Home Noutăţi Dialog Social Recentă completare în legislaţie
Recentă completare în legislaţie PDF Imprimare Email
Joi, 30 Martie 2017

Federaţia SINDASP comunică despre publicarea, în Monitorul Oficial nr. 78 – 84, art. 203, a Hotărârii Guvernului  nr. 135 din 09.03.2017 cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii  Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 .

Este necesar de menţionat, că în decembrie 2016 a fost modificată Legea  nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, potrivit căreia categoriei de salariaţi “asistenți sociali din cadrul serviciilor de asistență socială comunitară” i s-a atribuit indicele de prioritate intersectorială - 1,20, ceea ce permite, în consecinţă,  majorarea salariilor cu 20 la sută.  Modificarea în cauză  a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Urmare, în scopul stabilirii bazei legale privind plata retroactivă a salariilor majorate pentru asistenţii sociali comunitari, Anexa nr. 3 l Hotărârea  Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului  din unităţile bugetare fost completată cu un punct suplimentar avînd următorul conţinut:„ 21. Începând cu 1 ianuarie 2017, salariile de funcție ale asistenților sociali din cadrul Serviciului de asistență socială comunitară se stabilesc cu aplicarea indicelui de prioritate intersectorială  1,20”.

În acest context, Federaţia SINDASP solicită preşedinţilor organizaţiilor sindicale din cadrul Direcţiilor de asistenţă socială să informeze membrii de sindicat din categoria respectivă de salariaţi despre îmbunătăţirea condiţiilor de salarizare  şi să urmărească  îndeplinirea legislaţiei în vigoare.

De asemenea, Hotărârea Guvernului  nominalizată prevede şi alte modificări.

 

Informaţii suplimentare – la nr. tel. 022 – 237105, 067433116,

Margalina Slonovschi, consilier Federaţia SINDASP