Home Noutăţi Dialog Social Obiectivele realizate în cadrul Proiectului PSI/FNV Mondial
Obiectivele realizate în cadrul Proiectului PSI/FNV Mondial PDF Imprimare Email
Marţi, 14 Februarie 2017

CONSOLIDAREA DIALOGULUI SOCIAL IN REPUBLICA MOLDOVA 2014-2016

Reprezentanții  Federației SINDASP au participat, în perioada  8-9 februarie curent, la ședința de totalizare în cadrul Proiectului Consolidarea dialogului social în R. Moldova, desfășurată la Bran/România.

În cadrul evenimentului, coordonatorul  Proiectului -  Larisa Cernat, consilier în probleme de organizare și educație sindicală, a menționat obiectivele realizate de către Federația SINDASP pe parcursul  a doi ani:

  • Instruirea liderilor de sindicat în vederea negocierii  și încheierii CCM
  • Negocierea şi încheierea convențiilor colective și CCM în  organizaţiile primare
  • Planificarea activităţii sindicale
  • Sporirea  interesului pentru activitatea sindicală
  • Creșterea imaginii sindicatelor: faptul că suntem încadraţi activ în activităţile sindicale la nivel internaţional a sporit autoritatea  în fața angajatorilor

GALERIE FOTO...

Pe parcursul anilor 2014 – 2016, în rezultatul unui dialog social:

- A crescut considerabil (cu aproximativ 30 %) rata de acoperire a organizaţiilor sindicale primare cu contracte colective de muncă. De asemenea, a sporit capacitatea profesională a participanţilor în procesul de negocieri colective. Eficienţa şi calitatea dialogului social depinde,  în mare parte, de profesionalismul şi de implicarea angajată şi responsabilă a părţii sindicale în procesul de negocieri colective   vizând  elaborarea, negocierea şi perfectarea  conţinutului final al contractelor colective de muncă.

- A fost organizată  Masa rotundă cu genericul „Sistemul de dialog social în ramură – exigenţe, probleme, perspective”, cu  participarea  reprezentanţilor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. La dezbatere  au luat parte mai mulţi lideri ai structurilor sindicale  din teritoriu.

- S-a semnat Convenţia colectivă pe anii 2015 – 2018 cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, iar cu Ministerul Justiţiei  a fost semnat un Acord privind prelungirea Convenției.

- În perioada raportată, Federaţia SINDASP a dat curs conlucrării cu  autorităţile publice centrale  în vederea expertizării şi avizării proiectelor de acte legislative şi normative.

- S-a contribuit în mod insistent şi direct, urmare a dialogului şi parteneriatului social, la îmbunătăţirea condiţiilor de salarizare, având drept bază propunerile concrete înaintate  privind modificarea legislaţiei în vigoare, pe dimensiunile:

- impozitul pe venitul salarial al persoanelor fizice;

- perfecţionarea şi sporirea garanţiilor şi drepturilor salariale în sectorul bugetar şi cel real;

- de la 1 martie 2015, urmare a modificării legislaţiei cu privire la sistemul de salarizare a funcţionarilor publici,  pentru trecerea acestei categorii de salariaţi într-o treaptă de salarizare superioară,  se alocă anual mijloace în limita a 4% din fondul anual de salarizare, calculate în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare pentru funcţiile publice. Astfel, funcţionarii publici, în cazul în care întrunesc condiţiile stabilite prin lege, pot pretinde la creşterea treptei de salarizare şi evident la stabilirea unui nivel crescut de salarizare

- începînd cu plata sporului  pentru semestrul I al anului 2015, volumul alocaţilor utilizate pentru plata sporului pentru performanţa colectivă a funcţionarului public este stabilit în  mărime de 15 % din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare a autorităţii publice, în  creştere  cu  5 puncte procentuale;

- începând cu 1 iunie 2016,  şi angajații încadrați în unitățile bugetare pe profesii de  muncitori beneficiază de spor pentru vechime în muncă, calculat în procente, de la 10%  până la 30%  faţă de salariul de funcţie.

În perioada anilor 2014 - 2016 au avut loc numeroase întruniri în teritoriu ale aparatului  Federației  SINDASP cu activul sindical al Asociațiilor sindicale,  la care au fost invitați și reprezentanții angajatorilor.  În rezultat, au fost  identificate  în comun problemele ce țin de protecția social-economică a angajaților.

În Programul de activitate a Federației  pentru anii 2016-2020 sunt  prevăzute 2 capitole ce includ activități privind parteneriatul social.

GALERIE FOTO...