Home Noutăţi Dialog Social DECLARAŢIA comună a Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice – SINDASP şi a instituţiilor de asistenţă socială din Republica Moldova
DECLARAŢIA comună a Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice – SINDASP şi a instituţiilor de asistenţă socială din Republica Moldova PDF Imprimare Email
Joi, 28 Decembrie 2017

Noi, participanţii la şedinţa comună a Federaţiei SINDASP, conducerii direcţiilor de asistenţă socială din teritorii şi a liderilor de sindicat din instituţiile respective, ne exprimăm categoric nemulţumirile cu privire condiţiile de muncă indecente şi la sistemul de salarizare totalmente  insuficient din acest domeniu. Această stare de lucruri a fost expusă în cadrul reuniunii din data de 14 decembrie curent, la iniţiativa salariaţilor – membri de sindicat din structurile teritoriale.

Informaţiile prezentate de către conducătorii instituţiilor şi preşedinţii organizaţiilor sindicale au exprimat caracterul discordant între nivelul de remunerare a muncii şi condiţiile de muncă mult prea drastice şi cu volum de lucru peste măsură de mare.

Or, la momentul actual, salariile sunt  de 2000 - 3000 lei pe lună.

Cu toate acestea, funcţionarii din cadrul instituţiilor: asistenţi şi lucrători sociali, asistenţi personali, familiali, parentali profesionişti etc., în exercitarea  sarcinilor şi obligaţiilor de serviciu, depun o muncă colosală în vederea acordării asistenţei şi serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, cu dizabilităţi, de protecţie şi sprijin a familiilor şi copiilor, rămaşi fără îngrijire părintească, alte dificultăţi şi situaţii de risc, de prevenire a abandonului copiilor, de identificare, în caz de necesitate, a familiilor şi plasamentelor familiale. Diversitatea şi multitudinea de servicii solicitate de beneficiari necesită profesionalism, cunoştinţe şi pregătire profundă în aplicarea în practică a politicilor de asistenţă socială. De asemenea, categoria respectivă de funcţionari activează în împrejurări extremale, în mare parte, fără zile de odihnă şi fără o reglementare strictă a zilei de muncă, în multe cazuri, chiar şi fără concedii.

În acelaşi timp, resursele financiare pentru susţinerea serviciilor de asistenţă şi protecţie socială, precum şi unităţile de personal sunt insuficiente, acestea nefiind corelate în deplină măsură cu numărul mare de beneficiari şi necesităţile reale ale acestora.

Mai mult ca atât, autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de anumite normative şi indicatori care să înlesnească  activitatea personalului din sistemul de asistenţă socială, reglementări clare cu privire la cheltuielile destinate beneficiarilor.

Din aceste considerente, sub aspectul schimbării cardinale a „opticii” cu privire la activitatea direcţiilor de asistenţă socială şi îmbunătăţirii condiţiilor şi retribuţiei muncii salariaţilor, Federaţia SINDASP solicită de la autorităţile publice centrale şi locale, identificarea, într-un termen cât mai operativ posibil, a unor soluţii raţionale şi modalităţi de rezolvare a dificultăţilor şi problemelor  existente în sistem, în mod special de majorare a salariilor angajaţilor.

 

În numele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice

şi a tuturor participanţilor la eveniment

Vlad CANŢÎR, preşedinte al Federaţiei SINDASP