Home Noutăţi Dialog Social Consiliul Federației SINDASP a examinat în ședință rezultatele activității pe 2016 și prioritățile pentru anul curent
Consiliul Federației SINDASP a examinat în ședință rezultatele activității pe 2016 și prioritățile pentru anul curent PDF Imprimare Email
Luni, 27 Martie 2017

Vineri, 24 martie 2017, Consiliul Federației SINDASP  a examinat în ședință rezultatele activității Comitetului Executiv în anul 2016,  precum și  prioritățile în activitatea preconizată pentru 2017.

În  raportul prezentat în cadrul ședinței,  președintele Federației SINDASP  Vlad CANȚÎR a menționat: „Activitatea Comitetului Executiv a fost orientată primordial spre realizarea prevederilor  statutare și obiectivelor Programului de activitate: reformarea și modernizarea sistemului de instruire și educație sindicală; consolidarea  organizațiilor  sindicale primare.

GALERIE FOTO...

Activităţile desfăşurate şi măsurile întreprinse privind  dialogul social au venit să pună în valoare obiectivele definitorii cu referinţă la  domeniul protecţiei social - economice a membrilor de sindicat din ramură – salariaţi din autorităţile publice centrale şi locale, precum şi din alte organizaţii şi instituţii bugetare, cât şi salariaţi din câteva unităţi cu autonomie financiară din sectorul real.

Sprijinul acordat de partenerii proiectului  PSI şi FNV Mondiaal a permis realizarea unor obiective interne: Instruirea liderilor de sindicat în vederea negocierii  și încheierii CCM;  Negocierea şi încheierea convențiilor colective la nivel de Federație și CCM în  organizaţiile primare; Sporirea interesului pentru activitatea sindicală; Creșterea imaginii sindicatelor. În anul 2016 în cadrul proiectului  s-au desfășurat 2 forumuri: «Parteneriatul sindical la nivel local» (28 – 29 iulie 2016  și 24 – 25 octombrie 2016).

În  2016 s-au desfășurat  seminare pe tema «Dialogul social la nivel de unitate»  (aprilie și mai)  pentru 65 preşedinţi ai organizaţiilor sindicale primare din AST Ungheni și Cimișlia, pentru membrele Consiliului de Femei - seminarul «Importanța și locul comunicării în activitatea profesională». Trezorierii, vicepreședinții asociațiilor sindicale, membrele Consiliului de Femei au participat la  seminarul «Rolul Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice în apărarea drepturilor  membrilor de sindicat»   (martie și septembrie), președinții organizațiilor sindicale au participat la seminarele «Managementul sindical»  și  «Drepturile sindicale»,  desfășurate  în incinta  Institutul Muncii ( aprilie și  mai). La  nivel de asociații sindicale, au fost organizate activități educaționale cu diverse tematici la care au participat  circa 200  de  activiști sindicali  (Edineț, Hâncești, Cantemir, Cimișlia, Nisporeni, Briceni, DIP, Sângerei , Călărași, Ungheni, Fălești, Ialoveni, Șoldănești etc.). Obiective pentru 2017: diversificarea stagiilor de pregătire și perfecționare, inclusiv prin colaborarea cu alte instituții implicate în formare; organizarea instruirii tinerilor sindicaliști; pregătirea unui grup de formatori proprii. În anul 2016 au demarat  întrunirile preşedintelui şi angajaţilor  Aparatului Federaţiei SINDASP cu membrii de sindicat, pentru o mai bună informare despre activitatea Federaţiei. În cadrul  vizitelor în Asociaţiile sindicale Bălți, Briceni, Cantemir, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Râșcani, Fălești, Ștefan Vodă, Cimișlia, Călărași, etc. - activul sindical a fost informat despre activităţile Federaţiei, a fost oferit ajutor practic.

Federația SINDASP nu va avea viitor, dacă nu ne vom preocupa în modul cel mai concret de problemele tineretului  și realizarea obiectivelor – cheie:  înaintarea, în cadrul parteneriatului social, a propunerilor ce țin de protecția social-economică a tinerilor încadrați în munca din sistem; antrenarea pe larg a tineretului în activitatea sindicală prin asigurarea reprezentativității tinerilor în organele elective sindicale de toate nivelurile. Obiective pentri 2017: încadrarea activă a femeilor și tinerilor în activitatea organelor elective de toate nivelurile și în comisiile de negocieri cu vaste prerogative de elaborare și includere în CCM a garanțiilor economice și sociale a femeilor și tinerilor membri de sindicat.

Federația a considerat  de importanță majoră menținerea  relațiilor  internaționale cu organizațiile sindicale internaționale, cât și cu sindicate similare din alte țări. Pe parcursul anilor  2014 – 2016,  Federația SINDASP a  beneficiat  de proiectul PSI/FNV Mondiaal «Consolidarea dialogului social în Republica Moldova». În cadrul proiectului, reprezentanții Federației au participat la seminare organizate de PSI în  Olanda și România. Membrii Comitetului Executiv au participat la ședințele Consiliului FIISP, desfășurate   în or. Moscova, Riga, Ierusalim, Bișkek. Obiective pentru 2017: aplicarea în practică, în conlucrare cu organizațiile sindicale internaționale, a unor proiecte viabile în domeniul recrutării membrilor de sindicat, dialogului social, etc.

Anul  2016 a fost un an plin de  evenimente însemnate în activitatea sindicală: Spartachiada Federației SINDASP, participarea cu succes a echipei noastre  la Spartachiada CNSM,  marcarea solemnă a  Aniversării de 70 de ani de la fondarea Federației, etc.

Ținând cont de realizările și nereușitele Federației  și asociațiilor sindicale în consolidarea și dezvoltarea instituțională, e necesar să manifestăm  responsabilitate deosebită în realizarea următoarelor priorități: edificarea și menținerea dialogului continuu, deschis și eficient între conducătorii instituțiilor  și activul sindical; identificarea și valorificarea soluțiilor integratorii pentru rezolvarea problemelor majore ale membrilor de sindicat; revizuirea standardelor de activitate sindicală, reechilibrarea rolului Federației”.

Agenda ședinței Consiliului Federației a inclus, de asemenea,  analiza indicilor statistici  2016 privind efectivul sindical al Federaţiei SINDASP; examinarea executării bugetului sindical al Federației pentru 2016 și utilizării   mijloacelor financiare  obținute   din  gestionarea patrimoniului  sindical  al CNSM; aprobarea politicii  de contabilitate   și a   bugetului sindical  al  Federaţiei SINDASP pentru  anul  2017.

În cadrul ședinței,  membrii Consiliului Federației SINDASP au confirmat  afilierea la Federația SINDASP a Asociației Sindicale  Administrația Publică Locală Chișinău, precum și calitatea de membru al Consiliului Federației pentru Angela LUBAȘ, președintele Asociației sindicale.

Astfel, la moment Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice reprezintă un centru sindical național-ramural care reunește 42 asociații sindicale.

GALERIE FOTO...