Home Noutăţi Dialog Social Comunicat informativ – consultativ
Comunicat informativ – consultativ PDF Imprimare Email
Vineri, 31 Martie 2017

Stimaţi preşedinţi ai organizaţiilor sindicale primare din  cadrul  autorităţilor  publice  centrale  şi locale,

Federaţia SINDASP, în scopul dezvoltării nivelului de informare şi  cunoaştere a legislaţiei în vigoare, Vă face cunoscute  unele prevederi ale Hotărârii Guvernului nr 145 din 15.03.2017 cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012.

Aşadar, din 1 ianuarie 2017 sporul semestrial, plătit funcţionarilor publici pentru performanţa colectivă, a fost înlocuit cu sporul lunar pentru intensitatea muncii.

Astfel, potrivit actului normativ adoptat, sporul lunar pentru intensitatea muncii se stabileşte de către conducătorul subdiviziunii / autorităţii publice diferenţiat pentru fiecare funcţionar public, în funcţie de aportul fiecăruia la obţinerea rezultatelor.

Urmare, pentru a fi respectate fără echivoc echitatea socială, buna - credinţă şi corectitudinea la distribuirea volumului mijloacelor financiare alocate, precum şi zădărnicirea luării de către conducător a unor decizii unilaterale în partea ce ţine de stabilirea mărimii concrete a sporului respectiv, Federaţia SINDASP vine cu îndemnul şi solicită implicarea nemijlocită a Dumneavoastră în acest proces.

În aşa mod, urmează să  puneţi în valoare dreptul, acordat sindicatelor, de a participa la administrarea unităţii cu privire la solicitarea opiniei reprezentanţilor salariaţilor în problemele ce ţin de drepturile şi interesele colectivului de muncă, cât şi la colaborarea cu angajatorul / conducătorul pe anumite dimensiuni, inclusiv la încheierea contractului colectiv de muncă.

 

Despre alte prevederi ce se conţin în Hotărârea Guvernului nr.145 din 15.03.2017,

în caz de necesitate,  la nr. tel. 022 – 237105, 067433116,

Margalina Slonovschi, consilier SINDASP