Home Noutăţi Dialog Social Măsuri de protejare a drepturilor și intereselor membrilor de sindicat din ramură
Măsuri de protejare a drepturilor și intereselor membrilor de sindicat din ramură PDF Imprimare Email
Marţi, 27 Iunie 2017

În contextul reformelor  inițiate de Guvernul Republicii Moldova  vizînd reformarea unor autorități ale administrației publice centrale,  Federația SINDASP a expediat, la 23 iunie curent,  o adresare către Prim-ministrul  Pavel  FILIP,  având următorul conținut:

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, având drept temei întâlnirile efectuate în organizațiile sindicale din ţară – autorități ale administraţiei publice centrale şi locale, Vă informează despre neliniștea şi îngrijorarea deosebit de mare care persistă în rândurile membrilor de sindicat - salariați din ramură, în legătură cu reforma administrațiilor publice. Or, aceasta presupune, inclusiv, optimizări de personal: modificări în  statele de personal, lichidări de funcţii publice, transferări într-o altă funcţie fără statut de funcţionar public, concedieri, etc.  În consecință, unii lucrători, printre care se vor regăsi funcţionari publici, alte categorii de salariaţi, vor fi afectaţi.

În această ordine de idei, este necesar de menţionat faptul că, din practicile administrative anterioare, obiectivele propuse şi promovate de autorități, uneori au declanșat probleme de fond, în special, în partea ce ţine de nerespectarea legislaţiei în vigoare.

 

Din considerentele enunțate, Federaţia SINDASP consideră deosebit de important, identificarea unor strategii speciale, precum şi oportunităţi instituționale şi umane de reîncadrare în câmpul muncii a lucrătorilor concediați.

Astfel, în scopul apărării drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat – salariaţi din autorităţile publice şi preîntâmpinării unor litigii individuale de muncă / conflicte colective de muncă, Federaţia SINDASP solicită insistent supravegherea proceselor de reformare a administrației publice,  în vederea respectării întocmai a  legislației muncii,  Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi alte acte normative, ce conţin norme ale dreptului muncii, cu implicațiile şi intervenţiile de rigoare, în caz de necesitate.

Preşedintele Federaţiei SINDASP,

Vlad CANŢÎR