Home Noutăţi Dialog Social Un seminar util
Un seminar util PDF Imprimare Email
Joi, 22 Iunie 2017

La 20 iunie curent,  în sala pentru ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat un seminar pentru președinții organizațiilor sindicale primare din cadrul Asociației Sindicale Teritoriale Sîngerei a angajaților din serviciul public. În discuție au fost puse chestiuni ce ţin de ultimele modificări la Codul Muncii, precum  şi importanta şi rolul Contractului colectiv de muncă.

Informații utile, vis-a-vis de problemele incluse în ordinea de zi a seminarului, au prezentat doamnele Maria Cernavca – consilier în probleme juridice şi Margalina Slonovschi – consilier în probleme de protecție social-economică în  Federația SINDASP.

Fiind prezent la această activitate, domnul Vasili Marandiuc, preşedintele raionului Sîngerei  a vorbit, în luarea sa de cuvânt, despre rolul liderilor sindicali din teritoriu la elaborarea contractului colectiv de muncă în conformitate cu legislația în vigoare, participarea la  negocierile constructive cu conducătorii colectivelor de muncă şi aplicarea în practică a prevederilor acestui act juridic important, subliniind stringenta necesitate a conlucrării sindicaliștilor cu edilii locali pentru onorarea de către angajați şi angajatori a obligațiunilor de serviciu.

La seminar a fost prezent, de asemenea, Vlad Canţîr – președintele Federației  Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP). În alocuțiunea rostită în faţa liderilor sindicali, președintele SINDASP  a trecut în revistă starea de lucruri în mișcarea sindicalistă din republică, accentuând că imperativul sindicaliștilor este consolidarea acestora  în promovarea valorilor general – umane, în apărarea drepturilor şi libertăților membrilor de sindicat.

Participanții la seminar, Viorel Onceanu – președintele Comitetului sindical din cadrul Aparatului președintelui raionului, Viteslav Stanciuc – auditor la Consiliul raional, Angela Mihaliuc – șefa Serviciului Resurse Umane, au adresat mai multe întrebări experților de la Chișinău, la care au primit răspunsuri prompte.

În a doua jumătate a zilei, preşedintele Federaţiei SINDASP, cît şi angajații  din cadrul aparatului Federației, însoţiţi de Nelea Secrieru, şef-adjunct al Direcţiei asistenţă socială şi protecție a familiei, au avut o întâlnire cu membrii colectivului Centrului de Plasament temporar pentru persoane în etate şi nevoi speciale „Agapie” din or. Sîngerei, precum și  cu domnii  Anatol Hajevschi şi Mihai Pleşca – primari ai comunelor Grigorăuca şi Prepeliţa.

Preşedintele Federaţiei SINDASP a informat edilii despre termenii repartizării biletelor la taberele de odihnă pentru copii, cît şi despre modalitatea organizării Spartachiadei Federației SINDASP din anul curent.

 

Nicolae Ropot

Președintele AST Sîngerei

a angajaților din serviciul public