Home Noutăţi Dialog Social Comitetul Executiv al Federaţiei SINDASP s-a întrunit în şedinţă ordinară
Comitetul Executiv al Federaţiei SINDASP s-a întrunit în şedinţă ordinară PDF Imprimare Email
Luni, 27 Noiembrie 2017

Vineri, 24 noiembrie curent, Comitetul Executiv al Federaţiei SINDASP s-a întrunit în şedinţă, pentru a discuta chestiuni cu privire la convocarea şedinţei Consiliului Federaţiei SINDASP, cu privire la activitatea de recrutare a asociaţiilor sindicale Făleşti şi Bălţi. Comitetul Executiv a decis convocarea şedinţei Consiliului Federaţiei SINDASP la data de 21 decembrie 2017, ora 1000, în incinta Institutului Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Activitatea de creştere a numărului membrilor de sindicat este unul din obiectivele principale în asociaţiile sindicale Făleşti şi Bălţi.

Implimentarea prevederilor Strategiei Federaţiei SINDASP pentru anii 2015 – 2020 le-a permis organelor elective ale asociaţiilor sindicale promovarea consecventă şi civilizată a normelor fundamentale ale vieţii sindicale: democraţia, independenţa, solidaritatea, libertatea. Procesul de recrutare în asociaţiile sindicale Făleşti şi Bălţi este organizată conform planurilor de activitate ale consiliilor şi birourilor executive ale acestora. Sarcinile şi perspectivele procesului de creştere a membrilor de sindicat au fost discutate la şedinţele organelor elective, la întrunirile cu activul şi liderii sindicali. Pe parcursul ultimilor 3 ani asociaţiile sindicale au întreprins măsuri concrete în vederea recrutării membrilor de sindicat, consolidării şi creării noilor organizaţii sindicale. Potrivit datelor statistice, se constată o creştere a numărului membrilor de sindicat în asociaţia sindicală Bălţi, nu a avut tendinţe de micşorare nici numărul membrilor de sindicat în asociaţia sindicală Făleşti. Recrutarea membrilor noi nu se realizează din birou, ea se execută de către grupurile de activişti sindicali care au fost aprobate la şedinţele birourilor executive. Luând în consideraţie că comunicarea este o tactică crucială în activitatea de recrutare, pentru aceste grupuri de recrutori au fost organizate seminare, care au permis ca principiul de consultare a membrilor de sindicat să devină o realitate în activitatea sindicală. La şedinţa Biroului Executiv al AS Făleşti a fost elaborată şi aprobată Strategia asociaţiei cu privire la activitatea de recrutare şi stabilit un set de obiective adevărate privind consolidarea şi dezvoltarea instituţională a asociaţiei. Membrii de sindicat sunt permanent informaţi despre activitatea Federaţiei SINDASP şi asociaţiilor sindicale Făleşti şi Bălţi, materialele şedinţelor organelor elective ale acestora se plasează pe panourile informative. Activitatea de zi cu zi a permis asociaţiilor sindicale de a extinde legătura atât cu organizaţiile sindicale primare cât şi cu membrii de sindicat: - reorganizarea activităţii sindicale spre principalul subiect al mişcării sindicale – membru de sindicat; - implimentarea managementului sindical eficient, modern, democratic şi transparent în toate domeniile de activitate sindicală; - reprezentarea efectivă şi eficientă a intereselor membrilor de sindicat în relaţiile cu autorităţile locale; - voinţa şi responsabilitatea crescută a liderilor sindicali; - dezvoltarea la toate nivelurile, pe bază reciproc avantajoasă şi echitabilă, a parteneriatului social eficient.

Ţinând cont de realizările asociaţiilor sindicale în activitatea de recrutare, e necesar de menţionat aportul preşedinţilor şi activului organizaţiilor sindicale primare a angajaţilor Asistenţei Sociale şi Protecţiei Familiei, Consiliului Raional, Primăriilor Făleşti, Scumpia, Călineşti, Risipeni (Asociaţia Sindicală Făleşti), Primăriei Bălţi, Internatului Psihoneurologic, Biroului Vamal Bălţi, Asociaţiei Pieţelor, Asistenţei Sociale şi Protecţiei Familiei (Asociaţia Sindicală Bălţi). În scopul asigurării condiţiilor materiale necesare pentru executarea eficientă a atribuţiilor, atragerea şi menţinerea tinerilor specialişti în serviciile publice, membrii de sindicat solicită împlicarea mai intensivă a organelor elective ale Federaţiei în creşterea salariilor, organizarea perfecţionării funcţionarilor publici, rezolvarea problemei creditelor bancare cu condiţii favorabile, pentru procurarea apartamentelor. Cu toate acestea, în marea majoritate a organizaţiilor sindicale primare este asigurată consecvenţa în promovarea politicilor Federaţiei, în special a politicii de protecţie social - economică a membrilor de sindicat şi menţinerea dialogului continuu, deschis şi eficient cu conducătorii instituţiilor.