Home Noutăţi Dialog Social Comitetul executiv al Federației SINDASP a examinat activitatea Asociațiilor sindicale Edineț și Briceni
Comitetul executiv al Federației SINDASP a examinat activitatea Asociațiilor sindicale Edineț și Briceni PDF Imprimare Email
Marţi, 21 Februarie 2017

Vineri, 17 februarie curent,  Comitetul executiv al  Federației   s-a întrunit în ședință pentru a examina  un set de chestiuni  vizând prioritățile în activitatea  asociațiilor sindicale și organizațiilor sindicale primare.

Comitetul executiv a decis convocarea ședinței Consiliului Federației  SINDASP la data de 24 martie 2017, ora 10.00 în incinta Casei Sindicatelor.

De asemenea, membrii Comitetului  executiv au adoptat  decizia de a organiza, în perioada  21-23 iulie 2017,  Școala de Vară pentru tinerii sindicaliști.

În cadrul ședinței, Comitetul executiv a examinat activitatea de consolidare și dezvoltare instituțională în Asociațiile sindicale Edineț și Briceni. Membrii Comitetului executiv  au constatat buna funcționare a procesului de consolidare și  dezvoltare instituțională în cadrul  AS Edineț și Briceni. Totodată, Comitetul executiv al Federației SINDASP  a recomandat Asociațiilor sindicale să manifeste o responsabilitate deosebită privind activitatea de consolidare și dezvoltare instituțională, realizare a prevederilor Strategiei Federației SINDASP pentru anii 2015-2020.

Consolidarea și dezvoltarea instituțională este unul dintre obiectivele principale în activitatea Asociațiilor sindicale Edineț și Briceni. Implementarea prevederilor  Strategiei Federației SINDASP pentru anii 2015 – 2020 le-a permis  asociațiilor sindicale să asigure funcționarea corectă a organelor elective, revizuirea standardelor de activitate sindicală.

O activitate distinctă   constituie  formarea și perfecționarea activului sindical. Pe parcursul anilor  2015 – 2016  au fost desfășurate seminare atât la Institutul Muncii, cât și în Asociațiile sindicale, întruniri cu liderii organizațiilor sindicale și activiștii sindicali,  care au  permis ca principiul de consultare a membrilor de sindicat să devină o realitate în activitatea sindicală.

O atenție  deosebită  a fost acordată desfășurării ședințelor Birourilor executive. La ședința Biroului executiv al AS Edineț a fost stabilit un set de obiective  privind consolidarea și dezvoltarea instituțională a Asociației.

Membrii de sindicat sunt permanent informați  despre activitatea  Asociațiilor sindicale  Edineț  și  Briceni, materialele ședințelor organelor elective ale acestora sunt  plasate pe panourile informative.

Activitatea  de zi cu zi a permis asociațiilor sindicale de a extinde legătura atât cu organizațiile sindicale primare, cât și cu membrii de sindicat:

- a crescut capacitatea și competența, consecvența și perseverența în activitatea organelor elective ale asociațiilor și organizațiilor sindicale;

- managementul organelor elective ale asociațiilor sindicale este perceput de membrii de sindicat și permite acestora accesul la serviciile sindicale;

- reprezentarea efectivă și eficientă a intereselor membrilor de sindicat în raport cu autoritățile locale;

- responsabilitatea  sporită a liderilor sindicali;

- mecanismul de coordonare eficientă a activității asociațiilor și organizațiilor sindicale a condus  la  dezvoltarea organizațională a Asociațiilor, existența  stării de echilibru și a unui climat foarte favorabil.

Pe parcursul ultimilor 3 ani asociaţiile sindicale  au întreprins măsuri concrete în vederea recrutării membrilor de sindicat, consolidării şi creării noilor organizaţii sindicale. Potrivit datelor statistice, se costată o creştere a numărului membrilor de sindicat în Asociaţia   sindicală  Edineț, nesemnificativ s-a mărit și numărul membrilor de sindicat în Asociația sindicală Briceni.

Ținând cont de realizările  asociațiilor sindicale în activitatea de consolidare și dezvoltare instituțională, Comitetul executiv al Federației SINDASP a  menționat aportul  președinților și activului organizațiilor sindicale primare ale angajaților Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Internatului Psihoneurologic, Consiliului Raional, Inspectoratului Fiscal, Primăriilor  Edineț, Cupcini, Brînzeni, Școlii Sportive (Asociația Sindicală Edineț), Primăriilor Lipcani, Drepcăuți,Tabani, Corjeuți, Briceni, Inspectoratului Fiscal, Judecătoriei, Consiliului Raional (Asociația Sindicală Briceni).

De asemenea, în cadrul  ședinței  Comitetului executiv  s-a menționat:  în scopul asigurării condițiilor materiale necesare pentru executarea eficientă a atribuțiilor, atragerea și menținerea tinerilor specialiști în serviciile publice, membrii de sindicat   solicită implicarea mai intensivă a  organelor elective ale Federației SINDASP  în creșterea  salariilor, organizarea perfecționării funcționarilor publici. Cu toate acestea, în marea majoritate a organizațiilor sindicale primare este asigurată consecvența  în promovarea politicilor Federației, în special, a politicii de protecție social-economică a membrilor de sindicat și menținerea dialogului continuu, deschis și eficient între conducătorii instituțiilor  și activul sindical.

Larisa Cernat,

Margalina Slonovschi,

consilieri ai Federației SINDASP