Executiv din 28.05.2015

HOTĂRÎRE nr.1/1 Cu privire la convocarea şedinţei Consiliului Federaţiei SINDASP

HOTĂRÎRE nr.1/2 Cu privire la desemnarea coordonatorilor asociațiilor sindicale

HOTĂRÎRE nr.1/3 Cu privire la excluderea chestiunii privind desfășurarea Marșului de solidaritate

Notă informativă cu privire la excluderea din ordinea de a şedinţei Comitetului Executiv din 28 mai 2015 a subiectului cu referire la participarea Federaţiei la Marşul de solidaritate consacrat Zilei Sindicalistului

Materialele Congresului V al Federației SINDASP din 24 aprilie 2015

HOTĂRÎRЕ nr.5 din 24 аpriliе 2015 Cu privirе la obiесtivеlе Stratеgiсе a lе Fеdеrațiеi SINDASP in pеrioada 2015 - 2020

STRATEGIA FEDERAȚIEI SINDICATELOR ANGAJAȚILOR DIN SERVICIILE PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA ( S I N D A S P ) 2015-2020

Hotărîre nr.6 diп 24 аpriliе 2015 Cu privirе la Statutul Fеderațiе SINDASP

STATUTUL Fеdеrațiеi SINDASP

Hotărîre nr.7 din 24 аprilie 2015 Cu privirе la Regulamеntul Сonsiliului Fеdеrației SINDASP

REGULAMENTUL Consiliului Federaţiei SINDASP

Hotărîre nr.8 diп 24 аpriliе 2015 Cu privire la Rеgulamеntul Comisiеi dе cеnzori a Fеdеrațiеi SINDASP

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Comisiei de Cenzori

Hotărîre nr.9 din 24 аprilie 2015 Cu privirе la alеgеrеa prеșеdintеlui Fеdеrațiеi SINDASP

Hotărîre nr.10 din 24 аpriliе 2015 Cu privirе la alеgеrеa Consiliului Fеdеrațiеi SINDASP

Hotărîre nr.11 din 24 аpriliе 2015 Cu privirе la alеgеrеa Comitеtului Еxесutiv al Fеdеrației SINDASP

Hotărîre nr.12 din 24 аpriliе 2015 Cu privirе la alеgerеa Comisiеi dе Сenzori a Fеdеrațiеi SINDASP

Hotărîre nr.13 din 24 аpriliе 2015 Сu privirе la dеsеmnarеa reprezentantului Fedеrațiеi SINDASP în Сomitetul Confеdеral al CNSM

Hotărîre nr.14 din 24 аpriliе 2015 Cu privirе la dеsеmnarеa reprezentanților Fеdеrațiеi SINDASP în Consiliul Gеnеral al CNSМ

Hotărîre nr.15 din 24 аpriliе 2015 Сu privirе la dеsеmnarea reprezеntantului Fеderațiеi SINDASP în organеlе dе сonducеrе alе uniunilor sindiсalе intеrnalionalе la сarе Fеdеrația еstе afiliată

Hotaririle sedintei Consiliului din 19.12.2014

Hotărîre nr.2.1, Cu privire la totalurile organizării tratamentului balneosanatorial al salariaților în anul 2014

Hotărîre nr.2.1, Nota informativă cu privire la totalurile organizării tratamentului balneosanatorial în anul 2014

Hotărîre nr.2.2, Cu privire la totalurile organizării odihnei şi intremării sănătăţii copiilor și adolescenţilor în sezonul estival 2014

Hotărîre nr.2.2, Nota informativă cu privire la totalurile organizării odihnei și intremării sănătății copiilor și adoliscenților în sezonul estival 2014

Hotărîre nr.2.2, Anexă

Hotărîre nr.2.3, Cu privire la Programul de activitate al Federaţiei SINDASP pentru lunile ianuarie – aprilie ale anului 2015

Hotărîre nr.2.3, Programul de activitate al Federaţiei SINDASP pentru lunile ianuarie - aprilie ale anului 2015

Hotărîre nr.2.5, Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare obținute din gestionarea patrimoniului sindical

Hotărîre nr.2.5, Informația cu privire la distribuirea mijloacelor financiare obținute din gestionarea patrimoniului sindical în anii 2012-2013

Hotărîre nr.2.6, Cu privire la modificarea p.2.7 al regulamentului privind acordarea ajutorului material membrilor de sindicat

Hotărîre nr.2.7, Cu privire la executarea hotărîrii Consiliului Federației SINDASP nr.2/3 din 20.12.2013 «Cu privire la adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri»

Hotărîre nr.2.7, Nota informativă cu privire la executarea hotărîrii  Consiliului Federației SINDASP nr.2/3 din 20.12.2013 « Cu privire la adunările și conferințile de dare de seamă și alegeri»

Hotărîre nr.2.8, Cu privire la ordinea de zi a ședinței Congresului V al Federației SINDASP

Hotărîre nr.2.8, ORDINEA DE ZI A CONGRESULUI V AL FEDERAȚIEI SINDASP


Hotărîrile ședinței Consiliului din 28.03.2014

Hotărîre nr.1.1, cu privire la unele remanieri în componenţa Consiliului Federaţiei SINDASP

Hotărîre nr.1.2, cu privire la activitatea Comitetulu Executiv al Federaţiei SINDASP în anul 2013

Raport, cu privire la activitatea Comitetului Executiv al Federației SINDASP în anul 2013

Hotărîre nr.1.4, cu privire la raportul Comisiei de Cenzori a Federației SINDASP

Nota informativă, privind controlul activităţii financiare a Federaţiei SINDASP şi a unor asociaţii Sindicale pentru anul 2013

Hotărîre nr.1.5, cu privire la raportul statistic privind efectivul sindical al Federaţiei SINDASP pentru anul 2013

Nota informativă, cu privire la raportul statistic privind  efectivul sindical al  Federaţiei SINDASP pentru anul 2013

Lista efectivului sindical al asociațiilor sindicale pentru anii 2012 – 2013

Hotărîre nr.1.6, cu privire la  convocarea Congresului V al Federaţiei SINDASP

 

Horărîrile ședinței Consiliului din 20.12.2013

Hotărîre nr. 2.1, cu privire la modificarea componenţei Consiliului Federaţiei SINDASP

Hotărîre nr. 2.2, cu privire la executarea hotărîrilor Consiliului şi Comitetului Executiv de către asociaţiile sindicale

Anexa nr. 1, Nota informativă “Cu privire la executarea hotărîrilor Consiliului şi Comitetului Executiv de către asociaţiile sindicale”

Hotărîre nr. 2.3, cu privire la adunările şi conferinţele de dare de seamă şi alegeri

Hotărîre nr. 2.4, cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Statutului Federaţiei SINDASP în redacţie nouă

Hotărîre nr. 2.5, cu privire la Programul de activitate al Federaţiei SINDASP pe anul 2014

Programul de activitate al Federaţiei SINDASP pentru anul 2014

Hotărîre nr. 2.6, cu privire la totalurile organizării tratamentului balneosanatorial al salariaţilor în perioada anului 2013

Anexa nr. 1, Notă informativă privind totalurile organizării tratamentului balneosanatorial al salariaţilor în anul 2013 din cadrul Federaţiei SINDASP

Anexa nr. 2, Repartizarea biletelor de tratament pentru anul 2013 in cadrul Federatiei SINDASP

Hotărîre nr. 2.7, cu privire la totalurile organizării odihnei şi intremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2013

Anexa nr. 1, Repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat în scopul organizării întremării sănătăţii  copiilor şi adolescenţilor in sezonul estival 2013 în cadrul Federaţiei SINDASP

Anexa nr. 3, Darea de seama privind valorificarea biletelor primite de la Confederaţia aţională a Sindicatelor din Moldova în anul 2013 Federaţia SINDASP

Hotărîre nr. 2.8, cu privire la implementarea Certificatului Standard al Federaţiei SINDASP


Hotărîrile şedinţei Comitetului Executiv din 15.11.13

Hotărîre nr.6/1 cu privire la convocarea ședinței Consiliului Federației SINDASP


Hotărîrile şedinţei Comitetului Executiv din 27.09.13

Hotărîre cu privire la activitatea educaţională şi nota informativă

Hotărîre cu privire la dotarea tehnică şi graficul dotării tehnice a sediilor

Hotărîre cu privire la totalurile odihnei şi intremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2013 şi Anexele nr. 1, 2, 3, 4

Anexe: Anexa 1Anexa 2Anexa 3Anexa 4

Hotărîre cu privire la iniţiativa de modificare a Legii 48 din 22.03.12. privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici

 

Materialele şedinţei Consiliului din 29 martie 2013

Hotarirea Consiliului nr. 1.1

Hotarirea Consiliului nr. 1.2

Hotarirea Consiliului nr. 1.3

Hotarirea Consiliului nr. 1.4

Hotarirea Consiliului nr. 1.5

Hotarirea Consiliului nr. 1.6

Hotarirea Consiliului nr. 1.7

Hotarirea Consiliului nr. 1.8

Hotarirea Consiliului nr. 1.9

Hotarirea Consiliului nr. 1.10An.1 la Hot. 1.10 Consiliu Execut buget 2012

Hotarirea Consiliului nr. 1.11

Hotarirea Consiliului nr. 1.12Informatie tabel la Hotarirea nr. 1.12

 

Materialele Consiliului din 21 decembrie 2012

Raportul de activitate pe anul 2012

Hotărîre cu privire privire la modificarea componenței Consiliului Federației SINDASP

Hotărîre cu privire la activitatea Comitetului Executiv al Federației SINDASP

Hotărîre cu privire la totalurile organizării tratamentului balneosanatorial al salriaților în perioada anului 2012

Hotărîre cu privire la totalurile organizării odihnei și intremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2012

Hotărîre cu privire la informația Comisiei de Cenzori

Hotărîre cu privire la Programul de Activitate al Federației SINDASP pe anul 2013

Programul de activitate al Federaţiei SINDASP pentru anul 2013

 

Materialale Consiliului din 6 aprilie 2012

Hotărîre cu privire la mersul îndeplinirii convențiilor colective

Hotărîre cu privire la raportul statistic privind efectivul sindical al Federației SINDASP pentru anul 2011

Raportul statistic

Indici privind organele sindicale elective

Datale privind organizațiile sindicale primare și teritoriale

Hotărîre cu privire la structura aparatului Federației SINDASP

Structura aparatului SINDASP (organigrama)

Hotărîre cu privire la Politica Financiară a Federației SINDASP

Hotărîre cu privire la Programul de activitate al Federației SINDASP pentru anul 2012

Hotărîre cu privire la Regulamentul Consiliului Federației SINDASP

Hotărîrre cu privire la Regulamentul Comitetului Executiv al Federației SINDASP

 

Materialele Congresului Extraordinar al Federației SINDASP din 20 ianuarie 2012

Congresul Extraordinar al Federaţiei SINDASP din 20.01.2012

Nota informativă “Cu privire la executarea hotărârilor Consiliului şi Comitetului Executiv ”