Home Despre SINDASP
Despre SINDASP PDF Imprimare Email

Ce este Federația SINDASP, ce scop are şi ce promovează această Federație?

Federația SINDASP a fost fondată la data de 06 decembrie 1946. Federația reprezintă un centru sindical național ramural care reunește 41 asociații sindicale, numărul membrilor de sindicat constituie - 30350 întruniți în 1327 organizații sindicale primare.

Organele de conducere:

 • Consiliul – 50 membri;
 • Comitetul executiv – 11 membri.

Aparatul Federației (8 persoane):

 • Președintele;
 • Contabil-șef;
 • Consilier în problemele de organizare şi educație sindicală;
 • Consilier în problemele de drept;
 • Consilier în probleme de protecție social-economică;
 • Consilier în probleme internaționale și relații cu publicul;
 • Secretar;
 • Șofer.

Federația SINDASP - promovează principiile fundamentale ale mișcării sindicale: unitate în acțiuni, solidaritate, democrație.

Federația SINDASP - are drept scop asigurarea şi consolidarea acțiunilor organizațiilor membre în vederea protejării drepturilor sindicale ale acestora.

Federația SINDASP - este parte a sistemului de parteneriat în sfera muncii în raporturile stabilite între Federație şi autoritățile publice respective, de asemenea, negociază şi semnează convenții colective.

Federația SINDASP - este membră a organizațiilor sindicale internaționale:

 • Internaționala Angajaților din Serviciile Publice (PSI);
 • Federația Internațională a Angajaților din Instituțiile de Stat şi Serviciile Publice a statelor-membre ale  CSI;

Federația SINDASP - a încheiat acorduri de colaborare cu:

Sindicatul Angajaților Instituțiilor de Stat, Serviciilor Publice si Bancare din Letonia;

Sindicatul Angajaților Instituțiilor de Stat din Belorusia;

Serviciile pe care le oferă Federația:

 • Asigură membrilor de sindicat asistență si consultație juridică in domeniile cu referire la muncă,  condițiile de lucru,  protecție socială,  concediul de odihnă anual  și cel medical;
 • Elaborează, negociază și semnează Convenția colectiva nivel ramural;
 • Exercită controlul obștesc asupra respectării legislației muncii;
 • În cazul încălcării drepturilor și libertăților sindicale, economice, sociale ale membrilor de sindicat,  recurge la diverse forme de influență sindicală;
 • Organizează spartachiade, alte activități sportive şi culturale;
 • Participă la organizarea tratamentului balneo-sanatorial al salariaților.