Home Structura
Structura PDF Imprimare Email

   ORGANELE DE CONDUCERE ALE FEDERATIEI.

   Congresul - este organul suprem de conducere al Federatiei. Se convoaca in sedinte ordinare o data la 5 ani, in sedinte extraordinare - ori de cite ori este necesar.

   Consiliul - este organul colegial, care dirijeaza intreaga activitate a Federatiei in intervalul dintre congrese. Este reprezentat de toate asociatiile sindicale ale Federatiei proportional numarului de membri - un reprezentant de la o mie de membri de sindicat. 

   Comitetul Executiv - este organul care decide in problemele curente, coordoneaza activitatea Federatiei, realizeaza hotarirele adoptate de Congres si Consiliu. Este ales din 11 membri.

   Organul de control al Federatiei 

   Comisia de Cenzori - se alege de catre Congres in scopul supravegherii si controlului activitatii economico-financiare a organelor sindicale pe o perioada de 5 ani.

 

Evenimente

7 iunie 2017 - Congresul III al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova